Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oznaczanie związków pochodzenia farmaceutycznego oraz identyfikacja produktów degradacji w próbkach środowiskowych charakteryzujących się różnorodnym składem matrycy z wykorzystaniem techniki HPLC-MS/MS oraz UHPLC-QTOF-MS

2013/08/T/ST4/00637

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Jakimska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 73 128 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Development of an extraction and purification method for the determination of multi-class pharmaceuticals and endocrine disruptors in freshwater invertebrates IF: 3,511
  Autorzy:
  B. Huerta, A.Jakimska, M.Llorca, A.Ruhí, G.Margoutidis, V.Acuña, S.Sabater, S. Rodriguez-Mozaz, D.Barcelò
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2015, tom: 132, strony: 373–381), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2014.09.017 - link do publikacji
 2. Phototransformation of Amlodipine: Degradation Kinetics and Identification of Its Photoproducts IF: 3,534
  Autorzy:
  Anna Jakimska, Magdalena Śliwka-Kaszyńska, Piotr Nagórski, Jacek Namieśnik, Agata Kot-Wasik
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2014, tom: 9, strony: 44936), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0109206 - link do publikacji
 3. Elucidation of transformation pathway of ketoprofen, ibuprofen, and furosemide in surface water and their occurrence in the aqueous environment using UHPLC-QTOF-MS IF: 3,578
  Autorzy:
  A. Jakimska, M. Śliwka-Kaszyńska, J. Reszczyńska, J. Namieśnik, A. Kot-Wasik
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2014, tom: 406, strony: 3667–3680), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-014-7614-1 - link do publikacji
 4. Environmental fate of two psychiatric drugs, diazepam and sertraline: phototransformation and investigation of their photoproducts in natural waters IF: 2,04
  Autorzy:
  Anna Jakimska, Magdalena Śliwka-Kaszyńska, Piotr Nagórski, Agata Kot-Wasik, Jacek Namieśnik
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography and Separation Techniques (rok: 2014, tom: 6, strony: 44938), Wydawca: OMICS Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4172/2157-7064.1000253 - link do publikacji
 5. The Current State-of-the-Art in the Determination of Pharmaceutical Residues in Environmental Matrices Using Hyphenated Techniques IF: 2,692
  Autorzy:
  Anna Jakimska, Agata Kot-Wasik, Jacek Namieśnik
  Czasopismo:
  Critical Reviews in Analytical Chemistry (rok: 2014, tom: 44, strony: 277-298), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10408347.2013.835244 - link do publikacji