Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Matryce polimerów skoniugowanych dla systemów kontrolowanego uwalniania związków aktywnych biologicznie - otrzymywanie i charakterystyka

2012/07/N/ST5/01878

Słowa kluczowe:

polimery skoniugowane inżynieria biomedyczna modyfikacja powierzchni

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Krukiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 132 125 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2016-12-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. An electrically controlled drug delivery system based on conducting poly(3,4-ethylenedioxypyrrole) matrix IF: 4,172
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Patrycja Zawisza, Artur P. Herman, Roman Turczyn, Sławomir Boncel, Jerzy K. Zak
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2016, tom: 108, strony: 13-20), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2015.11.002 - link do publikacji
 2. Betulin-loaded PEDOT films for regional chemotherapy IF: 3,42
  Autorzy:
  Krukiewicz K., Cichy M., Ruszkowski P., Turczyn R., Jarosz T., Zak J.K., Lapkowski M., Bednarczyk-Cwynar B.
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2017, tom: 73, strony: 611-615), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2016.12.115 - link do publikacji
 3. Advancing the delivery of anticancer drugs: conjugated polymer / triterpenoid composite IF: 5,684
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Tomasz Jarosz, Jerzy K. Zak, Mieczyslaw Lapkowski, Piotr Ruszkowski, Teresa Bobkiewicz-Kozlowska, Barbara Bednarczyk-Cwynar
  Czasopismo:
  Acta Biomaterialia (rok: 2015, tom: 19, strony: 158-165), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actbio.2015.03.006 - link do publikacji
 4. Biomaterial-based regional chemotherapy: local anticancer drug delivery to enhance chemotherapy and minimize its side-effects IF: 3,088
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Jerzy K. Żak
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2016, tom: 62, strony: 927-942), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2016.01.063 - link do publikacji
 5. EQCM verification of the concept of drug immobilization and release from conducting polymer matrix IF: 4,504
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz; Barbara Bednarczyk-Cwynar; Jerzy K Zak
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 212, strony: 694-700), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2016.07.055 - link do publikacji
 6. The effect of solvent on the synthesis and physicochemical properties of poly(3,4-ethylenedioxypyrrole) IF: 2,252
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz; Tomasz Jarosz; Artur P Herman; Roman Turczyn; Slawomir Boncel; Jerzy K Zak
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2016, tom: 217, strony: 231-236), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2016.04.005 - link do publikacji
 7. Two approaches to the model drug immobilization into conjugated polymer matrix IF: 2,736
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Anna Stokfisz, Jerzy K Zak
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering: C (rok: 2015, tom: 54, strony: 176-181), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2015.05.017 - link do publikacji
 8. Conjugated polymers as robust carriers for controlled delivery of anti-inflammatory drugs IF: 2,305
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Jerzy K. Żak
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2014, tom: 49, strony: 5738-5745), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-014-8292-2 - link do publikacji
 1. Cytotoxic surfaces for regional chemotherapy
  Autorzy:
  Krukiewicz K., Cichy M., Turczyn R., Jarosz T., Zak J.K., Bednarczyk-Cwynar B., Ruszkowski P.
  Konferencja:
  25th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Stowarzyszenie Biomateriałów i Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
  Data:
  konferencja 12-15.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Miejscowe uwalnianie związków biologicznie aktywnych z przewodzących matryc polimerowych
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Magdalena Cichy, Barbara Gniazdowska, Jerzy K. Żak
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemii UŁ
  Data:
  konferencja 27-28.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Physicochemical properties of poly(3,4-ethylenedioxypyrrole) – a novel conjugated polymer with biomedical implications
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Jerzy K. Żak
  Konferencja:
  Electrochemistry 2014 "Basic Science and Key Technology for Future Applications" (rok: 2014, ), Wydawca: Johannes Gutenberg Universitat Mainz
  Data:
  konferencja 22-24.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Wykorzystanie polimerów skoniugowanych w systemach kontrolowanego uwalniania leków
  Autorzy:
  Krukiewicz K., Kurowska A., Radlik M., Jarosz T.
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pomiędzy Naukami – zjazd fizyków i chemików" (rok: 2015, ), Wydawca:
  Data:
  konferencja 18.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. On-Demand Release of Dexamethasone from Conjugated Polymer Matrix
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Artur P. Herman, Sławomir Boncel, Jerzy K. Zak
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: ESB
  Data:
  konferencja 30.08.–3.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Conducting polymer bio-interface for neuroregeneration: poly(3,4-ethylenedioxypyrrole)/ibuprofen system
  Autorzy:
  Krukiewicz K., Zawisza P., Herman A., Boncel S., Zak J.K.
  Konferencja:
  10th World Biomaterials Congress (rok: 2016, ), Wydawca: WSB
  Data:
  konferencja 17-22.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Conducting polymer platform for anti-cancer drug delivery
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Tomasz Jarosz, Jerzy K. Żak, Mieczysław Łapkowski, Piotr Ruszkowski, Teresa Bobkiewicz-Kozłowska, Barbara Bednarczyk-Cwynar
  Konferencja:
  26th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (rok: 2014, ), Wydawca: European Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja 31.08.-3.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Electrically-Triggered Delivery System for Regional Chemotherapy
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Magdalena Cichy, Barbara Bednarczyk-Cwynar, Piotr Ruszkowski, Tomasz Jarosz, Mieczyslaw Lapkowski, Jerzy K. Zak
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: ESB
  Data:
  konferencja 30.08.–3.092015
  Status:
  Opublikowana
 9. Polimery przewodzące jako nośniki leków przeciwnowotworowych
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Tomasz Jarosz, Jerzy K. Żak, Piotr Ruszkowski, Teresa Bobkiewicz-Kozłowska, Barbara Bednarczyk-Cwynar
  Konferencja:
  Pomiędzy Naukami – zjazd fizyków i chemików (rok: 2014, ), Wydawca: HARIT Krzysztof Bednarek
  Data:
  konferencja 26.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Poly(3,4-ethylenedioxypyrrole) – novel conducting polymer with biomedical applications
  Autorzy:
  Krukiewicz K., Gniazdowska B., Turczyn R., Jarosz T., Herman A.P., Boncel S., Zak J.K.
  Konferencja:
  25th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Stowarzyszenie Biomateriałów i Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
  Data:
  konferencja 12-15.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Two approaches to the model drug immobilization into polypyrrole matrix for drug delivery systems based on conjugated polymers
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Anna Stokfisz, Jerzy K. Żak
  Konferencja:
  3rd European Young Engineers Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 29-30.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 12. Conducting poly(3,4-ethylenedioxypyrrole) matrix for localized delivery of ibuprofen
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Patrycja Zawisza, Jerzy K. Żak
  Konferencja:
  12th International Congress of Young Chemists "YoungChem2014" (rok: 2014, ), Wydawca: Chemical Scientific Society "Flogiston", Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 8-12.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Local Delivery of Biologically Active Compounds Based on Conjugated Polymer Matrices
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Tomasz Jarosz, Barbara Bednarczyk-Cwynar, Piotr Ruszkowski, Jerzy K. Zak
  Konferencja:
  66th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (rok: 2015, ), Wydawca: ISE
  Data:
  konferencja 4-9.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Electrochemistry role in production of nano-coatings
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Jerzy K. Żak
  Książka:
  Comprehensive guide for nanocoatings technology, Vol 1: Deposition and Mechanism (rok: 2015, tom: 1, strony: 289-309), Wydawca: Nova Publishers
  Status:
  Opublikowana
 2. Matryce polimerów skoniugowanych dla celów inżynierii biomedycznej
  Autorzy:
  Katarzyna Krukiewicz, Jerzy K. Żak
  Książka:
  I Interdyscyplinarna Sesja Wyjazdowa Doktorantów Politechniki Śląskiej (rok: 2014, tom: I, strony: 150-156), Wydawca: Wydawnictwo Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej
  Status:
  Opublikowana