Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sedymentologiczne, diagenetyczne i geochemiczne wskaźniki utworzenia wapieni siarkonośnych ze złoża siarki rodzimej Osiek-Baranów Sandomierski: implikacje do genezy polskich złóż siarki rodzimej

2012/07/N/ST10/03465

Słowa kluczowe:

Diageneza izotopy stabilne wapienie siarkonośne polskie złoża siarki

Deskryptory:

  • ST10_5: Tektonika, sedymentologia, wulkanologia, geologia planetarna
  • ST10_10: Mineralogia, petrologia, geologia złóż
  • ST10_11: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Olchowy 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 147 375 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-29

Zakończenie projektu: 2017-07-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony