Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Model interakcji procesów paraglacjalnych i peryglacjalnych w strefie wybrzeża i ich wpływ na rozwój rzeźby litoralnej w Arktyce. Słowa kluczowe: geomorfologia wybrzeży, zmiany klimatu, zmiany poziomu morza, ewolucja środowiska w holocenie, procesy peryglacjalne i paraglacjalne, Arktyka, Svalbard

2013/08/S/ST10/00585

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Strzelecki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 600 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Reconstruction of Holocene patterns of change in a High Arctic coastal landscape, Southern Sassenfjorden, Svalbard IF: 3,308
  Autorzy:
  Sessford E.G., Strzelecki M.C., Hormes A.
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2015, tom: 234, strony: 98-107), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2014.12.046 - link do publikacji
 2. Rock control on the geometry of coastal embayments of north-western Hornsund, Svalbard IF: 1,103
  Autorzy:
  Swirad Z., Migoń P., Strzelecki M.C.
  Czasopismo:
  Zeitschrift fur Geomorphologie (rok: 2017, tom: 61, strony: 44893), Wydawca: Schweizerbart and Borntraeger science publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/zfg/2017/0403 - link do publikacji
 3. The variability and controls of rock strength along rocky coasts of central Spitsbergen, High Arctic IF: 3,308
  Autorzy:
  Strzelecki M.C.
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2017, tom: 293, strony: 321-330), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2016.06.014 - link do publikacji
 4. Multidecadal (1960–2011) shoreline changes in Isbjørnhamna (Hornsund, Svalbard) IF: 1,25
  Autorzy:
  Zagórski P., Rodzik J., Moskalik M., Strzelecki M.C., Lim M., Błaszczyk M., Promińska A., Kruszewski G., Styszyńska A., Malczewski A.,
  Czasopismo:
  Polish Polar Research (rok: 2015, tom: 36, strony: 369-390), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/popore−2015−0019 - link do publikacji
 5. On the potential for a bottom active layer below coastal permafrost: the impact of seawater on permafrost degradation imaged by electrical resistivity tomography (Hornsund, SW Spitsbergen) IF: 3,308
  Autorzy:
  Kasprzak M., Strzelecki M.C., Traczyk A., Kondracka M., Lim M., Migała K.,
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2017, tom: 293, strony: 347-359), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2016.06.013 - link do publikacji
 6. Post-Little Ice Age Development of a High Arctic Paraglacial Beach Complex IF: 3,529
  Autorzy:
  Strzelecki M.C., Long A.J., Lloyd J.M.
  Czasopismo:
  Permafrost and Periglacial Processes (rok: 2017, tom: 28, strony: 44668), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ppp.1879 - link do publikacji
 7. The role of rapid glacier retreat and landscape transformation in controlling the post‐Little Ice Age evolution of paraglacial coasts in central Spitsbergen (Billefjorden, Svalbard) IF: 7,27
  Autorzy:
  Strzelecki M.C., Long A.J. , Lloyd J.M., Małecki J., Zagórski P., Pawłowski L., Jaskólski M.
  Czasopismo:
  Land Degradation and Development (rok: 2018, tom: 29, strony: 1962-1978), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ldr.2923 - link do publikacji
 1. High Arctic Coasts At Risk - The Impact of Coastal Hazards on Scientific and Community Infrastructure in Svalbard
  Autorzy:
  Strzelecki M.C., Pawlowski L., Jaskolski M., Zagórski P., Lim M., Long A.J., Jensen M.,
  Konferencja:
  American Geophysical Union, Fall Meeting 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: AGU
  Data:
  konferencja 12-16.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Holocene deglaciation, sea-level changes and shifts in sediment supply recorded in High Arctic paraglacial coastal systems – Bjonapynten case study, Tempelfjorden, Central Spitsbergen
  Autorzy:
  Strzelecki M., Lindhorst S. , Hein C., Raff J.
  Konferencja:
  11th International Conference on Permafrost (rok: 2016, ), Wydawca: Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein
  Data:
  konferencja 20-24.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. In search for the model of the interaction of paraglacial and periglacial processes in the Arctic coastal zone
  Autorzy:
  Strzelecki M.C., Long A.J., Kasprzak M. , Lim M., Zagórski P., Swirad Z., Lindhorst S., Sessford E. , Hein C., Pawłowski Ł., Jaskólski M., Rachlewicz G.
  Konferencja:
  1 0 t h S E D I B U D W o r k s h o p: MONITORING OF GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES IN COLD ENVIRONMENTS UNDER CLIMATE CHANGE (rok: 2016, ), Wydawca: University St. Kliment Ohridski
  Data:
  konferencja 7 - 1 0 . 0 9 . 2 0 1 6
  Status:
  Opublikowana
 4. THE DEVELOPMENT OF HIGH ARCTIC COASTAL ZONE IN PERIGLACIAL AND PARAGLACIAL CONTEXT – ADVANCES FROM SVALBARD
  Autorzy:
  Strzelecki M.C., Long A.J., Lloyd J.M., Sessford E., Zagórski P.,
  Konferencja:
  ARCTIC CHANGE 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: ArcticNet
  Data:
  konferencja 8-12.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. The impact of post-Little Ice Age glacier retreat and paraglacial landscape transformation on coastal evolution in Svalbard
  Autorzy:
  Strzelecki M., A. Long, P. Zagórski, E. Sessford, Ł. Pawłowski, M. Jaskólski,
  Konferencja:
  31st IAS Meeting of Sedimentology (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Geological Society Kraków
  Data:
  konferencja 22-25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Changes of High Arctic tidal flat systems as an indicator of climatic and sediment supply shifts in post-Little Ice Age period – examples from Svalbard
  Autorzy:
  Pawłowski L., Strzelecki M.C., Szymanowski M
  Konferencja:
  11th International Conference on Permafrost (rok: 2016, ), Wydawca: Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein
  Data:
  konferencja 20-24.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Processes controlling the past and recent evolution of coastal environments in the southern Bellsund, Svalbard
  Autorzy:
  Zagórski P., Strzelecki M.C., Rodzik J.,
  Książka:
  New perspectives in polar research (rok: 2015, tom: -, strony: 205-230), Wydawca: Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 2. The Influence of Recent Deglaciation and Associated Sediment Flux on the Functioning of Polar Coastal Zone – Northern Petuniabukta, Svalbard
  Autorzy:
  Strzelecki M.C., Małecki J., Zagórski P
  Książka:
  Sediment Fluxes in Coastal Areas. Coastal Research Library (rok: 2015, tom: 10, strony: 23-45), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana