Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanoklastery zeolitów jako podstawa nowych warstwowych materiałów porowatych do procesów katalitycznych w fazie ciekłej

2012/07/B/ST5/00771

Słowa kluczowe:

nanocząstki prekursory zeolitów struktury warstwowe materiały mikro- mezoporowate kataliza w fazie ciekłej

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bogdan Sulikowski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 584 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-19

Zakończenie projektu: 2016-07-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Doposażenie urządzenia NanoSight NS500 o układ fluorescencyjny. Za kwotę 30 000 PLN
 2. Rotory cyrkonowe do pomiarów spektroskopowych metodą MAS NMR (4 szt.). Za kwotę 18 000 PLN
 3. Przedmuch podwójny do spektroskopu w podczerwieni Nicolet..
 4. Stanowisko pompowe zawierajace pompe turbomolekularna oraz pompe próżni wstepnej. Za kwotę 48 000 PLN
 5. Kapilarne kolumny chromatograficzne (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 6. Komputer stacjonarny z monitorem oraz notebook, wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Za kwotę 9 000 PLN
 7. Pompy rotacyjne (2 szt.). Za kwotę 24 000 PLN
 8. Reduktor do helu C 200.
 9. Termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem. Za kwotę 21 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. Catalytic and physicochemical properties of modified natural clinoptilolite IF: 4,03
  Autorzy:
  A. Dziedzicka, B. Sulikowski, M. Ruggiero-Mikołajczyk
  Czasopismo:
  Catalysis Today - individual invitation for the paper to the special issue on "The 40/25 Jubilee of Instituto de Catalisis y Petroleoquimica", Madrid, Spain (rok: 2015, tom: 259, strony: 50-58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2015.04.039 - link do publikacji
 1. "Silica monoliths with deposited zeolite nanoparticles as model, continuous-flow microreactors"
  Autorzy:
  M. Gackowski, E. Bielańska, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, J. Kryściak-Czerwenka, B. Sulikowski, M. Derewiński
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 16-18.III.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Distinction of Brønsted acid sites in MFI type boralites
  Autorzy:
  Ł. Kuterasiński, M. Gackowski, E. Włoch, J. Kryściak-Czerwenka, K. Durczyk, A. Dziedzicka, E. Bielańska, M. Derewiński
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
  Data:
  konferencja 16-18.III.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Isomerization of alpha-pinene on mesoporous hierarchical materials synthesized from protozeolitic nanoclusters
  Autorzy:
  K. Onik, M. Gackowski, A. Dziedzicka, M. Derewiński, B. Sulikowski
  Konferencja:
  International Congress on Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: not specified
  Data:
  konferencja 3-9 July, 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Silica monolith with deposited nanoparticles of zeolites
  Autorzy:
  M. Gackowski, K. Szczepanowicz, E. Bielańska, P. Warszyński, M. Derewiński
  Konferencja:
  12th International Conference on Materials Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 20-23.VII.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis of protozeolitic nanoclusters and mesoporous hierarchical materials: physicochemical characteristics and transformations of α-pinene in the liquid phase
  Autorzy:
  K. Onik, M. Gackowski, A. Dziedzicka, E. Bielańska, M. Derewiński, B. Sulikowski
  Konferencja:
  18th International Zeolite Conference (rok: 2016, ), Wydawca: IZA
  Data:
  konferencja 19-24.VI.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. "Synthesis and application of hierarchical porous materials"
  Autorzy:
  M. Derewiński
  Konferencja:
  wykład na zaproszenie (rok: 2014, ), Wydawca: Washington State University, Pullmann, WA, USA.
  Data:
  konferencja 10.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Physicochemical and catalytic properties of ultrastable zeolite Y specimens
  Autorzy:
  K. Durczyk, B. Sulikowski
  Konferencja:
  XX Forum Zeolitowe (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26.IX.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Sorption, acidic and catalytic properties of MFI type boralites
  Autorzy:
  Ł.B. Kuterasiński, M. Derewiński
  Konferencja:
  12th International Conference on Materials Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 20-23.VII.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. "Zeolite-based hierarchical porous materials. II. Zeolite nanoclusters assembled into mesoporous layered solids"
  Autorzy:
  M. Derewiński
  Konferencja:
  wykład na zaproszenie (rok: 2015, ), Wydawca: Institute Charles Gerhardt, Montpellier, France.
  Data:
  konferencja 9.02.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Catalytic and physicochemical properties of modified natural clinoptilolite specimens
  Autorzy:
  A. Dziedzicka, B. Sulikowski
  Konferencja:
  XX Forum Zeolitowe (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26.IX.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Protozeolitic nanoclusters and mesoporous layered materials prepared from them: physicochemical and catalytic properties
  Autorzy:
  K. Onik, M. Gackowski, E. Bielańska, M. Derewiński, B. Sulikowski
  Konferencja:
  VI. International Workshop on Layered Materials - oral presentation (rok: 2016, ), Wydawca: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Prague
  Data:
  konferencja 5-9.IX.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Silica monoliths with deposited protozeolitic nanoparticles as effective microreactors for alpha-pinene isomerization
  Autorzy:
  M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, E. Bielańska, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, B. Sulikowski, M. Derewiński
  Konferencja:
  18th International Zeolite Conference (rok: 2016, ), Wydawca: IZA
  Data:
  konferencja 19-24.VI.2016
  Status:
  Opublikowana
 13. "29Si and 27Al NMR studies of protozeolitic nanoclusters and related layered materials"
  Autorzy:
  B. Sulikowski, K. Onik, M. Gackowski, A. Dziedzicka, P. Warszyński, M. Derewiński
  Konferencja:
  6th Intern. Symposium on Advanced Micro and Mesoporous Materials (rok: 2015, ), Wydawca: IZA
  Data:
  konferencja 6-9 September, 2015
  Status:
  Opublikowana
 14. "Protonowe centra kwasowe w borokrzemianach o strukturze typu MFI"
  Autorzy:
  Ł. Kuterasiński, B. Sulikowski, J. Kryściak-Czerwenka, A. Dziedzicka, K. Durczyk, U. Olsbye, G. Szymański, E. Włoch, E. Bielańska, M. Derewiński
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 16-18.III.2016
  Status:
  Opublikowana
 15. "Rozróżnienie centrów kwasowych słabej mocy w zeolitach MFI izomorficznie podstawionych borem"
  Autorzy:
  Ł. Kuterasiński, M. Derewiński
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 16. Zeolites, nanoclusters and related mesoporous materials: an insight from solid-state NMR spectroscopy standpoint
  Autorzy:
  B. Sulikowski
  Konferencja:
  XX Forum Zeolitowe - invited plenary lecture (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26.IX.2015
  Status:
  Opublikowana
 17. "Distinstion of acid sites in MFI type zeolites substituted isomorphously with boron"
  Autorzy:
  Ł. Kuterasiński, K. Durczyk, A. Dziedzicka, M. Derewiński
  Konferencja:
  6th FEZA Conference, Leipzig, Germany (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet w Lipsku
  Data:
  konferencja 8-11.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 18. On the nature of protonic acid sites in MFI type boralites
  Autorzy:
  Ł. B. Kuterasiński, M. Derewiński
  Konferencja:
  XX Forum Zeolitowe (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26.IX.2015
  Status:
  Opublikowana
 19. Protozeolitic clusters embedded into layered and macroporous structures as catalysts for the liquid phase reactions
  Autorzy:
  M. Gackowski, K. Onik, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, K. Durczyk, J. Podobiński, B. Sulikowski, M. Derewiński
  Konferencja:
  XX Forum Zeolitowe - oral presentation (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26.IX.2015
  Status:
  Opublikowana