Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie, synteza i charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów rutenowych oraz ich zastosowanie w reakcji uwodornienia prochiralnych ketonów

2012/07/B/ST5/00770

Słowa kluczowe:

katalizatory rutenowe uwodornienie prochiralne ketony

Deskryptory:

 • ST4_2: Nanochemia
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dorota Duraczyńska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 354 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-12

Zakończenie projektu: 2016-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Suszarka próżniowa wraz z oprzyrządowaniem (pompa próżniowa, połączenia wymagane przy stosowaniu próżni itp.). Za kwotę 55 000 PLN
 2. Biureta do precyzyjnego dozowania wodoru w trakcie testów katalitycznych. Za kwotę 25 000 PLN
 3. Notebook Lenovo.
 4. Urządzenie do pobierania próbek. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Efficient and Versatile Ru/SBA-15 Catalysts for Liquid-Phase Hydrogenation of the C=C and C=O Bonds under Mild Conditions
  Autorzy:
  Dorota Duraczyńska,* Alicja Michalik-Zym, Bogna D. Napruszewska, Roman Dula, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka
  Czasopismo:
  ChemistrySelect (rok: 2016, tom: 1, strony: 2148–2155), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/slct.201600491 - link do publikacji
 2. PDDA-Montmorillonite Composites Loaded with Ru Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Hydrogenation of 2-Butanone IF: 2,935
  Autorzy:
  Ewa M. Serwicka, Małgorzata Zimowska, Dorota Duraczyńska, Bogna D. Napruszewska, Małgorzata Nattich-Rak, Grzegorz Mordarski, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Helena Palkova
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10, strony: 865-879), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym10080865 - link do publikacji
 3. Active and selective Ru/polymer catalyst for hydrogenation of acetophenone and its derivatives under very mild conditions — solvent and substituent effects IF: 3,465
  Autorzy:
  Dorota Duraczyńska, Ewa M. Serwicka, Alicja Drelinkiewicz, Robert P. Socha, Małgorzata Zimowska, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Agnieszka Bukowska
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2018, ), Wydawca: MDPI
  Status:
  Złożona
 1. Efficient and versatile Ru/SBA-15 catalysts for liquid phase hydrogenation of C=O, C-C double- and triple-bonds under mild conditions
  Autorzy:
  Dorota Duraczyńska, Alicja Michalik-Zym, Bogna D. Napruszewska, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Ewa M. Serwicka
  Konferencja:
  French Conference on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: French Chemical Society
  Data:
  konferencja 23–27 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. Ru/SBA-15 catalysts for efficient liquid phase hydrogenation of acetol to 1,2-propanediol under mild conditions
  Autorzy:
  Dorota Duraczyńska, Alicja Michalik-Zym, Bogna D. Napruszewska, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Ewa M. Serwicka, Robert M. Kosydar
  Konferencja:
  French Conference on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: French Chemical Society
  Data:
  konferencja 23–27 maja
  Status:
  Opublikowana
 3. Uwodornienie acetolu w łagodnych warunkach ciśnienia i temperatury w obecności katalizatorów rutenowych naniesionych na mezoporowatą krzemionkę typu SBA15
  Autorzy:
  D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Socha
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 4. Uwodornienie ketonów na przykładzie acetolu i 2-butanonu w obecności katalizatorów rutenowych naniesionych na mezoporowatą krzemionkę SBA-15
  Autorzy:
  D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, E. Bielańska, R. P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 16–18 marca
  Status:
  Opublikowana
 5. Toward efficient and versatile catalysts for liquid phase hydrogenation of the C=O, C-C double- and triple-bonds under mild conditions
  Autorzy:
  Dorota Duraczynska, Alicja Michalik-Zym, Bogna D. Napruszewska, Robert P. Socha, Lidia Litynska-Dobrzynska, Ewa M. Serwicka
  Konferencja:
  16th International Congress on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: The Catalysis Society of China
  Data:
  konferencja 3–8 lipca
  Status:
  Opublikowana
 6. Uwodornienie wybranych ketonów w obecności katalizatora rutenowego osadzonego na żywicy metakrylanowo-styrenowej
  Autorzy:
  D. Duraczyńska, R. Socha, U. Filek, A. Bukowska, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 15-17 marca
  Status:
  Opublikowana
 7. Uniwersalny katalizator typu Ru/SBA-15 do uwodornienia grup C=O, C=C i CC
  Autorzy:
  D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, E. Bielańska, R.P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 16–18 marca
  Status:
  Opublikowana
 8. Badanie wpływu rozpuszczalnika na aktywność katalityczną katalizatorów rutenowych w reakcji uwodornienia acetolu
  Autorzy:
  D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, E. Bielańska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, A. Drelinkiewicz, J. Kryściak-Czerwenka, A. Bukowska, W. Bukowski
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21 marca
  Status:
  Opublikowana
 9. Ruthenium catalysts for hydrogenation of selected ketones
  Autorzy:
  Dorota Duraczyńska, Alicja Michalik-Zym, Bogna Napruszewska, Robert P. Socha, Małgorzata Zimowska, Ewa M. Serwicka
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 18-23 marca
  Status:
  Opublikowana