Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wysokopowierzchniowe materiały elektrodowe przygotowane z wykorzystaniem odtwarzalnie osadzanego metalicznego mediatora w analizie stripingowej jonów metali

2013/08/M/ST4/00286

Słowa kluczowe:

wysokopowierchniowe meteriały elektrodowe elektrody modyfikowane błonką metalu odtwarzalnie osadzany mediator analiza stripingowa

Deskryptory:

 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 330 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-13

Zakończenie projektu: 2017-03-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Lead film electrode prepared with the use of a reversibly deposited mediator metal in adsorptive stripping voltammetry of nickel IF: 2,138
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Radovan Metelka, Karel Vytřas, Mariusz Barczak
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2014, tom: 26, strony: 2049-2056), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201400263 - link do publikacji
 2. Ultrasensitive hexavalent chromium determination at bismuth film electrode prepared with mediator IF: 4,244
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Karolina Madejska, Katarzyna Domańska
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2018, tom: 182, strony: 62-68), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2018.01.053 - link do publikacji
 3. Application of screen-printed carbon electrode modified with lead in stripping analysis of Cd(II) IF: 1,425
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Katarzyna Domańska, Karel Vytřas, Radovan Metelka, Agnieszka Nosal-Wiercińska, Milan Sýs
  Czasopismo:
  Open Chemistry (rok: 2017, tom: 15, strony: 28-33), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chem-2017-0004 - link do publikacji
 4. Simple and sensitive voltammetric procedure for determination of Cd(II) and Pb(II) using bismuth-coated screen-printed carbon electrode prepared with mediator IF: 3,662
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Katarzyna Domańska
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2017, tom: 164, strony: H537-H544), Wydawca: ECS-The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.1641707jes - link do publikacji
 5. Attractive exploitation of less noble metal ions in stripping voltammetry at metal film electrodes
  Autorzy:
  Karel Vytřas, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Radovan Metelka, Amir M. Ashrafi
  Czasopismo:
  Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology (rok: 2016, tom: 22, strony: 45-56), Wydawca: University of Pardubice
  Status:
  Opublikowana
 6. Development simple and sensitive voltammetric procedure for ultra-trace determination of U(VI) IF: 4,244
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Katarzyna Domańska, Bożena Czech, Marek Rotko
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2017, tom: 165, strony: 474-481), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2016.12.066 - link do publikacji
 7. The simultaneous voltammetry determination of cadmium(II) and lead(II) at bismuth film glassy carbon electode prepared with the use of mediator
  Autorzy:
  Katarzyna Domańska, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Sabina Dąbal
  Czasopismo:
  Annales UMCS Sectio AA – Chemia (rok: 2017, tom: 72, strony: 44573), Wydawca: University of Maria Curie-Skłodowska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/aa.2017.72.1.1 - link do publikacji
 8. A simple and easy way to enhance sensitivity of Sn(IV) on bismuth film electrodes with the use of a mediator IF: 1,282
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Radovan Metelka, Karel Vytřas, Mariusz Barczak, Ilona Sadok, Barbara Mirosław
  Czasopismo:
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly (rok: 2016, tom: 147, strony: 61-68), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00706-015-1601-x - link do publikacji
 9. Antimony film electrode prepared with the use of a reversibly deposited mediator (Cd): fabrication, characterization and application IF: 3,259
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Radovan Metelka, Karel Vytřas
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2016, tom: 163, strony: H1151-H1156), Wydawca: ECS - The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0781614jes - link do publikacji
 1. Błonkowa elektroda antymonowa przygotowana z wykorzystaniem odtwarzalnie osadzanego mediatora – charakterystyka powierzchni i zastosowanie
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Ilona Sadok, Weronika Berlińska, Radovan Metelka, Karel Vytřas, Mariusz Barczak
  Konferencja:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Data:
  konferencja 9.06-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Use of reversibly deposited mediator metal for preparation of metal film electrodes
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Radovan Metelka, Karel Vytřas
  Konferencja:
  Modern Electrochemical Methods XXXV (rok: 2015, ), Wydawca: Best servis Ústí nad Labem
  Data:
  konferencja 18.05-22.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Zastosowanie odtwarzalnie osadzanego mediatora w etapie przygotowania błonkowych elektrod bizmutowych – charakterystyka powierzchni
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Ilona Sadok, Radovan Metelka, Karel Vytřas, Mariusz Barczak
  Konferencja:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 9.06-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Źródła, toksyczność oraz woltamperometryczne procedury oznaczania chromu(VI) na błonkowej elektrodzie bizmutowej
  Autorzy:
  Katarzyna Domańska, Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Ilona Sadok
  Konferencja:
  Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki - I edycja (rok: 2016, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 17.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie odtwarzalnie osadzanego mediatora i ołowiu jako modyfikatora błonki funkcjonalizowanego polisiloksanu w celu wzmocnienia woltamperometrycznego sygnału niklu i rtęci
  Autorzy:
  Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Ilona Bęczkowska, Radovan Metelka, Karel Vytřas, Mariusz Barczak
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 10.06-12.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Nowe woltamperometryczne procedury oznaczania śladowych stężeń jonów Hg(II)
  Autorzy:
  Ilona Sadok, Katarzyna Tyszczuk-Rotko
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 8.06.2015
  Status:
  Opublikowana