Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Katalizowana chiralnymi kompleksami miedzi (I) reakcja nitronów z terminalnymi alkinami - enancjoselektywna synteza B-laktamów

2013/08/S/ST5/00569

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karol Wołosewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 392 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2015-09-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Five- and Six-membered Cyclic Nitrones Derived from Sugars and Hydroxyacids: Synthesis and Applications IF: 2,157
  Autorzy:
  Sebastian Stecko, Michał Pieczykolan, Artur Ulikowski, Kamil Kabala, Karol Wołosewicz, Magdalena Maciejko, Barbara Grzeszczyk, Margarita Jurczak, Marek Chmielewski and Bartłomiej Furma
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2014, tom: 18, strony: 1716 - 1730), Wydawca: BENHAM SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272819666140527230604 - link do publikacji
 2. Studies on enantioselective Kinugasa reaction. Efficient synthesis of B-lactams (monobactams and carbapenams) catalyzed by N-PINAP/CuX complexes. IF: 3,068
  Autorzy:
  Karol Wolosewicz, Michał Michalak, Jakub Adamek, Bartłomiej Furman
  Czasopismo:
  EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (rok: 2016, tom: 12, strony: 2212-2219), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201600050 - link do publikacji