Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Historia molekularna i paleogenetyczne związki między populacjami Polski i Litwy - analiza kopalnego DNA od neolitu

2013/08/M/HS3/00379

Słowa kluczowe:

kopalny DNA neolit średniowiecze tolerancja laktozy odpowiedź immunologiczna

Deskryptory:

 • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Henryk Witas 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 391 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-02

Zakończenie projektu: 2018-10-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. O rygorach metodycznych analizowania kopalnego DNA i skutkach ich nieprzestrzegania
  Autorzy:
  Henryk W. Witas
  Czasopismo:
  Archeologia Polski (rok: 2015, tom: LX, strony: 164-177), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Root and root canal diversity in human permanent maxillary first premolars and upper/lower first molars from a 14th–17th and 18th–19th century Radom population IF: 1,663
  Autorzy:
  Przesmycka A., Jędrychowska-Dańska K., Masłowska A., Witas H., Regulski P., Tomczyk J.
  Czasopismo:
  Archives of Oral Biology (rok: 2020, tom: 110, strony: nie dotyczy), Wydawca: Publishing Ethics Resource Kit Support Center
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.archoralbio.2019.104603 - link do publikacji
 3. Searching for signals of recent natural selection in genes of the innateimmune response - ancient DNA study. IF: 2,545
  Autorzy:
  4.Lewandowska M.,, Jędrychowska-Dańska K., Płoszaj T., Witas P., Zamerska A., Mańkowska-Pliszka H., Witas H.W.
  Czasopismo:
  Infection, Genetics and Evolution (rok: 2018, tom: 63, strony: 62-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.meegid.2018.05.008 - link do publikacji
 4. Ancient DNA analysis might suggest external origin of individuals from chamber graves placed in medieval cemetery in Pień, Central Poland IF: 0,651
  Autorzy:
  Tomasz Płoszaj, Krystyna Jędrychowska-Dańska, Alicja Zamerska, Alicja Drozd-Lipińska, Dariusz Poliński, Andrzej Janowski, Henryk Witas
  Czasopismo:
  Anthropologischer Anzeiger-Journal of Biological and Clinical Anthropology (rok: 2017, tom: 74/4, strony: 319-337), Wydawca: Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 70176 Stuttgart, Germany
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/anthranz/2017/0727 - link do publikacji
 5. Analysis of maternal lineage structure of individuals from chamber graves placed in medieval cemetery in Kałdus, Central Poland IF: 0,78
  Autorzy:
  Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Zamerska A., Lewandowska M., Bojarski J., Chudziak W., Drozd-Lipińska A., Robaszkiewicz A., Witas H.W
  Czasopismo:
  HOMO - Journal of Comparative Human Biology (rok: 2020, tom: 13;71(1), strony: 43-50), Wydawca: Schweizerbart science publisher
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/homo/2020/1008 - link do publikacji
 6. Hunting for the LCT-13910*T allele between the Middle Neolithic and the Middle Ages suggests its absence in dairying LBK people entering the Kuyavia region in the 8th millennium BP IF: 3,73
  Autorzy:
  H.W. Witas, T. Płoszaj, K. Jędrychowska-Dańska, P. Witas, A. Masłowska, B. Jerszyńska, T. Kozłowski, G. Osipowicz
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Origin of the ornamented bâton percé from the Gołębiewo site 47 as a trigger of discussion on long-distance exchange among Early Mesolithic communities of Central Poland and Northern Europe IF: 2,806
  Autorzy:
  Osipowicz G., Witas H.W., Lisowska-Gaczorek A., Reitsema L., Szostek K., Płoszaj T., Kuriga J., Makowiecki D., Jędrychowska-Dańska K., Cienkosz-Stepańczak B.
  Czasopismo:
  PLOS One (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Peter F. Biehl, University at Buffalo – The State University of New York, UNITED STATES
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0184560 - link do publikacji