Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

MARSH-ALL - Eksperymentalne zastosowanie innowacyjnych technik teledetekcji (Pol-In-SAR, HyperSpectral) w ocenie wybranych elementów ekohydrologicznych dolin rzek nizinnych.

2012/07/B/ST10/04378

Słowa kluczowe:

teledetekcja radarowa Pol-In-SAR UAV obrazowanie hiperspektralne doliny rzeczne mokradła ichtiofauna ekohydrologia Biebrza

Deskryptory:

 • ST10_15: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST10_4: Geoekologia
 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marek Mróz 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 957 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Zakończenie projektu: 2017-12-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Riparian Wetland Mapping and Inundation Monitoring Using Amplitude and Bistatic Coherence Data From the TanDEM-X Mission IF: 3,784
  Autorzy:
  Magdalena Mleczko, Marek Mróz, Magdalena Fitrzyk
  Czasopismo:
  IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (rok: 2021, tom: SI on TanDEM-X, strony: 11), Wydawca: IEEE Geosciences and Remote Sensing Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/JSTARS.2021.3054994 - link do publikacji
 2. Wetland Mapping Using SAR Data from the Sentinel-1A and TanDEM-X Missions: A Comparative Study in the Biebrza Floodplain (Poland) IF: 4,118
  Autorzy:
  Mleczko Magdalena; Mróz Marek
  Czasopismo:
  Remote Sensing (rok: 2018, tom: 10(1),78, strony: 44945), Wydawca: MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/rs10010078 - link do publikacji
 1. Exploitation of Sentinel1A data in one year survey of water transfer on wetlands.
  Autorzy:
  Marek Mróz , Magdalena Mleczko , Magdalena Fitrzyk
  Konferencja:
  Living Planet Symposium 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Space Agency
  Data:
  konferencja 9-15 may 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Wetland mapping with SAR/Quadpol data acquired during TanDEMX Science Phase.
  Autorzy:
  Mleczko, Magdalena ; Mróz, Marek ; Fitrzyk, Magdalena
  Konferencja:
  XXIII Congress of The International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) (rok: 2016, ), Wydawca: The International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)
  Data:
  konferencja 12th July - 19th July 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Remote Sensing Methods for Eco-Hydrological Research in the Biebrza Floodplain. Sentinel-1, TerraSAR-X & UAS/VNIR
  Autorzy:
  Marek Mróz, Magdalena Mleczko, Roman Kujawa, Przemysław Slesiński, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Sylwia Szporak-Wasilewska, Paweł Burandt
  Książka:
  Remote Sensing Methods for Eco-Hydrological Research in the Biebrza Floodplain. Sentinel-1, TerraSAR-X & UAS/VNIR (rok: 2018, tom: 1, strony: 165), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana