Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka właściwości kwasowo/redoksowych oraz parametrów teksturalnych materiałów hierarchicznych w perspektywie ich zastosowań jako katalizatorów

2013/09/B/ST5/00066

Słowa kluczowe:

materiały hierarchiczne właściwości kwasowe centra redoks parametry teksturalne spektroskopia IR

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Kinga Góra-Marek 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 494 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2017-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Suszarka laboratoryjna. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Waga laboratoryjna. Za kwotę 25 000 PLN
 3. mieszadło magnetyczne (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 4. wirówka. Za kwotę 16 000 PLN
 5. Pompa laboratoryjna. Za kwotę 20 000 PLN
 6. laptopy (2 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
 7. autoklawy (rotowane) (3 szt.). Za kwotę 33 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 1. Ag-loaded zeolites Y and USY as the catalysts for selective ammonia oxidation IF: 5,287
  Autorzy:
  K. Góra-Marek, K.A. Tarach, Z. Piwowarska, L. Chmielarz
  Czasopismo:
  Catalysis Science and Technology 6 (rok: 2016, tom: 6, strony: 1651 – 1660), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cy01446h - link do publikacji
 2. Extinction coefficients of C"C and C@C bands in ethyne and ethene molecules interacting with Cu+ and Ag+ in zeolites – IR studies and quantumchemical DFT calculations IF: 2,36
  Autorzy:
  Paweł Kozyra, Kinga Góra-Marek, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2015, tom: 136, strony: 1988–1992), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2014.09.027 - link do publikacji
 3. Quantitative aspects of the identification of Fe(II) moieties in ZSM-5 zeolites with various pore hierarchies IF: 4,097
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Kamila Brylewska, Karolina A. Tarach and Minkee Choi
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 8031-8040), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5dt00424a - link do publikacji
 4. Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas - Towards deeper understanding the effect of the probe liquid nature IF: 3,349
  Autorzy:
  D. Majda, K. Tarach, K. Góra-Marek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E. Serwicka
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 226, strony: 25 – 33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2015.12.020 - link do publikacji
 5. 2,6-Di-tert-butylpyridine Sorption Approach to Quantify the External Acidity in Hierarchical Zeolites IF: 4,835
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Karolina Tarach, Minkee Choi
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 12266-12274), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp501928k - link do publikacji
 6. Catalytic dehydration of ethanol over hierarchical ZSM-5 zeolites: studies of their acidity and porosity properties IF: 5,287
  Autorzy:
  K. Tarach, J. Tekla, W. Makowski, U. Filek, K. Mlekodaj, V. Girman, M. Choi, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Catalysis Science & Technology (rok: 2016, tom: 6, strony: 3568-3584), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cy01866h - link do publikacji
 7. Catalytic removal of trichloroethylene from water over palladium loaded microporous and hierarchical zeolites" IF: 8,328
  Autorzy:
  A. Śrębowata, K. Tarach, V. Girman, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2016, tom: 181, strony: 550-560), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2015.08.025 - link do publikacji
 8. Hierarchical Mordenite Dedicated to the Fluid Catalytic Cracking Process: Catalytic Performance Regarding Textural and Acidic Properties IF: 4,835
  Autorzy:
  Kinga Gora-Marek,Karolina Tarach, Justyna Tekla, Zbigniew Olejniczak, Piotr Kustrowski, Lichen Liu,Joaquin Martinez-Triguero, Fernando Rey
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemisty C (rok: 2014, tom: 118, strony: 28043-28054), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp510155d - link do publikacji
 9. Zeolite Y modified with palladium as effective catalyst for selective catalytic oxidation of ammonia to nitrogen IF: 6,073
  Autorzy:
  Magdalena Jabłonska, Anna Król, Ewa Kukulska-Zajac, Karolina Tarach, Lucjan Chmielarz, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2014, tom: 316, strony: 36-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2014.04.022 - link do publikacji
 10. Zeolites Y modified with palladium as effective catalysts for low-temperature methanol incineration IF: 7,49
  Autorzy:
  Magdalena Jabłońska, Anna Król, Ewa Kukulska-Zając, Karolina Tarach, Vladimir Girman, Lucjan Chmielarz, and Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2015, tom: 166-167, strony: 353–365), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2014.11.047 - link do publikacji
 11. Ammonia-modified Co(II) sites in zeolites: IR spectroscopy and spin-resolved charge transfer analysis of NO adsorption complexes IF: 4,198
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Adam Stepniewski Mariusz Radon, Ewa Broclawik
  Czasopismo:
  PCCP (rok: 2014, tom: 16, strony: 24089-24098), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp03350g - link do publikacji
 12. Ethene and ethyne molecules interacting with Cu+ sites in zeolites—Quantitative infrared spectroscopic studies IF: 2,015
  Autorzy:
  Karolina Anna Tarach, Stanisław Walas, Jerzy Datka, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy (rok: 2015, tom: 79, strony: 31–35), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vibspec.2015.04.007 - link do publikacji
 13. IR studies of Fe modified ZSM-5 zeolites of diverse mesopore topologies in the terms of their catalytic performance in NH3-SCR and NH3-SCO processes IF: 7,49
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Kamila Brylewska, Karolina A. Tarach, Małgorzata Rutkowska, Magdalena Jabłońska, Minkee Choi, Lucjan Chmielarz
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2015, tom: 179, strony: 589–598), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2015.05.053 - link do publikacji
 14. Quantification of Silver Sites in Zeolites: Carbon Monoxide Sorption Monitored by IR Spectroscopy IF: 4,835
  Autorzy:
  Karolina Tarach, Kinga Góra-Marek, Magdalena Chrzan, Stanisław Walas
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 23751-23760), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp506820v - link do publikacji
 15. Water thermoporosimetry as a tool of characterization of the textural parameters of mesoporous materials - refinement of the methodology IF: 1,781
  Autorzy:
  D. Majda, K. Tarach, K. Góra-Marek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E. Serwicka
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2016, tom: 127, strony: 207–220), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-5400-3 - link do publikacji
 1. High alumina 8 MR zeolites – towards mesopore analogues
  Autorzy:
  K.A. Tarach, O. Bałazińska, K. Brylewska, K. Góra-Marek, W. Mozgawa
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Acidic properties of hierarchical 8-MR zeolites
  Autorzy:
  J. Tekla, K. A. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 3. Quantitative aspect of identifying of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy
  Autorzy:
  K. Góra-Marek, K.A. Tarach, K. Brylewska
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. 8 MR Zeolites with Hierarchical Structure - the Case of Ferrierite
  Autorzy:
  K. Brylewska, K. Góra-Marek1, K.A. Tarach, W. Mozgawa
  Konferencja:
  XIII th International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Molecular Material, Molecular Biological Systems and Nanostructures (rok: 2015, ), Wydawca: Wrocław University
  Data:
  konferencja 9-13 września 2015, Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 5. Ethanol dehydration process regarding acidic properties and type of mesoporous structure of zeolites ZSM-5
  Autorzy:
  K.A. Tarach, K. Góra-Marek, J. Tekla1, U. Filek, W. Makowski
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IkiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Hierarchical MFI zeolites as the catalysts in alcohol dehydration: the role of microporous environment and secondary mesoporosity
  Autorzy:
  K.A. Tarach, J. Tekla, W. Makowski, U. Filek, K. Mlekodaj, V. Girman, M. Choi, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 7. Hierarchical LTL type zeolite: textural and acidic characterization
  Autorzy:
  I. Tarach, J. Tekla, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Medium-aluminium zeolites MFI type as effective catalysts for HDPE and LDPE cracking
  Autorzy:
  K.A. Tarach, I. Melian Cabrera, J. Martinez-Triguero, J. Datka, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Speciation of Fe(II) sites in Fe-exchanged zeolites
  Autorzy:
  K. Brylewska, K. Góra-Marek, K.A. Tarach
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: The Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Textural and acidic properties of hierarchical LTL type zeolite
  Autorzy:
  J. Tekla, I. Tarach, K. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: The Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Catalytic removal of trichloroethylene from water on palladium containing zeolites
  Autorzy:
  A. Śrębowata, K. Góra-Marek, K. Tarach, V. Girman
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja Kraków, 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Hierarchical L Zeolite Synthesized by Sequential Acid-Base Treatment
  Autorzy:
  J. Tekla, K. Góra-Marek, K.A. Tarach
  Konferencja:
  XIII th International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Molecular Material, Molecular Biological Systems and Nanostructures (rok: 2015, ), Wydawca: Wrocław University
  Data:
  konferencja 9-13 września 2015, Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 13. Hierarchization of high aluminium zeolites: the role of demetalation procedure
  Autorzy:
  J. Tekla, I. Tarach, K.A. Tarach, Z. Olejniczak, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 14. Methods of desilication of high silica structures containing hetero-atoms
  Autorzy:
  J. Tekla, K. Góra-Marek, K.A. Tarach, K. Fiołek
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: The Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Quantitative Aspects of the Identification of Fe(II) Moieties in Zeolites ZSM-5 with Various Pore Hierarchy
  Autorzy:
  K. Brylewska, K. Góra-Marek, K.A. Tarach
  Konferencja:
  XIII th International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Molecular Material, Molecular Biological Systems and Nanostructures (rok: 2015, ), Wydawca: Wrocław University
  Data:
  konferencja 9-13 września 2015, Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 16. Selektywna katalityczna redukcja NO za pomocą amoniaku z zastosowaniem katalizatorów zeolitowych Fe-BEA: rola jonów Fe3+
  Autorzy:
  K. Brylewska, M. Jabłońska, G. Delahay, K. Kruczała, C. Petitto, K.A. Tarach, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana