Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie mechanizmów odporności erozyjnej i korozyjnej powłok kompozytowych na bazie węglików z dodatkami cząstek metalicznych.

2012/07/B/ST8/03778

Słowa kluczowe:

inżynieria powierzchni powłoki natryskiwane termicznie odporność na erozję

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Odlewnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marzanna Książek 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 399 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-29

Zakończenie projektu: 2016-01-28

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. urządzenie przeznaczone do pomiaru odporności na ścieranie. Za kwotę 100 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. The Structure and Bond Strength of Composite Carbide Coatings (WC-Co + Ni) Deposited on Ductile Cast Iron by Thermal Spraying IF: 0,998
  Autorzy:
  Marzanna Ksiazek, Lukasz Boron, Marta Radecka, Maria Richert, and Adam Tchorz
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2015, tom: Volume 25, strony: 502-509), Wydawca: Springer ASM International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-015-1871-9 - link do publikacji
 2. Mechanical and Tribological Properties of HVOF-Sprayed (Cr3C2-NiCr+Ni) Composite Coating on Ductile Cast Iron IF: 1,331
  Autorzy:
  Marzanna Książek, Łukasz Boroń, Marta Radecka, Maria Richert, Adam Tchórz
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2016, tom: Volume 25, strony: 3185-3193), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-016-2226-x - link do publikacji
 1. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne powłok kompozytowych (WC-Co+Al) natryskiwanych metodą HVOF na żeliwo sferoidalne
  Autorzy:
  Marzanna Książek, Łukasz Boroń, Adam Tchórz, Rryszard Grzelka
  Konferencja:
  IX Międzynarodowa Konferencja Laboratoria Badawcze-Systemy Jakości w Unii Europejskiej (rok: 2016, ), Wydawca: IX Międzynarodowa Konferencja
  Data:
  konferencja 9-11 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana