Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy fizykochemiczne oraz możliwości identyfikacyjne materiałów relewantnych dla ekspertyzy sądowej w badaniach technikami chemii analitycznej

2013/08/S/ST4/00560

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii
 • ST4_18: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dariusz Wilk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 552 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-11-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Analysis of the elemental composition of glass fragments by LA-ICP-MS method. Part II. Subsurface layers in container glass
  Autorzy:
  Wilk D., Bulska E.
  Czasopismo:
  Problems of Forensic Sciences (rok: 2018, tom: 111, strony: 44346), Wydawca: Institute of Forensic Research (IES)
  Status:
  Opublikowane
 2. Współczesne farby artystyczne w kalejdoskopie prawa, biznesu i kryminalistyki, cz. 1, Farby zawierające związki ołowiu
  Autorzy:
  Wilk D., Bulska E.
  Czasopismo:
  Analityka (rok: 2016, tom: 4, strony: 50-56), Wydawca: Malamut
  Status:
  Opublikowane
 3. Analiza składu chemicznego szkieł średniowiecznych trzech witraży z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie
  Autorzy:
  E. Bernady, M. Walczak, D. Wilk, E. Bulska
  Czasopismo:
  Szkło i Ceramika (rok: 2018, tom: 5, strony: 18-22), Wydawca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Status:
  Opublikowane
 4. Analysis of the elemental composition of glass fragments by LA-ICP-MS method. Part I. Optimal conditions for micro-sampling of container glass for forensic purposes
  Autorzy:
  Wilk D., Bulska E.
  Czasopismo:
  Problems of Forensic Sciences (rok: 2017, tom: 110, strony: 111-137), Wydawca: Institute of Forensic Reseach (IES)
  Status:
  Opublikowane
 5. Współczesne farby artystyczne w kalejdoskopie prawa, biznesu i kryminalistyki, cz. 2, Farby zawierające związki arsenu, rtęci i kadmu
  Autorzy:
  Wilk D., Bulska E.
  Czasopismo:
  Analityka. Nauka i Praktyka (rok: 2017, tom: 1, strony: 64-73), Wydawca: Malamut
  Status:
  Opublikowane
 1. Archaeometric investigations of medieval stained glass panels from Grodziec in Poland
  Autorzy:
  Wilk D., Kamińska M., Walczak M., Bulska E.
  Konferencja:
  International Conference on Lasers in the Conservation of Artworks LACONA XI (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 19-23.09.2016
  Status:
  Opublikowane
 2. Reduction and prevention of art forgery by criminal law measures and forensic methods
  Autorzy:
  Wilk D.
  Konferencja:
  International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: SGEM
  Data:
  konferencja 1-10.09.2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Roman cement degradation by physical and chemical factors
  Autorzy:
  Wilk D.
  Konferencja:
  HERITAGE 2016, 5th International Conference on Heritage and Sustainable Development (rok: 2016, ), Wydawca: Green Line Institute for Sustainable Development
  Data:
  konferencja 12-15.07.2016
  Status:
  Opublikowane
 1. Analiza składu pierwiastkowego współczesnych farb malarskich metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF) dla celów dowodowych
  Autorzy:
  Wilk D.
  Książka:
  Paradygmaty kryminalistyki (rok: 2016, tom: bd, strony: 229-247), Wydawca: UJ
  Status:
  Opublikowane
 2. Identyfikacja dzieł sztuki nowoczesnymi metodami fizykochemicznymi w procesie karnym
  Autorzy:
  Wilk D.
  Książka:
  Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie (rok: 2016, tom: bd., strony: 203-220), Wydawca: Katedra Kryminalistyki WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Badania śladów kryminalistycznych metodą LA ICPMS
  Autorzy:
  Wilk D.
  Książka:
  Mikropróbkowanie ciał stałych: Laserowa Ablacja (rok: 2019, ), Wydawca: Malamut
  Status:
  Przyjęte