Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie ogólnych własności oddziaływań ołów - ołów przy energiach sqrt(sNN) = 2,76 TeV w eksperymencie ATLAS

2013/08/T/ST2/00154

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Bartłomiej Żabiński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 88 455 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony