Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Produkcja par mezonów, leptonów, kwarków oraz pęków cząstek w peryferycznych zderzeniach ultrarelatywistycznych ciężkich jonów

2013/08/T/ST2/00669

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
 • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mariola Kłusek-Gawenda 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 78 564 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Electromagnetic excitation of nuclei and neutron evaporation in ultrarelativistic ultraperipheral heavy ion collisions IF: 3,439
  Autorzy:
  M. Kłusek-Gawenda, M. Ciemała, W. Schafer, A. Szczurek
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2014, tom: 89, strony: 054907-1 - 054907-11), Wydawca: American Phycisal Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.89.054907 - link do publikacji