Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400-1700): komputystyka, spory o reformę kalendarza, dyskusje na temat chronologii biblijnej i ich rola w życiu społecznym

2013/08/S/HS3/00192

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Choptiany 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 468 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Astrolog w poszukiwaniu mecenasa. Przypadek Jan Latosza i Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki"
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne (rok: 2016, tom: 3,37569444444444, strony: 12966), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15762/ZH.2016.01 - link do publikacji
 2. Rec. H. Wąsowicz, Chronologia średniowieczna (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013)
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  Studia Źródłoznawcze. Commentationes (rok: 2015, tom: 53, strony: 202-207), Wydawca: Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN & Wydawnictwo DiG
  Status:
  Opublikowana
 3. Nie chuchaj, aby się śnieg nie rozpłynął". Dwa nieznane wcześniej Brosciana ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  Folia Toruniensia (rok: 2015, tom: 15, strony: 45131), Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 4. Rec. Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, t. I: Katalog starych druków. Polonica z wieków XVI–XVIII, oprac. i red. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, K. Stompór-Lesiecka, A. Baran (Kraków: Zamek Królewski na Wawelu–Collegium Columbinum, 2013)
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  Roczniki Biblioteczne (rok: 2014, tom: 58, strony: 127-136), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Tradycja rękopiśmienna przepowiedni elekcyjnej Jerzego Joachima Retyka. Analiza przekazów i edycja
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  Odrodzenie i Reformacja w Polsce (rok: 2016, tom: 60, strony: 155-213), Wydawca: Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN & Wydawnictwo Semper
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/OiRwP.2016.06 - link do publikacji
 6. Manuscript Tradition of Georg Joachim Rheticus's Election Prophecy. Source Analysis and Edition
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  Odrodzenie i Reformacja w Polsce (rok: 2016, tom: Special Issue, strony: 293-349), Wydawca: Instytut Historii PAN - Wyd. Semper
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/OiRwP.2016.SI.10 - link do publikacji
 7. Przestroga Jana Latosza z 1595 roku. Prolegomena do edycji krytycznej na podstawie siedemnastowiecznego rękopisu z Biblioteki Narodowej w Warszawie
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2014, tom: 0,668055555555556, strony: 175-192), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.14.021.3565 - link do publikacji
 8. A treasure trove of chronological learning IF: 0,745
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  History and Theory (rok: 2014, tom: 53, strony: 616-624), Wydawca: Wesleyan University & Wiley-Blackwell Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/hith.10735 - link do publikacji
 9. Dyjalog Kasjana Sakowicza z roku 1641 jako druk i rękopis. Siedemnastowieczne spory kalendarzowe i problem obiegu idei w kulturze staropolskiej
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2017, tom: 107, strony: 51-78), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/pl.2017.3.4 - link do publikacji
 10. Rec. T. Moskal, Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013)
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  Rocznik Biblioteki Narodowej (rok: 2014, tom: 45, strony: 266-274), Wydawca: Biblioteka Narodowa
  Status:
  Opublikowana
 11. ' Ultra prognosticare me sidera non permittunt". O okolicznościach powstania przepowiedni elekcyjnej Jerzego Joachima Retyka
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (rok: 2016, tom: 2,54444444444444, strony: 85-110), Wydawca: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Józef świadczy i pociesza. Przypadki recepcji Wojny żydowskiej Józefa Flawiusza w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Książka:
  Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu, red. J. Niedźwiedź (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 371-388), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Mnoho se Bohow narodiło". Z badań nad księgozbiorem Jana Brożka w kontekście jego dwóch Apologii kalendarza rzymskiego powszechnego (1641)
  Autorzy:
  Michał Choptiany
  Książka:
  Zbiory specjalne w bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i organizacyjna, red. A. Borysowska (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 175-199), Wydawca: Książnica Pomorska im. S. Staszica
  Status:
  Opublikowana