Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena bioróżnorodności genomu cytoplazmatycznego i jądrowego wybranych gatunków Solanum na tle puli genetycznej ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L., ze szczególnym uwzględnieniem mieszańców somatycznych S.x michoacanum (+) S.tuberosum

2012/07/B/NZ9/01901

Słowa kluczowe:

bioróżnorodność fuzja protoplastów genom cytoplazmatyczny genom jądrowy Solanum sp.

Deskryptory:

 • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych
 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Zimnoch-Guzowska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 580 571 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-11

Zakończenie projektu: 2016-12-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie Statistica. Za kwotę 24 600 PLN
 2. Wirówka 5415R. Za kwotę 19 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. BC1 and F1 progeny from Solanum × michoacanum (+) S. tuberosum somatic hybrids, autofused 4x S. michoacanum and cultivated potato IF: 1,159
  Autorzy:
  Smyda-Dajmund Paulina, Śliwka Jadwiga, Wasilewicz-Flis Iwona, Jakuczun Henryka, Zimnoch-Guzowska Ewa
  Czasopismo:
  American Journal of Potato Research (rok: 2017, tom: 94, strony: 323-333), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12230-017-9568-2 - link do publikacji
 2. Genetic composition of interspecific potato somatic hybrids and autofused 4x plants evaluated by DArT and cytoplasmic DNA markers IF: 3,088
  Autorzy:
  Paulina Smyda-Dajmund, Jadwiga Śliwka, Iwona Wasilewicz-Flis, Henryka Jakuczun, Ewa Zimnoch-Guzowska
  Czasopismo:
  Plant Cell Reports (rok: 2016, tom: 35, strony: 1345-1358), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00299-016-1966-2 - link do publikacji
 1. Introgression of resistance to late blight from 1 EBN Solanum x michoacanum into potato breeding genepool
  Autorzy:
  Zimnoch-Guzowska Ewa, Smyda-Dajmund Paulina, Śliwka Jadwiga, Wasilewicz-Flis Iwona, Jakuczun Henryka
  Konferencja:
  5th Polish Congress of Genetics (rok: 2016, ), Wydawca: PTG, PTGC
  Data:
  konferencja 19-22.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Genetic diversity and composition of S.x michoacanum (+) S.tuberosum somatic hybrids and 4x S. x michoacanum evaluated by Diversity Array Technology and PCR markers
  Autorzy:
  Smyda –Dajmund P., Śliwka J., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E
  Konferencja:
  18th Joint meeting of EAPR Breeding and Varietal Assessment Section and EUCARPIA Section Potatoes (rok: 2015, ), Wydawca: University of Naples Federico II, Dept. Agricultural Sciences
  Data:
  konferencja 15-18 November 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Transfer odporności na Phytophthora infestans do puli genetycznej S. tuberosum z mieszańców somatycznych S.x michoacanum (+) S. tuberosum oraz autofuzantów 4x S.x michoacanum
  Autorzy:
  Paulina Smyda-Dajmund, Henryka Jakuczun, Iwona Wasilewicz-Flis, Ewa Zimnoch-Guzowska:
  Konferencja:
  48 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Nasiennictwo i ochrona ziemniaka (rok: 2015, ), Wydawca: IHAR-PIB Zakład Nasiennictwa i ochrony Ziemniaka w Boninie
  Data:
  konferencja 13-15 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Using of protoplast fusion products of 1EBN Solanum x michoacanum for introgression of resistance to Phytophthora infestans into S. tuberosum genepool
  Autorzy:
  Paulina Smyda, Henryka Jakuczun, Iwona Wasilewicz-Flis, Ewa Zimnoch-Guzowska
  Konferencja:
  19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research (EAPR) (rok: 2014, ), Wydawca: EAPR
  Data:
  konferencja 06.-11.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Molecular analysis of nuclear and organellar genomes of somatic hybrids and autofused tetraploids of S.x michoacanum
  Autorzy:
  Smyda-Dajmund Paulina, Śliwka Jadwiga, Wasilewicz-Flis Iwona, Jakuczun Henryka , Zimnoch-Guzowska Ewa
  Konferencja:
  3rd meeting of the Section of Agronomy and Physiology of EAPR (rok: 2016, ), Wydawca: Insitutute of Agricultural Resources and Economics, Priekuli, Latvia
  Data:
  konferencja 26-29.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Molecular characterization of nuclear and cytoplasmic genomes of Solanum × michoacanum (+) S. tuberosum somatic hybrids.
  Autorzy:
  Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Jakuczun H., Wasilewicz-Flis I., Zimnoch-Guzowska E.
  Konferencja:
  XIV Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin (rok: 2015, ), Wydawca: Marek Figlerowicz
  Data:
  konferencja 14-17 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Molecular analysis of nuclear and organellar genomes of Solanum × michoacanum (+) S. tuberosum somatic hybrids and autofused 4 × S. × michoacanum.
  Autorzy:
  Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E.
  Konferencja:
  5th Polish Congress of Genetics (rok: 2016, ), Wydawca: PTG, PTCG
  Data:
  konferencja 19-22.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Introgression of resistance to late blight from 1 EBN Solanum x michoacanum into cultivated genepool of Potato
  Autorzy:
  Zimnoch-Guzowska Ewa, Smyda-Dajmund Paulina, Śliwka Jadwiga, Wasilewicz-Flis Iwona, Jakuczun Henryka
  Konferencja:
  3rd meeting of the Section of Agronomy and Physiology of EAPR (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Agricultural Resources and Economics, Priekuli, Latvia
  Data:
  konferencja 26-29.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Charakterystyka struktury genomu jądrowego markerami DArT oraz genomów chloroplastowego i mitochondrialnego markerami PCR w mieszańcach somatycznych S. × michoacanum (+) S. tuberosum i autofuzantach 4x S. × michoacanum
  Autorzy:
  2.Paulina Smyda-Dajmund, Henryka Jukuczun, Jadwiga Śliwka, Iwona Wasilewicz-Flis, Ewa Zimnoch-Guzowska
  Konferencja:
  XII Ogólnopolska konferencja naukowa-Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych (rok: 2015, ), Wydawca: IHAR-PIB
  Data:
  konferencja 02-06.02.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Genome composition of somatic hybrids between Solanum tuberosum and S. michoacanum – source of resistance to late blight
  Autorzy:
  Jadwiga Śliwka, Paulina Smyda-Dajmund, Henryka Jakuczun, Iwona Wasilewicz-Flis, Ewa Zimnoch-Guzowska
  Konferencja:
  3 rd Plant Genomics Congress London (rok: 2015, ), Wydawca: Plant Genomic Congress
  Data:
  konferencja 11-12-May 2015
  Status:
  Opublikowana