Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Agregujące układy semi-lamellarne - model badań nad mechanizmem oddziaływań w błonach fotosyntetycznych

2013/08/S/NZ1/00823

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • NZ1_3: Biofizyka
 • NZ1_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Gieczewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 396 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2015-09-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Detailed characterization of Synechocystis PCC 6803 ferredoxin:NADP+ oxidoreductase interaction with model membranes IF: 3,542
  Autorzy:
  J. Grzyb, K. Gieczewska, J. Łobuz, O. Sztatelman
  Czasopismo:
  BBA Biomembranes (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. AGGREGATION OF LHCII DEPENDS ON LIPID SURROUNDING
  Autorzy:
  Katarzyna Gieczewska
  Konferencja:
  PLANT PHYSIOLOGY AS THEORETICAL BASIS FOR INNOVATIVE AGRICULTURE AND PHYTOBIOTECHNOLOGIES (rok: 2014, ), Wydawca: Издательство ФГБОУ ВПО « К ГТУ » - Publishing house of KSTU
  Data:
  konferencja 19-25 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. Lipids and LHCII - the tale of two entities
  Autorzy:
  Katarzyna Gieczewska, Rafał Luchowski, Wiesław Gruszecki
  Konferencja:
  10th European Biophysics Congress, EBSA 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: EBSA 2015 Congress Office
  Data:
  konferencja 18-22 lipca
  Status:
  Opublikowana
 3. We're stronger together — The tale of LHCII and liposomes
  Autorzy:
  Katarzyna Gieczewska, Wiesław Gruszecki
  Konferencja:
  EBEC 2014 - European Bioenergetic Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 12-17 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Lipids and LHCII - The Tale of Two Entities
  Autorzy:
  Katarzyna Gieczewska, Wiesław Gruszecki
  Konferencja:
  16th International Congress of Photobiology (rok: 2014, ), Wydawca: IUPB
  Data:
  konferencja 8-12 wrzesień
  Status:
  Opublikowana