Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Szczotki polimerowe szczepione z powierzchni tlenku cynku w formie nanokrystalicznego filmu oraz nanocząstek

2013/08/S/ST5/00565

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agata Pomorska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 606 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Polymer brushes grafted from nanostructured zinc oxide layers – spatially controlled decoration of nanorods IF: 9,89
  Autorzy:
  Agata Pomorska, Karol Wolski, Magdalena Wytrwał-Sarna, Andrzej Bernasik, Szczepan Zapotoczny
  Czasopismo:
  Chemistry of Materials , Wydawca: ACS
  Status:
  Złożona
 2. Photoactive Surface-Grafted Polymer Brushes with Phthalocyanine Bridging Groups as an Advanced Architecture for Light-Harvesting IF: 5,16
  Autorzy:
  Michał Szuwarzyński, Karol Wolski, Agata Pomorska, Tomasz Uchacz, Arkadiusz Gut, Łukasz Łapok, Szczepan Zapotoczny
  Czasopismo:
  Chemistry- A European Journal- Communication (rok: 2017, tom: 23, strony: 11239- 11243), Wydawca: ChemPubSoc Europe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201702737 - link do publikacji
 3. Tailored conditions for controlled and fast growth of surface grafted PNIPAM brushes IF: 3,586
  Autorzy:
  A. Pomorska, K. Wolski, A. Puciul- Malinowska, Sz. Zapotoczny
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2016, tom: 97, strony: 380–386), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2016.05.048 - link do publikacji