Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikowane krzemionki, metalokrzemiany i tlenki metali - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesie estryfikacji z udziałem glicerolu.

2013/08/T/ST5/00010

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Stawicka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 57 379 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-06-30

Planowany czas trwania projektu: 9 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Mesostructured cellular foams modified by niobium or tantalum and functionalized with (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane – Raman inspired reduction of synthesis time IF: 3,42
  Autorzy:
  Katarzyna Stawicka, Vanesa Calvino-Casilda, Maciej Trejda, Miguel A. Banares, Maria Ziolek
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier Science
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2014.11.035 - link do publikacji
 2. Real-Time Raman Monitoring and Control of the Catalytic Acetalization of Glycerol with Acetone over Modified Mesoporous Cellular Foams IF: 4,835
  Autorzy:
  Vanesa Calvino-Casilda, Katarzyna Stawicka, Maciej Trejda, Maria Ziolek, Miguel A. Banares
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry (rok: 2014, tom: 118, strony: 10780-10791), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp500651e - link do publikacji
 1. The impact of various Nb containing supports on acid sites formation using MPTMS
  Autorzy:
  Katarzyna Stawicka, Maciej Trejda, Maria Ziolek
  Konferencja:
  8th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 24-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. The influence of mesoporous support on sulphonic species active in acetic acid esterification
  Autorzy:
  Katarzyna Stawicka, Maciej Trejda, Maria Ziolek
  Konferencja:
  School of Molecular Sieves (rok: 2014, ), Wydawca: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v.v.i. Academy of Sciences of the Chech Republic, ISBN 978-80-87351-28-4
  Data:
  konferencja 17-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 3. The reduction of MCF synthesis time by the application of MPTMS and Nb or Ta
  Autorzy:
  Katarzyna Stawicka, Vanesa Calvino-Casilda, Maciej Trejda, Miguel A. Banares, Maria Ziolek
  Konferencja:
  8th International Symposium on Group Five Elements (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 24-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana