Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura i właściwości tranzystorów heterozłączowych na bazie ultracienkich warstw dwufazowych mieszanin skoniugowanych polimerów i związków małocząsteczkowych

2013/08/M/ST5/00914

Słowa kluczowe:

półprzewodniki organiczne struktura cienkich warstw organicznych organiczne tranzystory cienkowarstwowe złącze półprzewodnik/dielektryk

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST3_14: Elektronika molekularna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Ulański 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 1 578 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2017-05-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Formation, growth and transformations of crystaline phases in solution-cast blends of poly(3-hexylthiophene) and perylene dicarboximides IF: 3,473
  Autorzy:
  Dorota Chlebosz, Łukasz Janasz, Krzysztof Janus, Małgorzata Gazińska, Waldemar Goldeman, Jacek Ulański, Wojciech Pisula, Adam Kiersnowski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2017, tom: 140, strony: 491-499), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2017.01.071 - link do publikacji
 2. Role of Charge-carrier Trapping in Organic Optoelectronic Devices
  Autorzy:
  Ireneusz Glowacki, Jaroslaw Jung, Gabriela Wiosna-Salyga, Marian Chapran, Adam Luczak, Bertrand Dupont, Beata Luszczynska, Jacek Ulanski
  Czasopismo:
  Display and Imaging (rok: 2017, tom: 2, strony: 279-319), Wydawca: Old City Publishing
  Status:
  Opublikowana
 3. Balanced Ambipolar Organic Field-Effect Transistors by Polymer Preaggregation IF: 7,504
  Autorzy:
  Lukasz Janasz, Adam Luczak, Tomasz Marszalek, Bertrand G. R. Dupont, Jaroslaw Jung, Jacek Ulanski, Wojciech Pisula
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2017, tom: 9, strony: 20696-20703), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.7b03399 - link do publikacji
 4. Microstructure Formation and Charge Carrier Transport During Film Growth of Poly(3-hexylthiophene) in Ultrathin Transistors IF: 3,993
  Autorzy:
  Lukasz Janasz, Marzena Gradzka, Dorota Chlebosz, Wojciech Zajaczkowski, Tomasz Marszalek, Adam Kiersnowski, Jacek Ulanski, Wojciech Pisula
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2017, tom: 33, strony: 4189–4197), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.7b00563 - link do publikacji
 5. Multiple Chain Packing and Phase Composition in Regioregular Poly(3-butylthiophene) Films IF: 5,835
  Autorzy:
  Yuan Yuan, Jie Shu, Krzysztof Kolman, Adam Kiersnowski, Christoph Bubeck, Jianming Zhang, Michael Ryan Hansen
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2016, tom: 49, strony: 9493–9506), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.6b01828 - link do publikacji
 6. Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) brushes synthesized by atom transfer radical polymerization from gold surface as a gate insulator in organic thin-film transistors IF: 1,939
  Autorzy:
  Ewa Krysiak, Lukasz Janasz, Bertrand G.R. Dupont, Aleksandra Wypych-Puszkarz, Krzysztof Matyjaszewski, Jacek Ulanski
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2019, tom: 669, strony: 133-140), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Improved charge carrier transport in ultrathin poly(3-hexylthiophene) films via solution aggregation IF: 5,066
  Autorzy:
  Lukasz Janasz, Dorota Chlebosz, Marzena Gradzka, Wojciech Zajaczkowski, Tomasz Marszalek, Klaus Muellen, Jacek Ulanski, Adam Kiersnowski, Wojciech Pisula
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2016, tom: 4(48), strony: 11488-11498), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6TC02142E - link do publikacji
 8. The role of surface morphology in a performance of top-gate OFETs prepared from a solution processable derivative of perylene bisimide IF: 2,526
  Autorzy:
  Magdalena Kucińska, Izabela Frąc, Jacek Ulański, Tomasz Makowski, Andrzej Nosal, Maciej Gazicki-Lipman
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2019, tom: 250, strony: 45279), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2019.02.008 - link do publikacji
 9. Parylene C as a versatile dielectric material for organic field effect transistors IF: 2,968
  Autorzy:
  Tomasz Marszalek, Maciej Gazicki-Lipman, Jacek Ulanski
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2017, tom: 8(1), strony: 1532-1545), Wydawca: Beilstein-Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.8.155 - link do publikacji
 10. Relationship between crystalline structure of poly(3-hexylthiophene) blends and propertiesof organic thin-film transistors - A brief review IF: 0,718
  Autorzy:
  Dorota Chlebosz, Lukasz Janasz, Wojciech Pisula, Adam Kiersnowski
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2016, tom: 61, strony: 433-441), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2016.433 - link do publikacji
 11. Ultrathin film heterojunctions by combining solution processing and sublimation for ambipolar organic field-effect transistors IF: 5,976
  Autorzy:
  Łukasz Janasz, Tomasz Marszałek, Wojciech Zajączkowski, Michał Borkowski, Waldemar Goldeman, Adam Kiersnowski, Dorota Chlebosz, Jacek Rogowski, Paul Blom, Jacek Ulański, Wojciech Pisula
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2018, tom: 6(29), strony: 7830-7838), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc01502c - link do publikacji
 1. How solvents and solution aging affect crystallization of poly(3-hexylthiophene)
  Autorzy:
  Dorota Chlebosz, Lukasz Janasz, Krzysztof Janus, Adam Kiersnowski
  Konferencja:
  10th International Conference on X-Ray Investigations of Polymer Structure (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademia Techniczno-Humanistyczna
  Data:
  konferencja 06.12.2016 - 09.12.2016
  Status:
  Opublikowana