Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe kompleksy metali przejściowych z ligandem 2,3,5,6-tetra(2-pirydyl)pirazyna w aspekcie badań strukturalnych, magnetcznych oraz spektroskopowych.

2012/07/N/ST5/02213

Słowa kluczowe:

związek koordynacyjny mangan nikiel kobalt 2,3,5,6-tetra(2-pirydyl)pirazyna badania magnetyczne badania spektroskopowe badania strukturalne

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Palion-Gazda 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 108 333 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-17

Zakończenie projektu: 2015-11-16

Planowany czas trwania projektu: 26 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Single ion magnet behaviour in a two-dimensional network of dicyanamide-bridged cobalt(II) ions IF: 4,197
  Autorzy:
  Joanna Palion-Gazda, Tomasz Klemens, Barbara Machura, Julia Vallejo, Francesc Lloret and Miguel Julve
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 2989-2992), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4DT03574G - link do publikacji
 2. Thiocyanate cadmium(II) coordination compounds with 2,3,5,6-tetrakis (2-pyridyl)pyrazine – Synthesis, structure and luminescent properties IF: 1,926
  Autorzy:
  Joanna Palion-Gazda, Izabela Gryca, Anna Maron, Barbara Machura, Rafal Kruszynski
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2017, tom: 135, strony: 109-120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2017.07.002 - link do publikacji
 3. Spin Crossover in Double Salts Containing Six- and Four-Coordinate Cobalt(II) Ions IF: 4,857
  Autorzy:
  Joanna Palion-Gazda, Barbara Machura, Rafal Kruszynski, Thais Grancha, Nicolás Moliner, Francesc Lloret, Miguel Julve
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 6281-6296), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b00360 - link do publikacji
 4. Synthesis, crystal structure and magnetic properties of the complex [ReCl3(tppz)]·MeCN IF: 3,84
  Autorzy:
  J. Palion-Gazda, I. Gryca, B. Machura, Francesc Lloret, Miguel Julve
  Czasopismo:
  RSC Advance (rok: 2015, tom: 5, strony: 101616-101622), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA21466A - link do publikacji
 5. Synthesis, crystal structure and magnetic properties of H2tppz[ReCl6] and [Cu(bpzm)2(μ-Cl)ReCl3(μ-ox)Cu(bpzm)2(μ-ox)ReCl3(μ-Cl)]n IF: 4,197
  Autorzy:
  I. Gryca, J. Palion-Gazda, B. Machura, M. Penkala, R. Kruszyński, J. Cano, F. Lloret, M. Julve
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 17118-17128), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5DT02522B - link do publikacji
 6. Ferromagnetic Coupling Through the End-to-End Thiocyanate Bridge in Cobalt(II) and Nickel(II) Chains IF: 4,558
  Autorzy:
  Joanna Palion-Gazda, Barbara Machura, Francesc Lloret, Miguel Julve
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2015, tom: 15(5), strony: 2380-2388), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.5b00176 - link do publikacji
 7. High-Temperature Spin Crossover in a Mononuclear Six-Coordinate Cobalt(II) Complex IF: 4,794
  Autorzy:
  Joanna Palion-Gazda, Anna Świtlicka-Olszewska, Barbara Machura, Thais Grancha, Emilio Pardo, Francesc Lloret, Miguel Julve
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 53, strony: 10009-10011), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ic501195y - link do publikacji
 8. Cyanate cadmium(II) coordination compounds with 2,3,5,6-tetrakis(2-pyridyl)pyrazine – synthesis, structure and luminescent properties IF: 2,686
  Autorzy:
  Joanna Palion-Gazda, Izabela Gryca, Anna Maron, Barbara Machura, Rafał Kruszynski
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.07.051 - link do publikacji
 9. Pseudohalide manganese(II) complexes of 2-hydroxymethylbenzimidazole – Synthesis, spectroscopy, X-ray structure and magnetic properties IF: 2,047
  Autorzy:
  J. Palion-Gazda, B. Machura, T. Klemens, J. Kłak
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2014, tom: 81, strony: 465-474), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2014.06.020 - link do publikacji