Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Syntetyczne peptydy cysteinowe jako molekularne warstwy do badania oddziaływań jonów miedzi z beta-amyloidem

2012/07/D/ST4/02187

Słowa kluczowe:

jony miedzi(II) i miedzi(I) synteza peptydy beta-amyloid choroba Alzheimera rozpoznanie molekularne elektrochemia spektroskopia modelowanie molekularne

Deskryptory:

 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_22: Chemia supramolekularna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Urszula Wawrzyniak 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 430 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-17

Zakończenie projektu: 2017-07-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikrowaga analityczna firmy Radwag wyposażona w bramką elektrostatyczną. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Multipotencjostat firmy CH Instruments. Za kwotę 64 000 PLN
 3. pH-metr z mikroelektrodą pH.
 4. System do dejonizacji wody Milipoore Direct Q. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Tuning the Redox Properties of Copper(II) Complexes with Amyloid-β Peptides IF: 3,014
  Autorzy:
  M.Z. Wiloch, U.E. Wawrzyniak, I. Ufnalska, A. Bonna, W. Bal, S.C. Drew , W.Wróblewski
  Czasopismo:
  Journal of the Electrochemical Society (rok: 2016, tom: 163, strony: G196-G199), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0641613jes - link do publikacji
 2. Copper Exchange and Redox Activity of a Prototypical 8-Hydroxyquinoline: Implications for Therapeutic Chelation IF: 4,82
  Autorzy:
  M. Mital, I. A. Zawisza, M.Z. Wiloch, U.E. Wawrzyniak, V. Kenche, W. Wróblewski, W. Bal, S.C. Drew
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 55, strony: 7317-7319), Wydawca: American Chemical Society (ACS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b0083 - link do publikacji
 3. Redox Activity of Copper(II) Complexes with NSFRY Pentapeptide and Its Analogues IF: 3,057
  Autorzy:
  M.Z. Wiloch, U.E. Wawrzyniak, I. Ufnalska, G. Piotrowski, A. Bonna, W. Wróblewski;
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2016, tom: 8, strony: 44574), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0160256 - link do publikacji
 4. A new paradigm for Aβ and metal homeostasis? The role of N-truncation in high affinity copper binding IF: 11,216
  Autorzy:
  Mariusz Mital, Nina E. Wezynfeld, Tomasz Frączyk, Magdalena Z. Wiloch, Urszula E. Wawrzyniak, Arkadius Bonna, Carolin Tumpach, Kevin J. Barnham, Cathryn L. Haigh, Wojciech Bal, Simon C. Drew
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie International Edition (rok: 2015, tom: 54, strony: 10460–10464), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201502644 - link do publikacji
 5. Copper(II) complexes with ATCUN peptide analogues - studies on redox activity in different solutions IF: 3,014
  Autorzy:
  Magdalena Z. Wiloch, Iwona Ufnalska, Arkadiusz Bonna, Wojciech Bal, Wojciech Wróblewski, Urszula E. Wawrzyniak
  Czasopismo:
  Journal of the Electrochemical Society (rok: 2017, tom: 164(7), strony: G77-G81), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.1191706jes - link do publikacji
 1. Elektrochemiczne badania właściwości kompleksów miedź-peptydy natriuretyczne
  Autorzy:
  Magdalena Zofia Wiloch, Iwona Ufnalska, Urszula Elżbieta Wawrzyniak, Arkadiusz Bonna, Wojciech Wróblewski
  Konferencja:
  XIV Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 28-29 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Elektrochemiczne badania oddziaływań alaninowych pochodnych peptydu NSFRY z jonami miedzi
  Autorzy:
  M.Z. Wiloch, U.E. Wawrzyniak, A. Bonna, W. Wróblewski
  Konferencja:
  XIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików: ChemSession'16 (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystowo Chemiczne (Oddział Warszawski PTChem)
  Data:
  konferencja 10 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Electrochemical properties of copper complexes with β-amyloid 4-16 and β-amyloid 1-16
  Autorzy:
  M.Z. Wiloch, U.E. Wawrzyniak, A. Bonna, W. Bal, W. Wróblewski
  Konferencja:
  Chemistry & Chemical Technology 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: LITHUANIAN SOCIETY OF CHEMISTRY
  Data:
  konferencja 28-29 kwietnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Elektrochemiczne badania oddziaływań peptydowego feromonu drożdży z jonami miedzi(II)
  Autorzy:
  I. Ufnalska, K. Bossak, U. E. Wawrzyniak, W. Bal, W. Wróblewski
  Konferencja:
  XIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików: ChemSession'16 (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 10 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Yeast pheromone as an example of biologically active oligopeptide forming ternary complexes;
  Autorzy:
  I. Ufnalska, K. Bossak, U.E. Wawrzyniak, W. Bal, W. Wróblewski
  Konferencja:
  Chemistry&Chemical Technology (rok: 2016, ), Wydawca: LITHUANIAN SOCIETY OF CHEMISTRY
  Data:
  konferencja 28-29 kwietnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Elektrochemiczne badania właściwości kompleksów miedź(II)-betaamyloidy
  Autorzy:
  M.Z. Wiloch, I. Ufnalska, U.E. Wawrzyniak, A. Bonna, W. Bal, W. Wróblewski
  Konferencja:
  XV Konferencja: Elektroanaliza w teorii i praktyce (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Chemii Analitycznej PAN (Zespół Elektroanalizy)
  Data:
  konferencja 2-3 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Elektrochemiczna ocena zdolności koordynacyjnych oligopeptydów glicynowych
  Autorzy:
  I. Ufnalska*, M. Z. Wiloch, U. E. Wawrzyniak, J. Brasuń, W. Wróblewski
  Konferencja:
  XIV Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 28-29 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Zastosowanie metod elektrochemicznych w bioanalityce – wybrane zagadnienia,
  Autorzy:
  I. Ufnalska*, M. Z. Wiloch, M. Wesoły, P. Ćwik, M. Zabadaj, P. Ciosek, U. E. Wawrzyniak, W. Wróblewski
  Książka:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2015, tom: 69, strony: 931-946), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana