Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Magnetyczne półprzewodnikowe kropki kwantowe z miedzią

2013/08/A/ST3/00297

Słowa kluczowe:

rozcieńczone półprzewodniki magnetyczne kropki kwantowe związki miedzi

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_10: Spintronika

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

INSTYTUT FIZYKI PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Kossut 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: MAESTRO 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 2 968 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-02

Zakończenie projektu: 2019-07-01

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komórka efuzyjna z wyposażeniem. Za kwotę 58 000 PLN
 2. waga analityczna (2 szt.).
 3. pompa chemiczna dwustrzykawkowa.
 4. spektrometr. Za kwotę 210 000 PLN
 5. dygestorium. Za kwotę 20 000 PLN
 6. napylarka próżniowa z pompą. Za kwotę 158 000 PLN
 7. pompa chemiczna membranowa.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Fluorescence resonance energy transfer between ZnO/MgO/carboxymethyl-beta-cyclodextrin nad Nil Red in HeLa cellls - biosnensing applications IF: 3,168
  Autorzy:
  B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska, K. Koper, M. Chwastyk P. Stepień W. Paszkowicz, T. wojciechowski, K. Sobczak, D. Elbaum
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 1323 - 1330), Wydawca: The Royal Society for Chemistry
  Status:
  Opublikowana
 2. Copper doping of Low Dimensional Se-Based Semiconductor Structures Grown by Molecular Beam Epitaxy IF: 4,309
  Autorzy:
  P. Wojnar, M. Szymura, Ł. Kłopotowski, A. Rodek, T. Kazimierczuk, P. Kossacki, K. Fronc, M. Wiater, S. Chusnutdinov, J. Kossut
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2019, tom: 123, strony: 19938-19944), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.9b04703 - link do publikacji
 3. Ultraslow spin relaxation dynamics in colloidal copper-doped CdSe qunatum dots IF: 4,309
  Autorzy:
  Ł. Kłopotowski, J. Mikulski, M. Szymura, T. Minikayev, M. Parlińska-Wojtan, T. Kazimierczuk, J. Kosu
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2020, tom: 124, strony: 1042-1052), Wydawca: Americal Chemicall Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.9b08235 - link do publikacji
 4. Synthesis and magnetooptic characterization of Cu-doped ZnO/MgO and ZnO/oleic acid core/shell nanoparticles IF: 3,168
  Autorzy:
  J. Mikulski, B. Sikora, K. Fronc,a P. Aleshkevych, S. Kret, Suffczyński, J. Papierska, Ł. Kłopotowski, J. Kossut
  Czasopismo:
  RSC ADVANCES (rok: 2016, tom: 6, strony: 44820-44825), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra01453d - link do publikacji
 5. Influence of copper dopants on the photoluminescence of single CdTe quantum dots IF: 2,224
  Autorzy:
  M. Szymura, Ł. Kłopotowski, P. Wojnar, P. Baranowski, K. Fronc, A. Rodek, T. Kazimierczuk, J. Kossut
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2020, tom: 127, strony: 024306-7), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5126019 - link do publikacji
 1. Photoluminescence dynamics of copper-doped CdSe colloidal quantum dots and (zn,Cd)Se/ZnSe quantum well
  Autorzy:
  M. Szymura, M. Karpińska, P. Wojnar, J. Mikulski, Ł. Kłopotowski, J. Kossut
  Konferencja:
  48th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2019" (rok: 2019, ), Wydawca: IFPAN
  Data:
  konferencja 8-14 czerwca 2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Single CdSe quantum dot containing a single copper ion
  Autorzy:
  J. Mikulski, P.Wojnar, Ł.Kłopotowski, T.Smoleński, T.Kazimierczuk, B.Sikoa, K. Fronc, J.Kossut
  Konferencja:
  45th Inernational School and Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2016, ), Wydawca: IFPAN
  Data:
  konferencja 18-24.06
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis and magneto-spectroscopy characterization ZnO core based nanocrystals doped with copper ions.
  Autorzy:
  J. Mikulski, B. Sikora, K. Fronc, Ł. Kłopotowski, J. Suffczyński,J. Papierska, P. Aleshkevych,S. Kret,J. Kossut
  Konferencja:
  44th International School and Conference on the Physics of Semiconductor (rok: 2015, ), Wydawca: IFPAN
  Data:
  konferencja 20-25.06
  Status:
  Opublikowana
 4. Copper doping of epitaxial Se- based quantum dots and quantum wells
  Autorzy:
  P. Wojnar, Ł. Kłopotowski, M. Wiater, K. Fronc, J. Mikulski, J. Kossut
  Konferencja:
  47th International Schoill on the Physics of Semiconductors (rok: 2018, ), Wydawca: Institute of Physics
  Data:
  konferencja 16-22 czerwca 2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Spin relaxation dynamics in CdSequantum dots doped with copper
  Autorzy:
  Ł. Kłopotowski, M. Szymura, J. Mikulski, P. Wojnar, T. Kazimierczuk, J. Kossut
  Konferencja:
  48th International Scholl and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2019" (rok: 2019, ), Wydawca: IFPAN
  Data:
  konferencja 8-14 czerwca 2019
  Status:
  Opublikowana
 6. Synthesis and characterization of opto-magnetic ZnO/MgO core/shell doped copper ions nanoparticles.
  Autorzy:
  Mikulski J, Sikora B, Fronc K, Kłopotowski Ł, Aleshkevych P, Kret S, Kossut J
  Konferencja:
  17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials (rok: 2015, ), Wydawca: conf26
  Data:
  konferencja 13-18.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Photoluminescence dynamics of colloidal CuInS_2 nanocrystals
  Autorzy:
  M. Karpińska, M. Duda, M. Szymura, B. Sikora, Ł. Kłopotowski
  Konferencja:
  48th International School and Conference on the Physics of Semconductors (rok: 2019, ), Wydawca: IFPAN
  Data:
  konferencja 8-14 czerwca 2019
  Status:
  Opublikowana
 8. Synthesis and magnetooptical studies of colloidal CdSe/ZnSe quantum dots doped with copper
  Autorzy:
  J. Mikulski, B. Sikora, K. Fronc, Z. Adamus, P. aleshkevych, P. Wojnar, Ł. kłopotowski and J. Kossut
  Konferencja:
  46th International School and Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2017, ), Wydawca: IFPAN
  Data:
  konferencja 17-23 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Tuning the emission energy from CdTe and CdSe quantum dots by copper doping
  Autorzy:
  P. Wojnar, M. Wiater , K. Fronc, J. Mikulski , Ł. Kłopotowski, J. Kossut
  Konferencja:
  17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials (rok: 2015, ), Wydawca: conf26
  Data:
  konferencja 13-18.09
  Status:
  Opublikowana