Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie spektroskopii wibracyjnej i spektroskopii femtosekundowej w diagnostyce onkologicznej ludzkiego gruczołu piersiowego.

2012/07/B/ST4/01588

Słowa kluczowe:

diagnostyka zmian nowotworowych gruczołu piersiowego metody spektroskopowe fotodynamiczna terapia nowotworów spektroskopia laserowa spektroskopia Ramana spektroskopia femtosekundowa diagnostyka molekularna

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Halina Abramczyk 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 840 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-22

Zakończenie projektu: 2016-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Oncologic photodynamic diagnosis and therapy: confocal Raman/fluorescence imaging of metal phthalocyanines in human breast cancer tissue in vitro IF: 3,906
  Autorzy:
  Halina Abramczyk, Beata Brozek-Pluska, Jakub Surmacki, Jacek Musial and Radzislaw Kordek
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2014, tom: 139, strony: 5547-5559), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4AN00966E - link do publikacji
 2. The lipid-reactive oxygen species phenotype of breast cancer. Raman spectroscopy and mapping, PCA and PLSDA for invasive ductal carcinoma and invasive lobular carcinoma. Molecular tumorigenic mechanisms beyond Warburg effect IF: 3,906
  Autorzy:
  Jakub Surmacki, Beata Brozek-Pluska, Radzislaw Kordek and Halina Abramczyk
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2015, tom: 140, strony: 2121-2133), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4AN01876A - link do publikacji
 3. Raman microspectroscopy of Hematoporphyrins. Imaging of the noncancerous and the cancerous human breast tissues with photosensitizers. IF: 2,653
  Autorzy:
  Brozek-Pluska B, Kopec M
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2016, tom: 169, strony: 182–191), Wydawca: Elsvier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2016.06.038 - link do publikacji
 4. Raman microspectroscopy of noncancerous and cancerous human breast tissues. Identification and phase transitions of linoleic and oleic acids by Raman low-temperature studies IF: 3,906
  Autorzy:
  Beata Brozek-Pluska, Monika Kopec, Jakub Surmacki and Halina Abramczyk
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2015, tom: 140, strony: 2134-2143), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4AN01877J - link do publikacji
 5. Epigenetic changes in cancer by Raman imaging, fluorescence imaging, AFM and scanning near-field optical (SNOM). Acetylation in normal and human cancer breast cells MCF10A, MCF7 and MDA-MB-231 IF: 4,033
  Autorzy:
  H. Abramczyk, J. Surmacki, M. Kopec, A.K. Olejnik, A. Kaufman-Szymczyk, K. Fabianowska-Majewska
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2016, tom: 141(19), strony: 5646-58), Wydawca: RCS-Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6AN00859C - link do publikacji
 6. Photostability of Biological Systems - Femtosecond Dynamics of Zinc Tetrasulfonated Phthalocyanine at Cancerous and Noncancerous Human Breast Tissues IF: 2,477
  Autorzy:
  H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska, M. Tondusson, E. Freysz
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry (rok: 2017, tom: 332, strony: 45223), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotochem.2016.08.012 - link do publikacji
 7. New look inside human breast ducts with Raman imaging. Raman candidates as diagnostic markers for breast cancer prognosis: Mammaglobin, palmitic acid and sphingomyelin IF: 4,849
  Autorzy:
  Halina Abramczyk, Beata Brozek-Pluska
  Czasopismo:
  Analytica Chimica Acta (rok: 2016, tom: 909, strony: 91-100), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aca.2015.12.038 - link do publikacji
 8. The cellular environment of cancerous human tissue. Interfacial and dangling water as a "hydration fingerprint" IF: 2,129
  Autorzy:
  Abramczyk H, Brozek-Pluska B, Krzesniak M, Kopec M, Morawiec-Sztandera A.
  Czasopismo:
  Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc (rok: 2014, tom: 129, strony: 609-23), Wydawca: Elsevier B.V
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2014.03.103 - link do publikacji
 9. The role of lipid droplets and adipocytes in cancer. Raman imaging of cell cultures: MCF10A, MCF7, and MDA-MB-231 compared to adipocytes in cancerous human breast tissue IF: 3,906
  Autorzy:
  Halina Abramczyk, Jakub Surmacki, Monika Kopeć, Alicja Klaudia Olejnik, Katarzyna Lubecka-Pietruszewska and Krystyna Fabianowska-Majewska
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2015, tom: 140, strony: 2224-2235), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4AN01875C - link do publikacji
 1. Raman spectroscopy and imaging of human breast tissues and cel lines-optical imaging technologies in medical applications
  Autorzy:
  B. Brożek-Płuska, J. Surmacki, M. Kopeć, J. Musiał, R. Kordek, H. Abramczyk,
  Konferencja:
  Advanced Vibrational Spectroscopy for Biomedical Applications (rok: 2016, ), Wydawca: St Catherine's College, Cambridge, UK
  Data:
  konferencja 21-23. 03.2016 r
  Status:
  Opublikowana
 2. Study of clofarabine induced effects in breast cancer cells MCF-7 by means of confocal Raman microspectroscopy.
  Autorzy:
  J. Surmacki, K. Lubecka-Pietruszewska, K. Fabianowska-Majewska, H. Abramczyk
  Konferencja:
  SPEC 2014, Shedding New Light on Disease (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Krakow, Poland
  Data:
  konferencja 17-22.08
  Status:
  Opublikowana
 3. Confocal Raman microscpectroscopy of human tissues and human cell lines.
  Autorzy:
  B. Brożek-Płuska, J. Surmacki, M. Kopeć, J. Musiał, R. Kordek, I. Niedźwiecka, A. Morawiec-Sztandera, H. Abramczyk
  Konferencja:
  SPEC 2014, Shedding New Light on Disease (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Krakow, Poland
  Data:
  konferencja 17-22.08
  Status:
  Opublikowana
 4. Obrazowanie Ramana ludzkiej tkanki nowotworowej oraz normalnych i nowotworowych kultur komórkowych,
  Autorzy:
  M. Kopeć, B. Brożek-Płuska, J. Surmacki, H. Abramczyk, A.K. Olejnik, A. Kaufman-Szymczyk, K. Fabianowska-Majewska
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 12-13.05.2016 r
  Status:
  Opublikowana
 5. The application of Raman imaging in the analysis of biological systems
  Autorzy:
  M. Kopeć, B. Brożek-Płuska, J. Surmacki, H. Abramczyk
  Konferencja:
  EMLG/JMLG Annual Meeting 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: EMLG/JMLG
  Data:
  konferencja 11-16.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Zastosowanie obrazowania ramanowskiego w analizie układów biologicznych.
  Autorzy:
  Monika Kopeć, Halina Abramczyk
  Konferencja:
  Mała Wielka Nauka, mikro, nano i co dalej? (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 4-5.12
  Status:
  Opublikowana
 7. Obrazowanie Ramana ludzkiej tkanki nowotworowej oraz nowotworowych i normalnych kultur komórkowych.
  Autorzy:
  Monika Kopeć, Jakub Surmacki, Halina Abramczyk
  Konferencja:
  II Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2014, ), Wydawca: Dział Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 7-8.05
  Status:
  Opublikowana
 8. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe jako czynniki modyfikujące procesy nowotworowe
  Autorzy:
  Monika Kopeć, Beata Brożek-Płuska, Jakub Surmacki, Halina Abramczyk
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemii UŁ
  Data:
  konferencja 27-28.04
  Status:
  Opublikowana
 9. Obrazowanie Ramana w analizie układów biologicznych-skala mikro,
  Autorzy:
  Monika Kopeć, Beata Brożek-Płuska, Halina Abramczyk
  Konferencja:
  Mała Wielka Nauka, Innowacje idee przyszłości (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemiczny PŁ
  Data:
  konferencja 10-11.12
  Status:
  Opublikowana
 10. Obrazowanie Ramana w biochemicznych i biomedycznych zastosowaniach na tle innych technik obrazowania,
  Autorzy:
  A. Korycińska, H. Abramczyk
  Konferencja:
  V Konferencja Biologii Molekularnej (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Łodzki
  Data:
  konferencja 7-9.04.2016r
  Status:
  Opublikowana
 11. Hope and Innovative Cancer Diagnostics by Raman,
  Autorzy:
  H. Abramczyk, M. Kopeć, B. Brożek-Płuska
  Konferencja:
  12th confocal Raman Imaging Symposium, (rok: 2015, ), Wydawca: WITec GmbH, Germany
  Data:
  konferencja 28-30.09
  Status:
  Opublikowana
 12. The application of Raman imaging in the analysis of biological systems, ,,
  Autorzy:
  Monika Kopeć, Halina Abramczyk
  Konferencja:
  V Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemiczny PŁ
  Data:
  konferencja 9-12.04
  Status:
  Opublikowana
 13. Hope and Innovative Cancer Diagnostic by Raman Imaging,
  Autorzy:
  M. Kopeć, H. Abramczyk
  Konferencja:
  VI Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 11-13.04.2016 r, Łódź, Polska
  Status:
  Opublikowana
 14. Obrazowanie Ramana i technika SERS w analizie tkanek i linii komórkowych ludzkiego gruczołu piersiowego
  Autorzy:
  B. Brożek-Płuska, J. Surmacki, M. Kopeć, H. Abramczyk
  Konferencja:
  Seminarium "Na granicy powierzchni i światła: Adsorpcja i spektroskopia SERS" (rok: 2015, ), Wydawca: UJ, Polska
  Data:
  konferencja 02-03.07
  Status:
  Opublikowana
 15. Obrazowanie ramanowskie w mikroskali-od pojedynczej komórki do tkanki,
  Autorzy:
  Monika Kopeć, Beata Brożek-Płuska, Jakub Surmacki, Halina Abramczyk
  Konferencja:
  II Poznańskie Sympozjum młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM
  Data:
  konferencja 14,11
  Status:
  Opublikowana