Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wysokosprawna chromatografia cieczowa oddziaływan hydrofilowych sprzężona ze spektrometrią mas, jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do chromatografii cieczowej z odwróconym układem faz do rozdzielania substancji polarnych i średniopolarnych

2012/07/N/ST4/01834

Słowa kluczowe:

HILIC spektrometria mas związki polarne związki średniopolarne

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Kubica 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 99 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-07

Zakończenie projektu: 2015-08-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Determination of eight artificial sweeteners and common Stevia rebaudiana glycosides in non-alcoholic and alcoholic beverages by reversed-phase liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry IF: 3,578
  Autorzy:
  Paweł Kubica, Jacek Namieśnik, Andrzej Wasik
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2015, tom: 407, strony: 1505-1512), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00216-014-8355-x - link do publikacji
 1. Analysis of nicotine free e-liquids for electronic cigarettes for trace amounts of carbohydrates and nicotine by RPLCMS/MS and HILIC-MS/MS
  Autorzy:
  Paweł Kubica, Kamila Wilczewska, Agata Kot-Wasik, Andrzej Wasik, Jacek Namieśnik
  Konferencja:
  HPLC 2015 High Performance Liquid Phase Separations & Related Techniques (rok: 2015, ), Wydawca: Organizing Committee of HPLC2015
  Data:
  konferencja 21.06.2015
  Status:
  Opublikowane
 2. Separation of complex mixture of pharmaceuticals by RPLC-MS/MS and HILIC-MS/MS – comparison of developed methods
  Autorzy:
  Paweł Kubica, Kamila Wilczewska, Agata Kot-Wasik, Andrzej Wasik, Monika Szczygieł, Justyna Aszyk, Jacek Namieśnik
  Konferencja:
  HPLC 2015 High Performance Liquid Phase Separations & Related Techniques (rok: 2015, ), Wydawca: Organizing Committee of HPLC2015
  Data:
  konferencja 21.06.2015
  Status:
  Opublikowane