Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pozyskiwanie polisacharydów ze szczepu bakterii Rhodococcus oraz kompleksowe badania możliwości ich wykorzystania jako bioflokulanty, biosorbenty oraz do kontroli procesu mineralizacji

2012/07/B/ST5/01799

Słowa kluczowe:

Rhodococcus polisacharydy bioflokulacja biosorpcja biomineralizacja

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_15: Chemia koloidów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Szcześ 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 362 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-17

Zakończenie projektu: 2016-10-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. wirówka laboratoryjna. Za kwotę 20 000 PLN
 2. wytrząsarka laboratoryjna z chłodzeniem. Za kwotę 25 000 PLN
 3. komputer stacjonarny z drukarką. Za kwotę 5 000 PLN
 4. mini lodówka.
 5. mikrowaga laboratoryjna. Za kwotę 25 000 PLN
 6. urządzenie wielefunkcyjne do pomiaru pH, przewodności oraz stężenia jonów.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Calcium carbonate formation on mica supported extracellular polymeric substance produced by Rhodococcus opacus IF: 2,265
  Autorzy:
  Aleksandra Szcześ, Magdalena Czemierska, Anna Jarosz-Wilkołazka
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2016, tom: 242, Part1, strony: 212-221), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2016.07.014 - link do publikacji
 2. Characterisation of exopolymer R-202 isolated from Rhodococcus rhodochrous and its flocculating properties IF: 3,485
  Autorzy:
  Magdalena Czemierska, Aleksandra Szcześ, Lucyna Hołysz, Adrian Wiater, Anna Jarosz- Wilkołazka
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2017, tom: 88, strony: 21-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2017.01.008 - link do publikacji
 3. Extracellular polysaccharides from Ascomycota and Basidiomycota: production conditions, biochemical characteristics, and biological properties IF: 1,686
  Autorzy:
  Monika Osińska-Jaroszuk, Anna Jarosz-Wilkołazka, Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Katarzyna Szałapata, Artur Nowak, Magdalena Jaszek, Ewa Ozimek, Małgorzata Majewska
  Czasopismo:
  World Journal of Microbiology and Biotechnology (rok: 2015, tom: 31, strony: 1823-1844), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11274-015-1937-8 - link do publikacji
 4. Production and characterization of exopolymer from Rhodococcus opacus IF: 2,989
  Autorzy:
  Magdalena Czemierska, Aleksandra Szcześ, Anna Pawlik, Adrian Wiater, Anna Jarosz-Wilkołazka
  Czasopismo:
  Biochemical Engineering Journal (rok: 2016, tom: 112, strony: 143-152), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bej.2016.04.015 - link do publikacji
 5. Studies of cadmium(II), lead(II), nickel(II), cobalt(II) and chromium(VI) sorption on extracellular polymeric substances produced by Rhodococcus opacus and Rhodococcus rhodochrous IF: 4,917
  Autorzy:
  Ryszard Dobrowolski, Aleksandra Szcześ, Magdalena Czemierska, Anna Jarosz-Wikołazka
  Czasopismo:
  Bioresource Technology (rok: 2017, tom: 225, strony: 113-120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biortech.2016.11.040 - link do publikacji
 6. Purification of wastewater by natural flocculants
  Autorzy:
  Magdalena Czemierska, Aleksandra Szcześ, Anna Jarosz-Wilkołazka
  Czasopismo:
  BioTechnologia Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology (rok: 2015, tom: 96(4), strony: 272-278), Wydawca: Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nbt.2016.06.1247 - link do publikacji
 1. Właściwości flokulacyjne bakteryjnych polimerów zewnatrzkomórkowych
  Autorzy:
  M. Czemierska, A. Szcześ, A. Jarosz-Wilkołazka
  Konferencja:
  Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 9-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Oczyszczanie roztworów wodnych w procesie flokulacji
  Autorzy:
  M. Czemierska, A. Szcześ, A. Jarosz-Wilkołazka
  Konferencja:
  VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2014 (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Lubelska
  Data:
  konferencja 22-25.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Pozyskiwanie polisacharydów ze szczepu bakterii Rhodococcus oraz możliwości ich wykorzystania
  Autorzy:
  A. Szcześ, A. Jarosz-Wilkołazka
  Konferencja:
  56 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Flocculating properties of an extracellular biopolymer produced by bacterial strain Rhodoccocus and its application for removal of Pb (II) and Cd (II) ions from aqueous solutions
  Autorzy:
  A. Szcześ, M. Czemierska, A. Jarosz-Wilkołazka, L.Hołysz, R. Dobrowolski
  Konferencja:
  XIV Polish-Ukrainian Symposium (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemistry UMCS
  Data:
  konferencja 9-13.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie exopolimerów otrzymanych ze szczepu bakterii Rhodococcus do wzbogacania niklu, kobaltu i chromu przed ich dalszym oznaczaniem techniką GFAAS
  Autorzy:
  R. Dobrowolski, A. Szcześ, A. Jarosz-Wilkołazka, M. Czemierska
  Konferencja:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 9-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Naturalne polimery zewnatrzkomórkowe - źródła i synteza
  Autorzy:
  Magdalena Czemierska, Aleksandra Szcześ, Anna Jarosz-Wilkołazka
  Konferencja:
  VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel (rok: 2015, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 21-22.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Aktywność flokulacyjna szczepu Rhodococcus opacus w zależności od różnych warunków hodowli
  Autorzy:
  Magdalena Czemierska, Aleksandra Szcześ, Anna Jarosz-Wilkołazka
  Konferencja:
  Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 7-9.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Influence of polysaccharides extracted from bacterial strain Rhodococcus on calcium carbonate precipitation
  Autorzy:
  A. Szcześ, L. Hołysz, M. Czemierska, A. Jarosz-Wilkołazka
  Konferencja:
  20th International Symposium on Surfactants in Solution (rok: 2014, ), Wydawca: FCTUC and the Organizing Committee of 20th SIS
  Data:
  konferencja 22-27.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Oczyszczanie i wstępna charakterystyka bioflokulantów otrzymanych ze szczepów promieniowców
  Autorzy:
  M. Czemierska, A. Szcześ, A. Jarosz-Wilkołazka
  Konferencja:
  Nauka i Przemysł (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 9.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Synteza, oczyszczanie i charakterystyka bioflokulantów izolowanych ze szczepów bakteryjnych
  Autorzy:
  Magdalena Czemierska, Aleksandra Szcześ, Joanna Kowalska, Anna Jarosz-Wilkołazka
  Konferencja:
  Postępy Inżynierii Bioreaktorowej (rok: 2015, ), Wydawca: Zarząd Główny SIMP Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
  Data:
  konferencja 2-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana