Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie konfiguracyjnej i przestrzennej zmienności charakterystyk magnetycznych w cienkich warstwach rozcieńczonego ferromagnetycznego półprzewodnika GaMnAs metodą rezonansu ferromagnetycznego

2013/08/M/ST3/00967

Słowa kluczowe:

Fale spinowe anizotropia magnetyczna rezonans ferromagnetyczny (FMR) rezonans fal spinowych (SWR) rozcieńczone ferromaghnetyczne półprzewodniki cienkie warstwy GaMnAs.

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Henryk Puszkarski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 533 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Zakończenie projektu: 2018-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 1. APPLICATION OF THE SURFACE PINNING DIAGRAM TO THE STUDY OF EXISTENCE CONDITIONS OF SURFACE SPIN-WAVE MODES IN (Ga,Mn)As THIN FILMS
  Autorzy:
  Henryk Puszkarski and Piotr Tomczak
  Czasopismo:
  BULLETINE DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE ŁÓDŹ (rok: 2016, tom: LXVI, no.1, strony: 44881), Wydawca: ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
  Status:
  Opublikowana
 2. Ferromagnetic resonance in thin films studied via cross-validation of numerical solutions of the Smit-Beljers equation:Application to (Ga,Mn)As IF: 3,664
  Autorzy:
  P. Tomczak, H. Puszkarski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 98, strony: 144415-/1-8), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.144415 - link do publikacji
 3. On the Existence Conditions of Surface Spin Wave Modes in (Ga,Mn)As Thin Films IF: 0,604
  Autorzy:
  H. Puszkarski and P. Tomczak
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: 117-120), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.117 - link do publikacji
 4. SWR studies of higher-order surface anisotropy terms in (Ga,Mn)As thin films IF: 0,604
  Autorzy:
  H. Puszkarski, P. Tomczak, H. T. Diep
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 133, strony: 635-638), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.635 - link do publikacji
 5. Spin-Wave Resonance Model of Surface Pinning in Ferromagnetic Semiconductor (Ga,Mn)As Thin Films IF: 5,078
  Autorzy:
  H. Puszkarski and P. Tomczak
  Czasopismo:
  SCIENTIFIC REPORTS (rok: 2014, tom: 4, strony: 6135-1/6135-9), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep06135 - link do publikacji
 6. Spin-Wave Resonance in (Ga,Mn)As thin films: Probing in-plane surface magnetic anisotropy IF: 3,664
  Autorzy:
  H. Puszkarski and P. Tomczak
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 91, strony: 195437-1 - 195437-6), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.91.195437 - link do publikacji
 7. Spin-wave resonance as a tool for probing surface anisotropies in ferromagnetic thin films: Applicationto the study of (Ga,Mn)As IF: 13,333
  Autorzy:
  H. Puszkarski, P. Tomczak
  Czasopismo:
  Surface Science Reports (rok: 2017, tom: 72, strony: 351-367), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/J.SURFREP.2017.09.001 - link do publikacji
 8. Magnetic properties of two-dimensional nanodots: Ground state and phase transition IF: 1,59
  Autorzy:
  Maciej Kasperski, Henryk Puszkarski, Danh-Tai Hoang and H. T. Diep
  Czasopismo:
  AIP ADVANCES (rok: 2013, tom: 3, strony: 122121-1/122121-13), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4858416 - link do publikacji
 9. Model for the Surface Anisotropy Field Observed in Spin-Wave Resonance in (Ga,Mn)As Thin Films IF: 0,604
  Autorzy:
  H. Puszkarski and P. Tomczak
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2015, tom: 127, strony: 508-510), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.508 - link do publikacji
 10. Observation of two-critical-angle phenomenon in spin wave resonace in diluted ferromagnetic semiconductor GaMnAs thin films IF: 2,683
  Autorzy:
  X. Liu, M. Dobrowolska, J.K. Furdyna, H. Puszkarski, P. Tomczak
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2020, tom: 494, strony: 165752 (8 stron)), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2019.165752 - link do publikacji
 11. Rado-Weertman Boundary Equation Revisited in Terms of the Free-Energy Density of a Thin Film IF: 0,604
  Autorzy:
  H. Puszkarski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: RK.129.6.1-1 - RK.129.6.1-3), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.RK.129.6.1-1 - link do publikacji
 12. Surface anisotropy energy in terms of magnetocrystalline anisotropy fields in ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As thin film IF: 3,664
  Autorzy:
  H. Puszkarski, P. Tomczak and H.T. Diep
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 94, strony: 195303-1 - 195303-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.195303 - link do publikacji
 13. A Monte Carlo study of critical properties of strongly diluted magnetic semiconductor (Ga,Mn)As IF: 0,604
  Autorzy:
  P. Tomczak, H. T. Diep , P. Jabloński, H. Puszkarski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 133, strony: 514-516), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.514 - link do publikacji
 14. Theory of magnons in spin systems with Dzyaloshinskii-Moriya interaction IF: 2,332
  Autorzy:
  Sahbi El Hog, H. T. Diep and H. Puszkarski
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2017, tom: 29, strony: 305001+10), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-648x/AA75A4 - link do publikacji