Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Porfirazyny posiadające skondensowany pierścień diazepinowy: synteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność fotodynamiczna względem komórek nowotworowych

2013/08/T/NZ7/00241

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jarosław Piskorz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 71 351 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Badania w dziedzinie azotowych analogów porfiryn i ich zastosowania w przemyśle barwników syntetycznych IF: 0,399
  Autorzy:
  Jarosław Piskorz, Tomasz Gośliński, Jadwiga Miielcarek
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2014, tom: 93, strony: 1853-1858), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12916/przemchem.2014.1855 - link do publikacji
 2. Sulfanyl porphyrazines: Molecular barrel-like self-assembly in crystals, optical properties and in vitro photodynamic activity towards cancer cells IF: 3,473
  Autorzy:
  Jaroslaw Piskorz, Sebastian Lijewski, Mateusz Gierszewski, Karolina Gorniak, Lukasz Sobotta, Barbara Wicher, Ewa Tykarska, Nejat Düzgünes, Krystyna Konopka, Marek Sikorski, Maria Gdaniec, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2017, tom: 136, strony: 898-908), Wydawca: Elsevier Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2016.09.054 - link do publikacji
 3. Diazepinoporphyrazines containing peripheral styryl substituents and their promising nanomolar photodynamic activity against oral cancer cells in liposomal formulations IF: 2,968
  Autorzy:
  Jaroslaw Piskorz, Krystyna Konopka, Nejat Düzgüneş, Zofia Gdaniec, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  ChemMedChem (rok: 2014, tom: 9, strony: 1775-1782), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cmdc.201402085 - link do publikacji
 1. Synthesis and physical-chemical properties of novel porphyrazines possessing annulated styryldiazepine rings
  Autorzy:
  Jarosław Piskorz, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 18.09-20.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Polymeric biomaterials doped with peripherally modified porphyrazines of potential usage in photodynamic therapy
  Autorzy:
  Jarosław Piskorz, Sebastian Lijewski, Nejat Duzgunes, Krystyna Konopka, Tomasz Goslinski, Jadwiga Mielcarek
  Konferencja:
  23rd Young Research Fellow Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: French Medicinal Chemistry Society (SCT)
  Data:
  konferencja 15.02-17.02
  Status:
  Opublikowana