Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza korelacji pomiędzy patogenicznością, a polimorfizmem genetycznym wirusa oparzeliny borówki wysokiej (Blueberry scorch virus, BlScV)

2012/07/N/NZ9/01797

Słowa kluczowe:

wirus oparzeliny borówki wysokiej BlScV zmienność genetyczna patogeniczność

Deskryptory:

 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Elżbieta Kalinowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 96 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-19

Zakończenie projektu: 2015-06-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. First Report of Blueberry scorch virus in Elderberry in Poland IF: 2,742
  Autorzy:
  Kalinowska Elżbieta, Paduch-Cichal Elżbieta, Chodorska Maria
  Czasopismo:
  Plant Disease (rok: 2013, tom: 97, strony: 1515), Wydawca: American Phytopathological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1094/PDIS-03-13-0277-PDN - link do publikacji
 2. Genetic variability of blueberry scorch virus isolates from highbush blueberry in New York State IF: 2,282
  Autorzy:
  Kalinowska Eżbieta, Marsella-Herrick Patricia, Fuchs Marc
  Czasopismo:
  Archives of Virology (rok: 2015, tom: 160, strony: 1537-1542), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00705-015-2402-6 - link do publikacji
 1. Application of IC-RT-PCR for detection of Blueberry scorch virus and assessment of the virus-specific primers
  Autorzy:
  Kalinowska Elżbieta, Chodorska Maria, Paduch-Cichal Elżbieta
  Konferencja:
  3rd International Horticultural Conference for Post-graduate Students (rok: 2013, ), Wydawca: Min. Zemědělství a Výživy
  Data:
  konferencja 23-24 października
  Status:
  Opublikowana
 2. The occurrence of Blueberry scorch virus in elderberry in Poland
  Autorzy:
  Kalinowska Elżbieta, Chodorska Maria, Paduch-Cichal Elżbieta
  Konferencja:
  Symposium Classical and molecular approaches in plant pathogen taxonomy (rok: 2013, ), Wydawca: SGGW w Warszawie
  Data:
  konferencja 10-11 września
  Status:
  Opublikowana