Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka właściwości kwasowo/redoksowych oraz parametrów teksturalnych materiałów hierarchicznych w perspektywie ich zastosowań jako katalizatorów

2013/09/B/ST5/00066

Słowa kluczowe:

materiały hierarchiczne właściwości kwasowe centra redoks parametry teksturalne spektroskopia IR

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Kinga Góra-Marek 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 494 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2017-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 1. Ag-loaded zeolites Y and USY as the catalysts for selective ammonia oxidation IF: 5,287
  Autorzy:
  K. Góra-Marek, K.A. Tarach, Z. Piwowarska, L. Chmielarz
  Czasopismo:
  Catalysis Science and Technology 6 (rok: 2016, tom: 6, strony: 1651 – 1660), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cy01446h - link do publikacji
 2. Extinction coefficients of C"C and C@C bands in ethyne and ethene molecules interacting with Cu+ and Ag+ in zeolites – IR studies and quantumchemical DFT calculations IF: 2,36
  Autorzy:
  Paweł Kozyra, Kinga Góra-Marek, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2015, tom: 136, strony: 1988–1992), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2014.09.027 - link do publikacji
 3. Water thermoporosimetry as a tool of characterization of the textural parameters of mesoporous materials - refinement of the methodology IF: 1,781
  Autorzy:
  D. Majda, K. Tarach, K. Góra-Marek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E. Serwicka
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2016, tom: 127, strony: 207–220), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-5400-3 - link do publikacji
 4. 2,6-Di-tert-butylpyridine Sorption Approach to Quantify the External Acidity in Hierarchical Zeolites IF: 4,835
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Karolina Tarach, Minkee Choi
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 12266-12274), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp501928k - link do publikacji
 5. Hierarchical Mordenite Dedicated to the Fluid Catalytic Cracking Process: Catalytic Performance Regarding Textural and Acidic Properties IF: 4,835
  Autorzy:
  Kinga Gora-Marek,Karolina Tarach, Justyna Tekla, Zbigniew Olejniczak, Piotr Kustrowski, Lichen Liu,Joaquin Martinez-Triguero, Fernando Rey
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemisty C (rok: 2014, tom: 118, strony: 28043-28054), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp510155d - link do publikacji
 6. Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas - Towards deeper understanding the effect of the probe liquid nature IF: 3,349
  Autorzy:
  D. Majda, K. Tarach, K. Góra-Marek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E. Serwicka
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 226, strony: 25 – 33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2015.12.020 - link do publikacji
 7. Catalytic removal of trichloroethylene from water over palladium loaded microporous and hierarchical zeolites" IF: 8,328
  Autorzy:
  A. Śrębowata, K. Tarach, V. Girman, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2016, tom: 181, strony: 550-560), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2015.08.025 - link do publikacji
 8. IR studies of Fe modified ZSM-5 zeolites of diverse mesopore topologies in the terms of their catalytic performance in NH3-SCR and NH3-SCO processes IF: 7,49
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Kamila Brylewska, Karolina A. Tarach, Małgorzata Rutkowska, Magdalena Jabłońska, Minkee Choi, Lucjan Chmielarz
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2015, tom: 179, strony: 589–598), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2015.05.053 - link do publikacji
 9. Catalytic dehydration of ethanol over hierarchical ZSM-5 zeolites: studies of their acidity and porosity properties IF: 5,287
  Autorzy:
  K. Tarach, J. Tekla, W. Makowski, U. Filek, K. Mlekodaj, V. Girman, M. Choi, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Catalysis Science & Technology (rok: 2016, tom: 6, strony: 3568-3584), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cy01866h - link do publikacji
 10. Quantification of Silver Sites in Zeolites: Carbon Monoxide Sorption Monitored by IR Spectroscopy IF: 4,835
  Autorzy:
  Karolina Tarach, Kinga Góra-Marek, Magdalena Chrzan, Stanisław Walas
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 23751-23760), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp506820v - link do publikacji
 11. Ammonia-modified Co(II) sites in zeolites: IR spectroscopy and spin-resolved charge transfer analysis of NO adsorption complexes IF: 4,198
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Adam Stepniewski Mariusz Radon, Ewa Broclawik
  Czasopismo:
  PCCP (rok: 2014, tom: 16, strony: 24089-24098), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp03350g - link do publikacji
 12. Ethene and ethyne molecules interacting with Cu+ sites in zeolites—Quantitative infrared spectroscopic studies IF: 2,015
  Autorzy:
  Karolina Anna Tarach, Stanisław Walas, Jerzy Datka, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy (rok: 2015, tom: 79, strony: 31–35), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vibspec.2015.04.007 - link do publikacji
 13. Quantitative aspects of the identification of Fe(II) moieties in ZSM-5 zeolites with various pore hierarchies IF: 4,097
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Kamila Brylewska, Karolina A. Tarach and Minkee Choi
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 8031-8040), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5dt00424a - link do publikacji
 14. Zeolite Y modified with palladium as effective catalyst for selective catalytic oxidation of ammonia to nitrogen IF: 6,073
  Autorzy:
  Magdalena Jabłonska, Anna Król, Ewa Kukulska-Zajac, Karolina Tarach, Lucjan Chmielarz, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2014, tom: 316, strony: 36-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2014.04.022 - link do publikacji
 15. Zeolites Y modified with palladium as effective catalysts for low-temperature methanol incineration IF: 7,49
  Autorzy:
  Magdalena Jabłońska, Anna Król, Ewa Kukulska-Zając, Karolina Tarach, Vladimir Girman, Lucjan Chmielarz, and Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2015, tom: 166-167, strony: 353–365), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2014.11.047 - link do publikacji
 1. Hierarchization of high aluminium zeolites: the role of demetalation procedure
  Autorzy:
  J. Tekla, I. Tarach, K.A. Tarach, Z. Olejniczak, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. High alumina 8 MR zeolites – towards mesopore analogues
  Autorzy:
  K.A. Tarach, O. Bałazińska, K. Brylewska, K. Góra-Marek, W. Mozgawa
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Acidic properties of hierarchical 8-MR zeolites
  Autorzy:
  J. Tekla, K. A. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 4. Methods of desilication of high silica structures containing hetero-atoms
  Autorzy:
  J. Tekla, K. Góra-Marek, K.A. Tarach, K. Fiołek
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: The Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Quantitative aspect of identifying of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy
  Autorzy:
  K. Góra-Marek, K.A. Tarach, K. Brylewska
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Speciation of Fe(II) sites in Fe-exchanged zeolites
  Autorzy:
  K. Brylewska, K. Góra-Marek, K.A. Tarach
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: The Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Catalytic removal of trichloroethylene from water on palladium containing zeolites
  Autorzy:
  A. Śrębowata, K. Góra-Marek, K. Tarach, V. Girman
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Hierarchical L Zeolite Synthesized by Sequential Acid-Base Treatment
  Autorzy:
  J. Tekla, K. Góra-Marek, K.A. Tarach
  Konferencja:
  XIII th International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Molecular Material, Molecular Biological Systems and Nanostructures (rok: 2015, ), Wydawca: Wrocław University
  Data:
  konferencja 9-13 września 2015, Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 9. Medium-aluminium zeolites MFI type as effective catalysts for HDPE and LDPE cracking
  Autorzy:
  K.A. Tarach, I. Melian Cabrera, J. Martinez-Triguero, J. Datka, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Quantitative Aspects of the Identification of Fe(II) Moieties in Zeolites ZSM-5 with Various Pore Hierarchy
  Autorzy:
  K. Brylewska, K. Góra-Marek, K.A. Tarach
  Konferencja:
  XIII th International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Molecular Material, Molecular Biological Systems and Nanostructures (rok: 2015, ), Wydawca: Wrocław University
  Data:
  konferencja 9-13 września 2015, Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 11. Selektywna katalityczna redukcja NO za pomocą amoniaku z zastosowaniem katalizatorów zeolitowych Fe-BEA: rola jonów Fe3+
  Autorzy:
  K. Brylewska, M. Jabłońska, G. Delahay, K. Kruczała, C. Petitto, K.A. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 12. Ethanol dehydration process regarding acidic properties and type of mesoporous structure of zeolites ZSM-5
  Autorzy:
  K.A. Tarach, K. Góra-Marek, J. Tekla1, U. Filek, W. Makowski
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IkiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. 8 MR Zeolites with Hierarchical Structure - the Case of Ferrierite
  Autorzy:
  K. Brylewska, K. Góra-Marek1, K.A. Tarach, W. Mozgawa
  Konferencja:
  XIII th International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Molecular Material, Molecular Biological Systems and Nanostructures (rok: 2015, ), Wydawca: Wrocław University
  Data:
  konferencja 9-13 września 2015, Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 14. Hierarchical LTL type zeolite: textural and acidic characterization
  Autorzy:
  I. Tarach, J. Tekla, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Hierarchical MFI zeolites as the catalysts in alcohol dehydration: the role of microporous environment and secondary mesoporosity
  Autorzy:
  K.A. Tarach, J. Tekla, W. Makowski, U. Filek, K. Mlekodaj, V. Girman, M. Choi, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 16. Textural and acidic properties of hierarchical LTL type zeolite
  Autorzy:
  J. Tekla, I. Tarach, K. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: The Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26 September 2015
  Status:
  Opublikowana