Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Udział mikroorganzimów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolonych i możliwości ich zastosowania w rolnictwie.

2012/07/B/NZ9/01801

Słowa kluczowe:

bakterie endofityczne grzyby endofityczne halofity gleby zasolone

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_10: Bioremediacja

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 331 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-05

Zakończenie projektu: 2016-12-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Licencja MVL OfficeStd.
 2. Notebook. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Metabolic profiles of microorganisms associated with the halophyte Salicornia europaea in soils with different levels of salinity IF: 0,975
  Autorzy:
  Szymańska Sonia, Piernik Agnieszka, Baum Christel, Złoch Michał, Hrynkiewicz Katarzyna
  Czasopismo:
  Ecoscience (rok: 2014, tom: 21 (2), strony: 114‒122), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2980/21-2-3705 - link do publikacji
 2. Effect of halotolerant endophytic Bacteria isolated from Salicornia europaea L. on the Growth of Fodder Beet (Beta vulgaris L.) under Salt Stress IF: 2,137
  Autorzy:
  Piernik Agnieszka, Hrynkiewicz Katarzyna, Wojciechowska Anna, Szymańska Sonia, Lis Marta, Muscolo Adele
  Czasopismo:
  Archives of Agronomy and Soil Science (rok: 2017, tom: VOL. 63, NO. 10, strony: 1404–1418), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/03650340.2017.1286329 - link do publikacji
 3. Innovative methods in soil phosphorus research: A review IF: 1,663
  Autorzy:
  Kruse J, Abraham M, Amelung W, Baum C, Bol R, Kuhn O, Lewandowski H, Niederberger J, Oelmann Y, Ruger C, Santner J, Siebers M, Siebers N, Spohn M, Vestergren J, Vogts A, Leinweber P
  Czasopismo:
  J. Plant Nutr. Soil Sci. (rok: 2015, tom: 178, strony: 43–88), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jpln.201400327 - link do publikacji
 4. Metabolic potential of microorganisms associated with the halophyte Aster tripolium L. in saline soils
  Autorzy:
  Sonia Szymańska, Agnieszka Piernik, Katarzyna Hrynkiewicz
  Czasopismo:
  Ecological Questions (rok: 2013, tom: 18/2013, strony: 9 – 19), Wydawca: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ecoq-2013-0001 - link do publikacji
 5. Bacterial microbiome of root-associated endophytes of Salicornia europaea in correspondence to different levels of salinity IF: 2,741
  Autorzy:
  S. Szymańska, L. Borruso, L. Brusetti, P. Hulisz, B. Furtado, K. Hrynkiewicz
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s11356-018-2530-0 - link do publikacji
 6. Endophytic and rhizosphere bacteria associated with the roots of the halophyte Salicornia europaea L. – community structure and metabolicpotential IF: 3,037
  Autorzy:
  Sonia Szymanska, Tomasz Płociniczak, Zofia Piotrowska-Seget, Katarzyna Hrynkiewicz
  Czasopismo:
  Microbiological Research (rok: 2016, tom: 192, strony: 37–51), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micres.2016.05.012 - link do publikacji
 7. Ectomycorrhizal community structure of Salix and Betula spp. at a saline site in central Poland in relation to the seasons and soil parameters IF: 1,551
  Autorzy:
  Katarzyna Hrynkiewicz & Sonia Szymańska, Agnieszka Piernik & Dominika Thiem
  Czasopismo:
  Water, Air and Soil Pollution (rok: 2015, tom: 226:99, strony: 44576), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11270-015-2308-7 - link do publikacji
 8. Metabolic potential and community structure of endophytic and rhizosphere bacteria associated with the roots of the halophyte Astertripolium L. IF: 3,037
  Autorzy:
  Szymańska Sonia, Płociniczak Tomasz, Piotrowska-Seget Zofia, Złoch Michał, Ruppel Silke, Hrynkiewicz Katarzyna
  Czasopismo:
  Microbiological Research (rok: 2016, tom: 182, strony: 68-79), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micres.2015.09.007 - link do publikacji
 1. Bakterie endofityczne i ryzosferowe halofitów Salicornia europaea i Aster tripolium
  Autorzy:
  Szymańska S., Płociniczak T., Luigimara B., Piernik A., Piotrowska-Seget Z., Ruppel S., Brusetti L., Hrynkiewicz K.
  Konferencja:
  Mikrobiologia Środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego (rok: 2017, ), Wydawca: UMK w Toruniu
  Data:
  konferencja 5-8 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Ectomycorrhizal community structure of Alnus glutinosa at a saline site in central Poland
  Autorzy:
  Thiem D, Piernik A, Hrynkiewicz
  Konferencja:
  The meeting of COST Action FP1305 BioLink: Linking soil biodiversity and ecosystem function in European forests; Kraków (rok: 2015, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 17-19 March
  Status:
  Opublikowana
 3. Badania ekosystemów zasolonych na Kujawach
  Autorzy:
  Piernik A., Hulisz P., Nienartowicz A., Załuski T.
  Konferencja:
  Dynamika szaty roślinnej łąk: V Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Szata roślinna łąk w procesie przemian (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 3-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Belowground diversity and metabolic potential of bacteria associated with halophyte Salicornia europaea
  Autorzy:
  Sonia Szymańska, Katarzyna Hrynkiewicz
  Konferencja:
  Soil Biodiversity and Ecosystem Services, Sofia, Bułgaria (rok: 2016, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 12-14 April
  Status:
  Opublikowana
 5. Udział wyselekcjonowanych endofitów bakteryjnych w odpowiedzi na stres solny Beta vulgaris L
  Autorzy:
  Szymańska S, Tyburski J, Piernik A, Bącalska A, Hrynkiewicz K
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy-Środowisko-Biotechnologia, Szczecin – Siemczyno 1-4 września 2015 roku. (rok: 2015, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 1-4 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Bacterial endophytes of Salicornia europaea – identification, selection and application
  Autorzy:
  Hrynkiewicz K, Szymańska S
  Konferencja:
  International Symposium Microbe-Assisted Crop Production – Opportunities, Challanges & Needs; Vienna, Austria (rok: 2015, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 23-25 November
  Status:
  Opublikowana
 7. Struktura populacji oraz właściwości metaboliczne mikroorganizmów endofitycznych i ryzosferowych zasocjowanych z obligatoryjnym halofitem Aster tripolium L.
  Autorzy:
  Szymańska S, Płociniczak T, Piotrowska-Seget Z, Złoch M, Hrynkiewicz K
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy-Środowisko-Biotechnologia, Szczecin – Siemczyno 1-4 września 2015 roku. (rok: 2015, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 1-4 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Aplikacyjny potencjał endofitów Salicornia europaea
  Autorzy:
  Szymańska S., Tyburski J., Piernik A., Lis M., Hrynkiewicz K.
  Konferencja:
  Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Data:
  konferencja 12-15 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Stress response and metabolic potential of halotolerant fungi
  Autorzy:
  Dominika Thiem, Katarzyna Hrynkiewicz
  Konferencja:
  Soil Biodiversity and Ecosystem Services, Sofia, Bułgaria (rok: 2016, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 12-14 April
  Status:
  Opublikowana