Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Parametryczna klasyfikacja jakościowa oocytów oraz zarodków zwierząt z wykorzystaniem techniki lab-on-a-chip oraz metod detekcji spektro- i fluorymetrycznych

2013/08/S/ST7/00575

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • NZ9_2: Naukowe podstawy zootechniki
 • NZ3_1: Biologia komórki
 • ST7_4: Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Patrycja Śniadek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 366 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2018-08-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. MEMS cytometer for porcine oocyte deformation measurement IF: 2,141
  Autorzy:
  A. Pokrzywnicka, P. Śniadek, N. Małyszka, D. Lizanets, W. Kubicki, P. Pawlak, R. Walczak
  Czasopismo:
  Journal of Micromechanics and Microengineering (rok: 2019, tom: 29, strony: 44572), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6439/ab27f1 - link do publikacji
 1. Microsystems for cell deformability measurements
  Autorzy:
  A. Pokrzywnicka, D. Lizanets, R. Walczak, P. Śniadek
  Konferencja:
  15th International Conference on Optical and Electronic Sensors COE'2018 (rok: 2018, ), Wydawca: IEEE Xplore Digital Library
  Data:
  konferencja 18-20.06
  Status:
  Opublikowana
 2. Multiparametric porcine oocyte deformation characterization by novel MEMS-type microcytometer
  Autorzy:
  A. Pokrzywnicka, D. Lizanets, P. Śniadek, N. Małyszka, R. Walczak
  Konferencja:
  uTAS 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: CBMS
  Data:
  konferencja 11-15.11
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Lab-on-chip for Mechanical Characterization of Oocyte
  Autorzy:
  A. Pokrzywnicka, D. Lizanets, R. Walczak, P. Śniadek
  Konferencja:
  25th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (rok: 2018, ), Wydawca: IEEE Xplore Digital Library
  Data:
  konferencja 21-23.06
  Status:
  Opublikowana
 4. Multiparametric porcine oocyte deformation characterization by novel MEME-type cytometer
  Autorzy:
  A. Pokrzywnicka, D. Lizanets, P. Śniadek, N. Małyszka, R. Walczak
  Konferencja:
  32nd EUROSENSORS (rok: 2018, ), Wydawca: MDPI
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 1. Laboratoria chipowe do spektrofotometrycznego badania jakości oocytów i zarodków
  Autorzy:
  R. Walczak, J. Dziuban, P. Śniadek, M. Rybska, J.M. Jaśkowski
  Książka:
  Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni (rok: 2017, tom: 1, strony: 127-145), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana