Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola stanu autoregulacji mózgowej, układu krążenia i stopnia uszkodzenia mózgu w rozwoju wtórnego niedokrwienia po krwawieniu podpajęczynówkowym z pęknietego tętniaka

2013/09/B/NZ4/01343

Słowa kluczowe:

autoregulacja mózgowa krwotok podpajeczynówkowy układ krążenia biomarkery uszkodzenia mózgu wieloparametrowe monitorowanie

Deskryptory:

 • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
 • NZ4_7: Neurofizjologia
 • NZ4_9: Neurobiologia systemowa

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Kübler 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 1 018 096 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Zakończenie projektu: 2018-08-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Czujniki FORE-SIGHT do nieinwazyjnego pomiaru utlenowania tkanek mózgu za pomocą spektroskopii bliskiej podczerwieni (20 szt.). Za kwotę 16 860 PLN
 2. Czujniki FORE-SIGHT do nieinwazyjnego pomiaru utlenowania tkanek mózgu za pomocą spektroskopii bliskiej podczerwieni (30 szt.). Za kwotę 25 290 PLN
 3. Czujniki Licox do pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu w tkance mózgowej nr katalogowy IP2P (10 szt.). Za kwotę 37 800 PLN
 4. Jednostka do połaczenia z monitoreml Licox, nr kataologowy LM1. Za kwotę 8 640 PLN
 5. Karta express RS232. Za kwotę 100 PLN
 6. Laptop. Za kwotę 4 500 PLN
 7. laptop.
 8. Czujniki FORE-SIGHT do nieinwazyjnego pomiaru utlenowania tkanek mózgu za pomocą spektroskopii bliskiej podczerwieni (10 szt.). Za kwotę 8 430 PLN
 9. Czujniki PediaSat Oximetry do pomiaru wysycenia tlenem krwi żylnej współpracujące z monitorem Edwards LifeSciences, nr katalogowy XT3515HS (20 szt.). Za kwotę 15 120 PLN
 10. Czujniki PediaSat Oximetry do pomiaru wysycenia tlenem krwi żylnej współpracujące z monitorem Edwards LifeSciences, nr katalogowy XT3515HS (10 szt.). Za kwotę 49 680 PLN
 11. Czujniki Licox do pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu w tkance mózgowej nr katalogowy IP2P (20 szt.). Za kwotę 75 600 PLN
 12. Kabel interfejsu do połączenia monitora Licox z monitorem przyłóżkowym, nr katalogowy NL950MCXX. Za kwotę 1 296 PLN
 13. Czujniki PediaSat Oximetry do pomiaru wysycenia tlenem krwi żylnej współpracujące z monitorem Edwards LifeSciences, nr katalogowy XT3515HS (20 szt.). Za kwotę 15 120 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. A comparison of the Full Outline of UnResponsiveness (FOUR) score and Glasgow Coma Score (GCS) in predictive modelling in traumatic brain injury IF: 0,96
  Autorzy:
  Magdalena Kasprowicz, Malgorzata Burzynska, Tomasz Melcer & Andrzej Kübler
  Czasopismo:
  British Journal of Neurosurgery (rok: 2016, tom: 30, strony: 211-220), Wydawca: Taylor nad Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3109/02688697.2016.1161173 - link do publikacji
 2. Krwotok podpajęczynówkowy i neurogenne powikłania kardiologiczne − przegląd / Subarachnoid haemorrhage and neurogenic cardiovascular disorders − review
  Autorzy:
  Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Małgorzata Burzyńska
  Czasopismo:
  Acta Bio-Optica et Informatica Medica (rok: 2016, tom: 22, strony: 267-272), Wydawca: Indygo Zahir Media
  Status:
  Opublikowana
 3. Zaburzenia funkcji bareceptorów tętniczych po urazach mózgu
  Autorzy:
  Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Jowita Woźniak, Małgorzata Burzyńska
  Czasopismo:
  Polski Przegląd Neurologiczny (rok: 2017, tom: 13, strony: 52-56), Wydawca: Via Medica
  Status:
  Opublikowana
 4. Baroreflex sensitivity and heart rate variability are predictors of mortality in patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage. IF: 2,448
  Autorzy:
  Uryga A, Burzyńska M, Tabakow P, Kasprowicz M, Budohoski KP, Kazimierska A, Smielewski P, Czosnyka M, Goździk W.
  Czasopismo:
  J Neurol Sci. (rok: 2018, tom: 394, strony: 112-119), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jns.2018.09.014 - link do publikacji
 5. Changes in the level of cardiac troponin and disorders of pulmonary gas exchange as predictors of short and long-term outcomes of patients with aneurysm subarachnoid haemorrhage IF: 1,238
  Autorzy:
  Malgorzata Burzynska, Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Jarosław Kedziora, Ewa Szewczyk, Jowita Wozniak, Wlodzimierz Jarmundowicz, Andrzej Kübler
  Czasopismo:
  British Journal of Neurosurgery (rok: 2017, tom: 6, strony: 653-660), Wydawca: Taylor nad Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02688697.2017.1339301 - link do publikacji
 6. The importance of early detection of endotoxemia. IF: 2830
  Autorzy:
  Adamik B, Smiechowicz J, Kübler A
  Czasopismo:
  Innate Immunity (rok: 2016, tom: 22, strony: 503-509), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1753425916660177 - link do publikacji
 1. Aktywność płytek u chorych z urazowym uszkodzeniem mózgu (TBI)
  Autorzy:
  Barbara Dragan, Barbara Adamik, Małgorzata Burzyńska, Waldemar Goździk
  Konferencja:
  II Polski Kongres "Pokonać sepsę" (rok: 2017, ), Wydawca: Casus Medical
  Data:
  konferencja 25-27 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. Heart rate variability and baroreflex sensitivity as predictors of mortality in patients with aneurysmal subanachroid haemorrhage
  Autorzy:
  M. Burzyńska, A. Uryga, M. Kasprowicz
  Konferencja:
  ICISA 24th International Congress of the Israeli Society of Anesthesiologists (rok: 2017, ), Wydawca: Israeli Society of Anesthesiologists
  Data:
  konferencja 7-8 listopad
  Status:
  Opublikowana
 3. Ocena przeżycia pacjentów po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka na podstawie czułości baroreceptorów tętniczych
  Autorzy:
  A. Uryga, M. Burzyńska, M. Kasprowicz, J. Wożniak, J. Kędziora, E. Szewczyk
  Konferencja:
  II Polski Kongres POKONAĆ SEPSĘ (rok: 2017, ), Wydawca: Casus Medical
  Data:
  konferencja 25.05 –27.05
  Status:
  Opublikowana
 4. The prevalence of endotoxemia in patients with septic shock
  Autorzy:
  B. Adamik, J. Smiechowicz, A. Kübler, W. Gozdzik
  Konferencja:
  17th congress of the European Shock Society (rok: 2017, ), Wydawca: European Shock Society
  Data:
  konferencja 13-15 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. Czułość baroreceptorów tętniczych oraz zmienność rytmu zatokowego jako predyktory przeżycia wśród pacjentów po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka
  Autorzy:
  A. Uryga, M. Burzyńska, M. Kasprowicz, J. Woźniak, B. Dragan, W.Goździk,
  Konferencja:
  Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych (rok: 2017, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 23-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Ocena zaburzeń krążeniowo-oddechowych u chorych po krwawieniu podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka mózgu
  Autorzy:
  M. Burzyńska, A. Uryga, M. Kasprowicz, J. Woźniak, J. Kędziora, E.Szewczyk, A. Kübler
  Konferencja:
  II Polski Kongres POKONAĆ SEPSĘ (rok: 2017, ), Wydawca: Casus Medical
  Data:
  konferencja 25.05 –27.05
  Status:
  Opublikowana
 7. Prognostyczne znaczenie występowania opóźnionego niedokrwienia mózgu i spadku miejscowego utlenowania tkanki mózgowej u pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka
  Autorzy:
  M. Burzyńska, A. Uryga, M. Kasprowicz, J. Woźniak, J. Kędziora, E. Szewczyk, B. Dragan. A. Kübler
  Konferencja:
  II Polski Kongres POKONAĆ SEPSĘ (rok: 2017, ), Wydawca: Casus Medical
  Data:
  konferencja 25.05 –27.05
  Status:
  Opublikowana
 8. Zaburzenia układu krążenia i oddychania u chorych z krwotokiem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka mózgu
  Autorzy:
  Małgorzata Burzyńska, Agnieszka Uryga, Barbara Dragan, Ewa Szewczyk, Waldemar Goździk
  Konferencja:
  XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (rok: 2017, ), Wydawca: Via Medica
  Data:
  konferencja 13.09-16.09
  Status:
  Opublikowana
 9. The relationship between the near-infrared regional cerebral desaturation and outcome in aneurysmal subanachroid haemorrhage
  Autorzy:
  A. Uryga, M. Burzyńska, M. Kasprowicz
  Konferencja:
  2nd Wroclaw Scientific Meetings (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 2 marzec
  Status:
  Opublikowana
 10. Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) w OIT
  Autorzy:
  Barbara Dragan, Barbara Adamik, Małgorzata Burzyńska, Waldemar Goździk
  Konferencja:
  II Polski Kongres "Pokonać sepsę". Wrocław, 25-27 maja 2017 r. Streszczenia prac abstraktowych (rok: 2017, ), Wydawca: Casus Medical
  Data:
  konferencja 25-27 maja
  Status:
  Opublikowana
 11. Wpływ nadciśnienia tętniczego oraz lokalizacji tętniaka na czułość baroreceptorów tętniczych u osób po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka
  Autorzy:
  A. Uryga, A. Kazimierska, M. Kasprowicz, M. Burzyńska
  Konferencja:
  VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych – Puzzel (rok: 2017, ), Wydawca: Oskar Uchański
  Data:
  konferencja 1.04 –2.04
  Status:
  Opublikowana
 12. Zmiany poziomu troponiny I u chorych z krwotokiem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka mózgu.
  Autorzy:
  Małgorzata Burzynska, Magdalena Kasprowicz, Ewa Szewczyk, Jarosław Kędziora, Jowita Wożniak, Agnieszka Uryga, Barbara Dragan, Barbara Adamik, Andrzej Kübler
  Konferencja:
  Pierwszy Polski Kongres "Pokonać Sepsę" (rok: 2015, ), Wydawca: Casus Medical
  Data:
  konferencja wrzesień 24-26, 2015
  Status:
  Opublikowana