Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych.

2012/07/B/ST5/03042

Słowa kluczowe:

silsekwioksany struktura metaloorganiczny układ katalityczny (ko)polimeryzacja olefin mechanizm właściwości produktów

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

woj. opolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krystyna Czaja 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 936 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-06

Zakończenie projektu: 2016-08-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf gazowy GC z wyposażeniem. Za kwotę 100 000 PLN
 2. Próżniowa pompa olejowa. Za kwotę 24 000 PLN
 3. Wyparka próżniowa. Za kwotę 11 125 PLN
 4. Reaktor do badań polimeryzacji ze stalowym ciśnieniowym zbiornikiem reakcyjnym (typu Buchi) i niezbędnym wyposażeniem. Za kwotę 120 000 PLN
 5. Waga z przystawką do pomiaru gęstości. Za kwotę 3 883 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Ethylene/POSS copolymerization behavior of post-metallocene catalyst and copolymer characteristics IF: 2,952
  Autorzy:
  Paweł Groch, Katarzyna Dziubek, Krystyna Czaja, Marzena Białek, Katarzyna Adamczyk–Tomiak, Stanisław Rabiej, Beata Dudziec
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry (rok: 2017, tom: 55, strony: 3918–3934), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pola.28778 - link do publikacji
 2. Synthesis and Catalytic Properties for Olefin Polymerization of New Vanadium Complexes Containing Silsesquioxane Ligands with Different Denticity IF: 2,07
  Autorzy:
  Marzena Białek, Monika Pochwała, Adrian Franczyk, Krystyna Czaja, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  Polymer International (rok: 2017, tom: 66, strony: 960-967), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pi.5345 - link do publikacji
 3. A library of monoalkenylsilsesquioxanes as potential comonomers for synthesis of hybrid materials IF: 1,853
  Autorzy:
  Katarzyan Mituła, Michał Dutkiewicz, Beata Dudziec, Bogdan Marciniec, Krystyna Czaja
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorymetry , Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 4. Multi-alkenylsilsesquioxanes as comonomers in copolymerization and active species modifiers of metallocene catalyst in copolymerization with ethylene IF: 5,835
  Autorzy:
  Paweł Groch, Katarzyna Dziubek, Krystyna Czaja, Beata Dudziec, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  Macromolecules , Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Złożona
 5. Polimeryzacja koordynacyjna alkenylosilseskwioksanów i ich kopolimeryzacja z olefinami i styrenem IF: 0,617
  Autorzy:
  Paweł. Groch, Katarzyna Dziubek, Krystyna Czaja
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2015, tom: 60, strony: 289-297), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2015.289 - link do publikacji
 6. Synteza bimetalicznego silsekwioksanowego kompleksu tytanu (IV) i jego polimerycznego odpowiednika oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji olefin IF: 0,718
  Autorzy:
  Monika Pochwala, Marzena Białek, Adrian Franczyk, Krystyna Czaja, Bogdan Marciniec;
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2016, tom: 61, strony: 591-599), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2016.591 - link do publikacji
 7. Synthesis and Catalytic Performance in Ethylene and 1-Octene Polymerization of Chlorotitanium(IV) Silsesquioxane Complexes. Effect of Increasing Ligand Denticity and Type of Nonreactive Organic Substituents IF: 3,485
  Autorzy:
  Monika Pochwala, Marzena Białek, Adrian Franczyk, Bogdan Marciniec, Krystyna Czaja
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2016, tom: 79, strony: 121-131), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2016.04.020 - link do publikacji
 8. Copolymers of ethylene with monoalkenyl- and monoalkenyl(siloxy)silsesquioxane (POSS) comonomers – Synthesis and characterization IF: 3,531
  Autorzy:
  Paweł Groch, Katarzyna Dziubek, Krystyna Czaja, Beata Dudziec, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2017, tom: 90, strony: 368-382), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2017.03.038 - link do publikacji
 9. Synthesis od dialkenyl-substituted double-decker silsesquioksanes as precursors for linear copolymeric systems IF: 1,577
  Autorzy:
  Katarzyna Mituła, Beata Dudziec, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials (rok: 2017, tom: OpenAccess, strony: OpenAccess), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10904-017-0746-y - link do publikacji
 10. Tetra-functional double-decker silsesquioxanes as anchors for reactive functional groups and potential synthons for hybrid materials IF: 6,319
  Autorzy:
  K. Mituła, J. Duszczak, D. Brząkalski, B. Dudziec, M. Kubicki and B. Marciniec
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2017, tom: 53, strony: 10370-10373), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CC03958A - link do publikacji
 11. Silseskwioksany i ich zastosowanie w syntezie materiałów polimerowych IF: 0,617
  Autorzy:
  Paweł Groch, Katarzyna Dziubek, Krystyna Czaja
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2015, tom: 60, strony: 219-231), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2015.219 - link do publikacji
 12. Synthesis and structural characterization of ethylene copolymers containing double-decker silsesquioxane as pendant groups and cross-linkage sites by coordinative copolymerization IF: 3,531
  Autorzy:
  Paweł Groch, Katarzyna Dziubek, Krystyna Czaja, Marzena Białek, Katarzyna Mituła, Beata Dudziec, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  European Polymer Journal , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Glinosilseskwioksany – synteza i zastosowania
  Autorzy:
  Adrian Franczyk, Kuba Szyling, Marzena Białek, Krystyna Czaja, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Chemia (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy, Chemia Cz. II
  Data:
  konferencja 23.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Kopolimery olefin z alkenylosilseskwioksanami
  Autorzy:
  Michał Dutkiewicz, Beata Dudziec, Bogdan Marciniec, Krystyna Czaja
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Chemia (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy, Chemia Cz. I
  Data:
  konferencja 23.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Tytanosilseskwioksany jako katalizatory procesów polimeryzacji olefin
  Autorzy:
  Adrian Franczyk, Kinga Stefanowska, Marzena Białek, Krystyna Czaja, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowcow w Polsce - Chemia (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy, Chemia Cz. II
  Data:
  konferencja 23.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ składu katalizatorów metaloorganicznych na syntezę i właściwości kopolimerów etylenu z monoalkenylosilseskwioksanami
  Autorzy:
  Paweł Groch, Krystyna Czaja, Katarzyna Dziubek, Marzena Białek, Beata Dudziec, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  Pomerania Plast 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego
  Data:
  konferencja 7-10.06.2016
  Status:
  Opublikowana