Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola dioksygenazy 9-cis-epoksykarotenoidowej oraz 8'-hydroksylazy ABA w regulacji spoczynku nasion pszenżyta.

2012/07/B/NZ9/01765

Słowa kluczowe:

kwas abscysynowy spoczynek nasion dioksygenaza 9-cis- epoksykarotenoidowa 8'-hydroksylaza ABA pszenżyto

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Biochemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Edyta Zdunek-Zastocka 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 443 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-15

Zakończenie projektu: 2017-07-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Abscisic acid content and the expression of genes related to its metabolism during maturation of triticale grains of cultivars differing in pre-harvest sprouting susceptibility IF: 3,121
  Autorzy:
  Justyna Fidler, Edyta Zdunek-Zastocka, Beata Prabucka, Wiesław Bielawski
  Czasopismo:
  Journal of Plant Physiology (rok: 2016, tom: 207, strony: 44935), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jplph.2016.09.009 - link do publikacji
 2. The varied ability of grains to synthesize and catabolize ABA is one of the factors affecting dormancy and its release by after-ripening in triticale cultivars with different pre-harvest sprouting susceptibilities IF: 2,833
  Autorzy:
  Justyna Fidler, Agnieszka Grabowska, Beata Prabucka, Aneta Więsyk, Anna Góra-Sochacka, Wiesław Bielawski, Mirosław Pojmaj, Edyta Zdunek-Zastocka
  Czasopismo:
  Journal of Plant Physiology (rok: 2018, tom: 226, strony: 48-55), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jplph.2018.03.021 - link do publikacji
 1. Wrażliwość na kwas abscysynowy zarodków pszenżyta odmian różniących się podatnością na porastanie
  Autorzy:
  Edyta Zdunek-Zastocka, Justyna Fidler, Beata Prabucka, Mirosław Pojmaj
  Konferencja:
  Rolnictwo XXI - problemy i wyzwania (rok: 2016, ), Wydawca: Idea Knowledge Future
  Data:
  konferencja 30-31 marca
  Status:
  Opublikowana