Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz badania teoretyczne nanoluminoforów: mieszanych boranów metali(II) i pierwiastków ziem rzadkich, domieszkowanych jonami lantanowców

2013/08/T/ST5/00490

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Andrii Shyichuk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 95 570 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Effects of Dopant Addition on Lattice and Luminescence Intensity Parameters of Eu(III)-Doped Lanthanum Orthovanadate IF: 4,796
  Autorzy:
  A. Shyichuk, R.T. Moura, A.N.C. Neto, M. Runowski, M.S. Zarad, A. Szczeszak, S. Lis, O.L. Malta
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C. (rok: 2016, tom: 120 (50), strony: 28497–28508), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b10778 - link do publikacji
 2. Comparative studies of structure, spectroscopic properties and intensity parameters of tetragonal rare earth vanadate nanophosphors doped with Eu(III) IF: 2,919
  Autorzy:
  T. Grzyb, A. Szczeszak, A. Shyichuk, R.T.Moura Jr., A.N. Carneiro Neto, N. Andrzejewska, O.L. Malta, S. Lis
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Elsevier B. V.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Energy transfer upconversion dynamics in YVO4:Yb3+,Er3+ IF: 2,558
  Autorzy:
  Andrii Shyichuk, Sarita S. Câmara, Ingrid T. Weber, Albano N. Carneiro Neto, Luiz A.O. Nunes, Stefan Lis, Ricardo L. Longo, Oscar L. Malta
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2016, tom: 170 (2), strony: 560-570), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2015.07.005 - link do publikacji
 4. Semiempirical and DFT computations of the influence of Tb(III) dopant on unit cell dimensions of cerium(III) fluoride, IF: 4,602
  Autorzy:
  A. Shyichuk, M. Runowski, S. Lis, J. Kaczkowski, A. Jezierski,
  Czasopismo:
  Journal of Computational Chemistry (rok: 2015, tom: 36, strony: 193–199), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jcc.23789 - link do publikacji
 5. Pairs of Ln(III) dopant ions in crystalline solid luminophores: an ab initio computational study IF: 1,898
  Autorzy:
  A. Shyichuk, G. Meinrath, S. Lis
  Czasopismo:
  Journal of Rare Earths (rok: 2016, tom: 34, strony: 820–827), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/S1002-0721(16)60100-X - link do publikacji