Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad procesem magazynowania wodoru na nowych układach molekularnych opartych na palladzie i mezoporowatych nanosferach węglowych

2012/07/B/ST5/01925

Słowa kluczowe:

nowe struktury molekularne nanosfery węglowe magazynowanie wodoru

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ryszard Kaleńczuk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 535 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-29

Zakończenie projektu: 2016-07-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny z drukarką. Za kwotę 2 500 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne i mieszadło mechaniczne (2 szt.). Za kwotę 5 000 PLN
 3. Łaźnia ultradźwiękowa. Za kwotę 12 000 PLN
 4. Komputer przenośny. Za kwotę 3 000 PLN
 5. waga analityczna.
 6. Autoklaw wysokociśnieniowy. Za kwotę 48 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Effect of Pd loading on hydrogen storage properties of disordered mesoporous hollow carbon spheres IF: 3,582
  Autorzy:
  Martyna Baca, Krzysztof Cendrowski, Paweł Banach, Beata Michalkiewicz, Ewa Mijowska, Ryszard J. Kalenczuk, Beata Zielinska
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2017, tom: 42, strony: 30461-30469), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Pd supported ordered mesoporous hollow carbon spheres (OMHCS) for hydrogen storage IF: 1,897
  Autorzy:
  Beata Zielinska, Beata Michalkiewicz, Xuecheng Chen, Ewa Mijowska, Ryszard J. Kalenczuk
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2016, tom: 647, strony: 14-19), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2016.01.036 - link do publikacji
 3. In situ deposition of Pd nanoparticles with controllable diameters in hollow carbon spheres for hydrogen storage IF: 2,93
  Autorzy:
  Karolina Wenelska, Beata Michalkiewicz , Jiang Gong , Tao Tang , Ryszard Kalenczuk , Xuecheng Chen, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2013, tom: 38, strony: 16179-16184), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Advances in Pd Nanoparticle Size Decoration of Mesoporous Carbon Spheres for Energy Application IF: 2,779
  Autorzy:
  Beata Zielinska, Beata Michalkiewicz, Ewa Mijowska, Ryszard Józef Kalenczuk
  Czasopismo:
  Nanoscale Research Letters (rok: 2015, tom: 0,715277777777778, strony: 7 stron), Wydawca: SpringerOpen
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s11671-015-1113-y - link do publikacji
 1. Advances in Pd/Pt Nanoparticle Size decoration of mesoporous carbon spheres for energy application
  Autorzy:
  Ryszard J. Kaleńczuk, B. Zielińska, I. Turów, E. Mijowska
  Konferencja:
  Energy Materials Nanotechnology 2015 (EMN2015) (rok: 2015, ), Wydawca: EMN2015
  Data:
  konferencja 8-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Nanosfery węglowe - nowe sorbenty wodoru
  Autorzy:
  I. Turów, K. Wenelska, X. Chen, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk
  Konferencja:
  XLVI OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ uporządkowania mezoporowatej otoczki nanosfer węglowych na ich zdolność sorpcyjna wodoru
  Autorzy:
  I. Turów, K. Wenelska, B. Zielińska, R.J. Kaleńczuk
  Konferencja:
  Postępy w katalizie heterogenicznej (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12-13.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Advanced nanomaterials for energy and biomedicine
  Autorzy:
  R.J. Kaleńczuk, K. Urbaś, K. Wenelska, E. Mijowska
  Konferencja:
  NanoTech Poland International Conference&Exhibition (rok: 2016, ), Wydawca: Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Metal particles deposited on carbon spheres for energy applications
  Autorzy:
  R. Kaleńczuk, B. Zielińska, E. Mijowska
  Konferencja:
  2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (rok: 2015, ), Wydawca: www.iccesen.org
  Data:
  konferencja 14-19.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Badania nad mezoporowatymi sferami węglowymi dekorowanymi nanocząstkami Pd do zastosowań energetycznych
  Autorzy:
  Ryszard J. Kaleńczuk, Beata Zielińska, I. Turow, Ewa M. Mijowska
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30.08-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Mezoporowate nanosfery węglowe modyfikowane palladem do magazynowania wodoru
  Autorzy:
  I. Turów, B. Zielińska, K. Wenelska, R. Kaleńczuk
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Nieuporządkowane mezoporowate nanosfery węglowe funkcjonalizowane palladem jako sorbenty wodoru
  Autorzy:
  I. Turów, B. Zielińska, K. Wenelska, R. Kaleńczuk
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana