Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu jonu metalu alkalicznego w związkach MYP2O7 (M = Na, K, Rb, Cs) domieszkowanych jonami Eu3+ na właściwości strukturalne i spektroskopowe oraz na temperaturowe wygaszanie luminescencji

2012/07/N/ST5/01892

Słowa kluczowe:

difosforany Eu3+ luminescencja wygaszanie temperaturowe

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Watras 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 99 810 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-18

Zakończenie projektu: 2015-06-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. One step urea assisted synthesis of polycrystalline Eu3+ doped KYP2O7 – luminescence and emission thermal quenching properties IF: 3,159
  Autorzy:
  Robert Pązik, Adam Watras, Lucyna Macalik, Przemysław Dereń
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2014, tom: 38, strony: 1129-1137), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3NJ01168B - link do publikacji
 2. Luminescence - structure relationships in MYP2O7: Eu3+ (M = K, Rb, Cs) IF: 2,686
  Autorzy:
  A. Watras, P. Boutinaud, R. Pązik, P. J. Dereń
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2016, tom: 175, strony: 249-254), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2016.02.040 - link do publikacji
 3. Luminescence properties and determination of optimal RE3+ (Sm3+, Tb3+ and Dy3+) doping levels in the KYP2O7 host lattice obtained by combustion synthesis IF: 3,159
  Autorzy:
  Adam Watras, Przemysław Dereń, Robert Pązik
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2014, tom: 38, strony: 5058-5068), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4NJ00451E - link do publikacji