Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pionierski pomiar, analiza danych oraz analiza teoretyczna spinowych korelacji kwantowych typu Einsteina-Podolskiego-Rosena-Bohma dla par elektronów z rozpraszania Moellera w ramach współpracy QUEST (UW, UŁ, UJ, IFJ PAN, Technische Universitaet Darmstadt)

2013/08/S/ST2/00551

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST2_15: Fizyka ogólna (mechanika kwantowa, kwantowa informacja, zagadnienia interdyscyplinarne,…)
 • ST1_12: Fizyka matematyczna
 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Włodarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 431 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Monte Carlo study of the effective Sherman function for electron polarimetry IF: 1,389
  Autorzy:
  M. Drągowski, M. Włodarczyk, G. Weber, J. Ciborowski, J. Enders, Y. Fritzsche, A. Poliszczuk
  Czasopismo:
  Nuclear Instruments and Methods B (rok: 2016, tom: 389-390, strony: 48-55), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nimb.2016.11.018 - link do publikacji
 2. Quantum Spin Correlations in Møller Scattering of Relativistic Electron Beams IF: 2,765
  Autorzy:
  M. Włodarczyk, P. Caban, J. Ciborowski, M. Drągowski, J. Rembieliński
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2017, tom: 95, strony: 22103), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
 1. A project to measure quantum spin correlations of relativistic electron pairs in Møller scattering
  Autorzy:
  J. Ciborowski, Paweł Caban , Michał Drągowski , Joachim Enders , Yuliya Fritzsche , Artem Poliszczuk , Jakub Rembielinski, Marta Włodarczyk
  Konferencja:
  5th International Conference on New Frontiers in Physics, Kolymbari, Kreta, 2016 (rok: 2017, ), Wydawca: European Physical Journal Web of Conferences
  Data:
  konferencja 6-14 07 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Monte Carlo Computation of the Effective Sherman Function
  Autorzy:
  M. Drągowski, M. Włodarczyk, J. Ciborowski, G. Weber, J. Enders, Y. Fritzsche, A. Poliszczuk
  Konferencja:
  28th IUPAP Conference on Computational Physics, South Africa 2016 (rok: 2017, ), Wydawca: Journal of Physics Conference Series
  Data:
  konferencja 10-14 07 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Quantum spin correlations in relativistic Møller scattering
  Autorzy:
  M. Włodarczyk, P. Caban, J. Rembieliński, J. Ciborowski, M. Drągowski, A. Poliszczuk
  Konferencja:
  5th International Conference on New Frontiers in Physics, Kolymbari, Kreta, 2016 (rok: 2017, ), Wydawca: European Physical Journal Web of Conferences
  Data:
  konferencja 6-14 07 2016
  Status:
  Opublikowana