Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla

2013/08/T/HS3/00355

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Polkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 63 596 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Dakhleh Oasis Project, Petroglyph Unit: Seasons 2012 and 2013
  Autorzy:
  Kuciewicz Ewa, Paweł Polkowski & Michał Kobusiewicz
  Czasopismo:
  Polish Archaeology in the Mediterranean (rok: 2015, tom: 24, strony: 275-296), Wydawca: Polskie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. The Life of Petroglyphs: A Biographical Approach to Rock Art in the Dakhleh Oasis, Egypt
  Autorzy:
  Polkowski, Paweł Lech
  Czasopismo:
  American Indian Rock Art (rok: 2015, tom: 41, strony: 43-55), Wydawca: ARARA
  Status:
  Opublikowana
 1. Meanders of interpretation: Interpreting the meandering lines.
  Autorzy:
  Polkowski, Paweł Lech
  Konferencja:
  Symposium: Origin and Early Development of Food Producing Culture In NE Africa (rok: 2015, ), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  Data:
  konferencja 3-7 lipca 2011
  Status:
  Opublikowana
 1. n/d
  Autorzy:
  Paweł Polkowski
  Książka:
  Krajobraz i sztuka naskalna. W krajobrazie egipskiej Oazy Dachla (rok: 2016, tom: n/d, strony: ss. 400), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana