Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zespół tzw. Kościoła Północno-zachodniego w Hippos (Sussita), Palaestina Secunda: analiza i synteza danych archeologicznych z wykopalisk w latach 2000-2009

2012/07/B/HS3/02378

Słowa kluczowe:

Palestyna Hippos kościół architektura

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_9: Numizmatyka i epigrafika

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Polska Akademia Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariusz Burdajewicz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 180 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-11-12

Zakończenie projektu: 2015-11-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Pieniądz na pograniczu trzech kultur. Monety z kościoła w Hippos, w Dekapolis (Izrael)
  Autorzy:
  Solarewicz Barbara
  Czasopismo:
  Acta Archaeologica Lodziensia (rok: 2015, tom: 61, strony: 39-48), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 2. Wall Painting Decoration from the North-West Church in Hippos-Sussita of the Decapolis IF: 5
  Autorzy:
  Burdajewicz Julia
  Czasopismo:
  Études et Travaux (rok: 2017, tom: XXX, strony: 161-180), Wydawca: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/EtudTrav.30.007 - link do publikacji
 3. From Pagan Temple to Church in Late Antiquity Palestine A View from Hippos-Sussita IF: 5
  Autorzy:
  Burdajewicz Mariusz
  Czasopismo:
  Études et Travaux (rok: 2017, tom: XXX, strony: 181-209), Wydawca: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/EtudTrav.30.008 - link do publikacji
 4. A Faction Acclamation Incised on a Pithos Found Near the North-West Church at Hippos (Susita) IF: 5
  Autorzy:
  Łajtar Adam, Młynarczyk Jolanta
  Czasopismo:
  Études et Travaux (rok: 2017, tom: XXX, strony: 289-302), Wydawca: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/EtudTrav.30.014 - link do publikacji
 1. Pieniądz na pograniczu trzech kultur. Monety z Kościoła w Hippos, w Dekapolis (Izrael)
  Autorzy:
  Barbara Solarewicz
  Konferencja:
  III Forum Numizmatycze (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Data:
  konferencja 26-28 listopada
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Reading the record of the last Christians of Susita (Hippos)
  Autorzy:
  Mariusz Burdajewicz, Jolanta Młynarczyk
  Konferencja:
  Les mobiliers archéologiques dans leur contexte,de la Gaule à l'Orient méditerranéen (rok: 2014, ), Wydawca: Presses Universitaires de Rennes et l'Institut français d'archéologie orientale (Le Caire)
  Data:
  konferencja 27-29 październik
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. The Glass Vessels from Hippos (Sussita) of the Roman, Byzantine and Early Islamic Periods: an overview of the main types
  Autorzy:
  Burdajewicz Mariusz
  Książka:
  Hippos-Sussita of the Decapolis, The First Twelve Seasons of Excavations 2000-2011, Volume II (tom: II, strony: ), Wydawca: The Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa
  Status:
  Przyjęta do publikacji