Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i własności przeciwnowotworowe pochodnych oktahydropirazyno[2,1-a:5,4a']diizochinoliny

2012/07/B/NZ7/04382

Słowa kluczowe:

leki przeciwnowotworowe synteza asymetryczna diizochinoliny topoizomerazy apoptoza

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Bielawski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 708 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-11

Zakończenie projektu: 2016-07-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Czytnik mikropłytek Elisa. Za kwotę 30 000 PLN
 2. Dwie wyparki próżnowe w zestawie z pompa membranowa lub próżniową pompą olejową oraz termostatem cyrkulacyjnym typu Minichiller. Za kwotę 70 000 PLN
 3. Wirówka MPW 380-R wraz z wirnikami/rotorami.. Za kwotę 42 000 PLN
 4. Mikroskop eclipse TS 100 wraz z obiektywami. Za kwotę 20 000 PLN
 5. Zestaw do Western blottingu. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Biological evaluation of octahydropyrazin[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline derivatives as potent anticancer agents. IF: 3,65
  Autorzy:
  Agnieszka Gornowicz, Natalia Pawłowska , Anna Czajkowska , Robert Czarnomysy, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Olga Michalak, Olga Staszewska-Krajewska, Zbigniew Kałuża
  Czasopismo:
  Tumor Biology (rok: 2017, tom: 39, strony: 44574), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1010428317701641 - link do publikacji
 2. Cytotoxic activity of octahydropyrazin[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline derivatives in human breast cancer cells IF: 1,751
  Autorzy:
  Monika Lepiarczyk • Zbigniew Kałuża • Anna Bielawska • Robert Czarnomysy • Agnieszka Gornowicz • Krzysztof Bielawski
  Czasopismo:
  Archives of Pharmacal Research (rok: 2014, tom: brak, strony: 44575), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12272-014-0444-z - link do publikacji
 3. Synthesis and antimicrobial activity of chiral quaternary N-spiro ammonium bromides with 3',4'-dihydro-1'H-spiro[isoindoline-2,2'-isoquinoline] skeleton IF: 2,822
  Autorzy:
  Krzysztof Bielawski, Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Kałuża, Anna Bielawska, Olga Michalak, Tamara Daniluk, Olga Staszewska-Krajewska, Anna Czajkowska S.D., Natalia Pawłowska S.D., Agnieszka Gornowicz
  Czasopismo:
  Drug Design, Development and Therapy (rok: 2017, tom: 11, strony: 2015-2028), Wydawca: Dovepress
  Status:
  Opublikowana
 1. Synteza ligandów diaminowych z oksazolidynonu Seebacha i ich zastosowanie w katalizie asymetrycznej
  Autorzy:
  Zbigniew Kałuża
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.IX.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Synthesis and Cytotoxicity of Octahydropyrazin[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline Derivatives
  Autorzy:
  Krzysztof Bielawski, Zbigniew Kałuża, Monika Leparczyk, Robert Czarnomysy, Agnieszka Gronowicz, Anna Bielawska
  Konferencja:
  EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Wiley-VCH
  Data:
  konferencja 7-11.IX.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Design, synthesis and biological evaluation of octahydropyrazin[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline derivatives.
  Autorzy:
  Krzysztof Bielawski, Zbigniew Kałuża, Anna Bielawska, Anna Czajkowska S.D, Natalia Pawłowska, Robert Czarnomysy, Agnieszka Gornowicz
  Konferencja:
  19th European Symposium on Organic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: ESOC
  Data:
  konferencja 12th-16th July 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis of novel diisoquinoline derivatives with potent antiproliferate activity.
  Autorzy:
  Anna Bielawska, Zbigniew Kałuża, Krzysztof Bielawski, Anna Czajkowska S.D, Natalia Pawłowska, Robert Czarnomysy, Agnieszka Gornowicz
  Konferencja:
  19th European Symposium on Organic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: ESOC
  Data:
  konferencja 12th-16th July 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Binding of octahydropyrazin[2,1-a:5,4-a']diisoquinoline derivatives to DNA: spectrofluorimetric analysis and molecular modeling studies
  Autorzy:
  Krzysztof Bielawski, Zbigniew Kałuża, Robert Czarnomysy, Natalia Pawłowska, Anna Czajkowska, Anna Bielawska
  Konferencja:
  23rd IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry (ICPOC23) (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 3-8.VIII.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Nowe ligandy diaminowe do katalizy asymetrycznej i nie tylko
  Autorzy:
  Zbigniew Kałuża
  Konferencja:
  Postępy w syntezie związków nieracemicznych (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne Sekcja Chemii Organicznej
  Data:
  konferencja 15-18.X.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Topoisomerase I/II Inhibition and Induction of Apoptosis of Human Breast Cancer Cells by Novel Diisoquinoline Derivatives
  Autorzy:
  Anna Bielawska, Zbigniew Kaluza, Robert Czarnomysy, Magda Jadeszko, Agnieszka Gornowicz, Krzysztof Bielawski
  Konferencja:
  EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Wiley-VCH
  Data:
  konferencja 7-11.IX.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Topoisomerase inhibitory properties of octahydropyrazin[2,1-a:5,4- a']diisoquinoline derivatives
  Autorzy:
  Krzysztof Bielawski, Zbigniew Kałuża, Monika Lepiarczyk, Anna Bielawska, Agnieszka Gornowicz
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 18-20.IX.2014
  Status:
  Opublikowana