Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Brakujące ogniwo ewolucji proteasomów. Strukturalna i biochemiczna analiza białka Anbu i białek z nim współwystępujących.

2013/08/S/NZ1/00681

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • NZ1_4: Biologia strukturalna
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Piasecka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 612 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2017-03-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. The Y. bercovieri Anbu crystal structure sheds light on the evolution of highly (pseudo)symmetric multimers IF: 4,894
  Autorzy:
  Piasecka A, Czapinska H, Vielberg MT, Szczepanowski RH, Kiefersauer R, Reed S, Groll M, Bochtler M
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Biology (rok: 2018, tom: 430(5), strony: 611-627), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmb.2017.11.016 - link do publikacji
 2. Haloferax volcanii UbaA, catalytic engine for sampylation and sulfur transfer. IF: 4,001
  Autorzy:
  Bochtler M, Piasecka A
  Czasopismo:
  FEBS Journal (rok: 2016, tom: 283, strony: 3563-2566), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/febs.13826 - link do publikacji
 1. STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF Anbu PROTEIN
  Autorzy:
  Anna Piasecka and Matthias Bochtler
  Konferencja:
  Advanced methods in macromolecular crystallization VII, the 2nd FEBS practical crystallization course in middle EU co-sponsored by INSTRUCT (rok: 2016, ), Wydawca: Praha : Czech and Slovak Crystallographic Association (Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology)
  Data:
  konferencja 27.06-2.07
  Status:
  Opublikowana