Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja wielkości zasilania wód podziemnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik modelowych

2012/07/N/ST10/03481

Słowa kluczowe:

zasilanie wód podziemnych modelowanie numeryczne bilans wodny tryt

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sławomir Sitek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 99 970 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2016-07-09

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zakup stanowiska komputerowego. Za kwotę 5 500 PLN
 2. Monitor.
 3. Oporgramowanie ArcInfo z dodatkiem Spatial Analyst i Geostatistical Analyst. Za kwotę 6 500 PLN
 4. Rejestrator wód gruntowych. Za kwotę 6 300 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Geochemical and isotopic study to determine sources and processes affecting nitrate and sulphate in groundwater influenced by intensive human activity - carbonate aquifer Gliwice (southern Poland)
  Autorzy:
  Jakóbczyk-Karpierz Sabina, Sitek Sławomir, Kowalczyk Andrzej, Jakobsen Rasmus
  Czasopismo:
  Applied Geochemistry (rok: 2017, tom: 76, strony: 168-181), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apgeochem.2016.12.005 - link do publikacji
 1. Effects of urbanization and post-mining activity on groundwater quality and resources. Case study: Triassic carbonate aquifer, southern Poland
  Autorzy:
  Sitek Sławomir, Jakóbczyk-Karpierz Sabina, Kowalczyk Andrzej
  Konferencja:
  Central European Groundwater Conference-2015 "Groundwater risk assessment in urban areas" (rok: 2015, ), Wydawca: Asociata Hidrogeologilor din Romania
  Data:
  konferencja 14-16.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Estimating groundwater recharge in post-mining and urban area using SWAT and FEFLOW models, case study from Poland
  Autorzy:
  Sitek Sławomir, Ulańczyk Rafał, Kowalczyk Andrzej
  Konferencja:
  International Soil & Water Assesment tool conference (rok: 2015, ), Wydawca: Center for advanced studies, research and development in Sardinia
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Occurrence and fate of trichloroethene and tetrachloroethene in carbonate aquifer, Tarnowskie Góry area (southern Poland)
  Autorzy:
  Sławomir Sitek, Sabina Jakóbczyk-Karpierz
  Konferencja:
  18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd.
  Data:
  konferencja 2-8 lipiec 2018
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Wpływ uskoków na przepływ wód podziemnych w Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych Gliwice 330
  Autorzy:
  Sitek Sławomir, Kowalczyk Andrzej
  Książka:
  Modelowanie matematyczne w hydrogeologii (rok: 2014, tom: wydanie pirwsze, strony: 69-73), Wydawca: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie Hydro GeoAnalyst w zarządzaniu danymi hydrogeologicznymi na przykładzie zbiornika GZWP Gliwice
  Autorzy:
  Sitek Sławomir, Orzechowski Rafał
  Książka:
  Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych (rok: 2016, tom: 1, strony: 187-194), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Status:
  Opublikowana
 3. Ocena zasilania wód podziemnych w zlewni rzeki Drama na podstawie modelu SWAT i metody infiltracyjnej
  Autorzy:
  Sitek Sławomir, Ulańczyk Rafał
  Książka:
  Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych (rok: 2016, tom: 1, strony: 231-238), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Status:
  Opublikowana