Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stereoselektywne deprotonowanie enancjotopowych grup metylenowych - proste narzędzie w syntezie chiralnych cząsteczek o użytecznych właściwościach

2012/07/E/ST5/00544

Słowa kluczowe:

stereoselektywna deprotonowanie enancjotopowe grupy CH2 (-)-sparteina pochodne fosfin ligandy

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marek Stankevič 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 499 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Zakończenie projektu: 2019-08-28

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Multireaktor do jednoczesnego prowadzenia kilkunastu reakcji. Za kwotę 32 000 PLN
 2. System chromatografii flash.
 3. Urządzenie do napełniania żelem krzemionkowym kartuszy do chromatografii typu flash. Za kwotę 20 000 PLN
 4. Kolumna chromatograficzna z chiralną fazą stacjonarną. Za kwotę 12 000 PLN
 5. Pompa próżniowa olejowa. Za kwotę 10 000 PLN
 6. Wyparka próżniowa z pompą membranową i kontrolerem próżni. Za kwotę 25 000 PLN
 7. Kolektor frakcji do chromatografii typu flash. Za kwotę 30 000 PLN
 8. Mieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 18 000 PLN
 9. System chromatografii flash. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Cyclization of beta-hydroxyalkylphosphine oxides - mechanism elucidation using experimental and DFT methods IF: 2,641
  Autorzy:
  Katarzyna Włodarczyk, Piotr Borowski, Mateusz Drach, Marek Stankevič
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2017, tom: 73, strony: 239-251), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2016.12.008 - link do publikacji
 2. [1,3]/[1,4]-Sulfur atom migration in β-hydroxyalkylphosphine sulfides IF: 2,595
  Autorzy:
  Katarzyna Włodarczyk, Piotr Borowski, Marek Stankevič
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Organic Chemistry (rok: 2020, tom: 16, strony: 88-105), Wydawca: Beilstein Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.16.11 - link do publikacji
 3. Intramolecular cationic cyclization of β-hydroxyalkylphosphine oxides – a route towards benzophosphorinane core IF: 2,641
  Autorzy:
  Katarzyna Włodarczyk, Marek Stankevič
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2016, tom: 72, strony: 5074-5090), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2016.06.070 - link do publikacji
 4. Intramolecular nucleophilic substitution of ω-haloalkylphosphine derivatives IF: 4,849
  Autorzy:
  Paweł Woźnicki, Ewelina Korzeniowska, Marek Stankevič
  Czasopismo:
  Journal of Organic Chemistry (rok: 2017, tom: 82, strony: 10271-10291), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.7b01767 - link do publikacji