Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe materiały electrodowe dla ogniw IT-SOFC zasilanych gazem syntezowym (Novel electrode materials for IT-SOFC fueled by syngas)

2013/08/T/ST5/00100

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kun Zheng 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 109 578 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Physicochemical properties of rock salt-type ordered Sr2MMoO6(M = Mg, Mn, Fe, Co, Ni) double perovskites IF: 2,947
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Journal of the European Ceramic Society (rok: 2014, tom: 34, strony: 4273-7284), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jeurceramsoc.2014.06.032 - link do publikacji
 2. Evaluation of W-containing Sr1-xBaxFe0.75W0.25O3-δ (x = 0, 0.5, 1) anode materials for Solid Oxide Fuel Cells IF: 2,561
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. Carbon Deposition and Sulfur Poisoning in SrFe0.75Mo0.25O3-δ and SrFe0.5Mn0.25Mo0.25O3-δ Electrode Materials for Symmetrical SOFCs IF: 3,266
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Jonathan M. Polfus, Martin F. Sunding, Mehdi Pishahang and Truls Norby
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2015, tom: 162 (9), strony: F1078-F1087), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0981509jes - link do publikacji
 4. Coking Study in Anode Materials for SOFCs: Physicochemical Properties and Behavior of Mo-Containing Perovskites in CO and CH4 Fuels
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Nahum Maso Carcases, Truls Norby
  Czasopismo:
  ECS Transactions (rok: 2014, tom: 64, strony: 103-116), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/06402.0103ecst - link do publikacji
 1. Coking Study in Anode Materials for SOFCs: Physicochemical Properties and Behavior of Mo-Containing Perovskites in CO and CH4 Fuels
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Nahum Maso Carcases, Truls Norby
  Konferencja:
  2014 ECS and SMEQ joint international meeting: 226th meeting of The Electrochemical Society; XXIX congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica; 7th meeting of the Mexico Section of the Electrochemical Society (rok: 2014, ), Wydawca: The Electrochemical Society
  Data:
  konferencja 5-9. 10
  Status:
  Opublikowana
 2. Novel anode materials for SOFC fueled by syngas
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Truls Norby
  Konferencja:
  8th ANNUAL FASE MEETING ON TRANSPORT PROCESSES IN OXIDES FOR HYDROGEN TECHNOLOGY (rok: 2014, ), Wydawca: University of Oslo
  Data:
  konferencja 26-28.02
  Status:
  Opublikowana
 3. PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF Sr2-xBaxMMoO6-δ (M: Mg, Mn, Fe) OXIDES FOR SOFCS
  Autorzy:
  K. Zheng, K. Świerczek
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage, 14th Symposium on Fast Ionic Conductors (rok: 2015, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 22-25, 09
  Status:
  Opublikowana
 4. STRUCTURE AND TRANSPORT PROPERTIES OF Ln2Ni0.5Cu0.5O4 (Ln - La, Pr) CATHODE MATERIALS FOR ITSOFCS
  Autorzy:
  K. Zheng, K. Świerczek
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage, 14th Symposium on Fast Ionic Conductors (rok: 2015, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 22-25, 09
  Status:
  Opublikowana
 5. Carbon Deposition and Sulfur Poisoning in Mocontaining Anode Materials for SOFCs Studied in CO and CH4 Fuels
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  20th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2015, ), Wydawca: Materials Research Society
  Data:
  konferencja 14-19, 06
  Status:
  Opublikowana
 6. Development of novel electrode materials for IT-SOFCs fueled by syngas
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  Polska Ceramika 2014: VIII międzynarodowa konferencja naukowotechniczna (rok: 2014, ), Wydawca: Polska Ceramika
  Data:
  konferencja 7-10. 09
  Status:
  Opublikowana
 7. Solid oxide fuel cells fueled by syngas – from laboratory to industry
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  KIC InnoEnergy 3rd scientist conference for young enterpreneurs in the energy sector (rok: 2014, ), Wydawca: KIC InnoEnergy
  Data:
  konferencja 28-30.05
  Status:
  Opublikowana