Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Wielowarstwowe filmy polimerowe zawierające nanocząstki oraz grafen jako funkcjonalne powłoki i membrany"

2012/07/N/ST5/00173

Słowa kluczowe:

ultracienkie filmy/powłoki nanocząstki filmy grafenowe koloidy

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_15: Chemia koloidów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tomasz Kruk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 149 380 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2016-07-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Polaryzator do VariGATR (przystawka do IR). Za kwotę 22 000 PLN
 2. Urządzenie do obróbki danych wraz z bibliotekami widm do analizy widm IR. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Enhancement of the Electrocatalytic Properties of Prussian Blue Containing Multilayer Films Formed by Reduced Graphene Oxide
  Autorzy:
  Anna Pajor-Świerzy, Tomasz Kruk, Piotr Warszyński
  Czasopismo:
  Colloids and Interface Science Communications (rok: 2014, tom: 1, strony: 44721), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colcom.2014.05.001 - link do publikacji
 2. Nanostructured multilayer polyelectrolyte films with silver nanoparticles as antibacterial coatings
  Autorzy:
  Tomasz Kruk, Krzysztof Szczepanowicz, Dorota Kręgiel, Lilianna Szyk-Warszyńska, Piotr Warszyński
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2016, tom: 137, strony: 158-166), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2015.06.016 - link do publikacji
 3. Synthesis and antimicrobial activity of monodisperse copper nanoparticles
  Autorzy:
  Tomasz Kruk, Krzysztof Szczepanowicz, Joanna Stefańska, Robert P. Socha, Piotr Warszyński
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2015, tom: 128, strony: 17-22), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2015.02.009 - link do publikacji
 1. Functional multilayer films formed with reduced graphene oxide for advanced materials
  Autorzy:
  T.Kruk, A. Pajor-Świerzy, L. Szyk-Warszyńska, R. Socha, R. Wendelbo, P. Warszyński
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Nanostrukturalne filmy polielektrolitowe jako funkcjonalne powłoki
  Autorzy:
  Tomasz Kruk, Krzysztof Szczepanowicz, Piotr Warszyński
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Multifunctional polyelectrolyte ultrathin coatings for biomedicine applications
  Autorzy:
  Tomasz Kruk, Krzysztof Szczepanowicz, Piotr Warszyński
  Konferencja:
  15th European Student Colloid Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 08-11.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Nanostructured multilayer polyelectrolyte films formed with reduced graphene oxide for advanced materials and sensors
  Autorzy:
  T. Kruk, A. Pajor-Świerzy, L. Szyk-Warszyńska, R. Socha, R. Wendelbo, P. Warszyński
  Konferencja:
  4th International Colloids Conference: Surface Design & Engineering (rok: 2014, ), Wydawca: ELSEVIER
  Data:
  konferencja 15-18.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. The Modification of Multilayer Polyelectrolyte Coatings for Biomedical Applications
  Autorzy:
  Tomasz Kruk, Krzysztof Szczepanowicz, Piotr Warszyński
  Konferencja:
  ECIS2014 28th Conference of The European Colloid and Interface Society (rok: 2014, ), Wydawca: Technion Israel Institute of Technology
  Data:
  konferencja 07-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Polyelectrolyte multilayer thin films as the antifouling" coatings protecting against non-specific proteins adsorption, bacteria and fungi colonization
  Autorzy:
  T. Kruk, K. Szczepanowicz, P. Warszyński
  Konferencja:
  15th Conference of the International Association of Colloid and Interface Scientists (rok: 2015, ), Wydawca: IACIS
  Data:
  konferencja 24-29.05.2015
  Status:
  Opublikowana