Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie katalizatorów z izolowanymi centrami metali grup przejściowych do selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu

2012/07/N/ST5/00171

Słowa kluczowe:

zeolit BEA SCR amoniak metale grup przejściowych

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_13: Chemia środowiska
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rafał Baran 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 98 070 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-03

Zakończenie projektu: 2015-09-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Deektor amoniaku w podczerwieni. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Incorporation of Mn into the vacant T-atom sites of a BEA zeolite as isolated, mononuclear Mn: FTIR, XPS, EPR and DR UV-Vis studies IF: 4,123
  Autorzy:
  Rafal Baran, Laeticia Valentin, Stanislaw Dzwigaj
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2016, tom: 18, strony: 12050-12057), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6CP01713D - link do publikacji
 2. Influence of the nature and environment of cobalt on the catalytic activity of Co-BEA zeolites in selective catalytic reduction of NO with ammonia IF: 3,453
  Autorzy:
  Rafal Baran; Jean-Marc Krafft; Thomas Onfroy; Teresa Grzybek; Stanislaw Dzwigaj
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 225, strony: 515-523), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2015.12.061 - link do publikacji
 3. High activity of mononuclear copper present in the framework of CuSiBEA zeolites in the selective catalytic reduction of NO with NH3 IF: 3,615
  Autorzy:
  Rafal Baran, Teresa Grzybek, Thomas Onfroy, Stanislaw Dzwigaj
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 226, strony: 104-109), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2015.11.065 - link do publikacji
 4. Influence of the nature and environment of manganese in Mn-BEA zeolites on NO conversion in selective catalytic reduction with ammonia IF: 4,123
  Autorzy:
  Rafal Baran, Laeticia Valentin, Jean-Marc Krafft, Teresa Grzybek, Stanislaw dzwigaj
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 13553-13561), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CP02096A - link do publikacji
 5. Effect of postsynthesis preparation procedure on the state of copper in CuBEA zeolites and its catalytic properties in SCR of NO with NH3 IF: 4,339
  Autorzy:
  Rafal Baran; Frederic Averseng; Jean-Marc Krafft; Teresa Grzybek; Stanislaw Dzwigaj
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2016, tom: 523, strony: 332-342), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2016.06.008 - link do publikacji
 6. Introduction of Co into the Vacant T-Atom Sites of SiBEA Zeolite as Isolated Mononuclear Co Species IF: 4,835
  Autorzy:
  Rafal Baran, Thomas Onfroy, Sandra Casale, Stanislaw Dzwigaj
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 20445-20451), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp506375v - link do publikacji
 1. Influence of The Nature and Environment of Cobalt on The Catalytic Activity of Co Si BEA Zeolite in Selective Catalytic Reduction of NO with Ammonia
  Autorzy:
  Rafal Baran, Thomas Onfroy, Sandra Casale, Teresa Grzybek, Stanisław Dzwig
  Konferencja:
  The Seventh Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology (TOCAT7) (rok: 2014, ), Wydawca: Catalysis Society of Japan
  Data:
  konferencja 01-06.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Catalytic properties of CuBEA and MnBEA zeolites in selective catalytic reduction of NO with ammonia
  Autorzy:
  Rafał Baran, Teresa Grzybek, Stanisław Dźwigaj
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16–18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Remarkable effect of prepaaration procedure on the the selective catalytic reduction of NO with NH3 on Co-loaded BEA zeolites
  Autorzy:
  R. Baran, J.M. Krafft, T. Grzybek, S. Dzwigaj
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie kolokwium katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Redakcja: U. Filek, B. Sulikowski; Druk: Drukarnia "Attyka", Kraków
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. The high activity of mononuclear copper species in the selective catalytic reduction of NO with NH3 over CuSiBEA zeolites
  Autorzy:
  Rafał Baran, Teresa Grzybek, Stanisław Dźwigaj
  Konferencja:
  International Symposium on Air and Water Pollution Abatement (rok: 2014, ), Wydawca: Drukarnia "Attyka" Kraków
  Data:
  konferencja 01-05.09.2014 Kraków
  Status:
  Opublikowana