Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie odkształcalnych i nadmiarowych układów wieloczłonowych z zastosowaniem obliczeń sekwencyjnych i równoległych

2012/07/B/ST8/03993

Słowa kluczowe:

sztywne i odkształcalne układy wieloczłonowe więzy nadmiarowe obliczenia równoległe modelowanie analiza

Deskryptory:

 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Frączek 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 803 480 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-16

Zakończenie projektu: 2017-07-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Węzły komputerowe (z kartami GPU do obliczeń i szybkimi kartami sieciowymi Infiniband) oraz dodatkowe akcesoria do rozbudowy klastra obliczeniowego. Za kwotę 90 000 PLN
 2. Zestaw wyposażenia elektromechanicznego do projektu i budowy rzeczywistych modeli. Za kwotę 25 000 PLN
 3. Komputery PC oraz urządzenia peryferyjne (w tym drukarki, skanery). Za kwotę 20 000 PLN
 4. Oprogramowanie narzędziowe. Za kwotę 10 000 PLN
 5. Rekonfigurowalna, modułowa aparatura kontrolno-pomiarowa. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (25)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. A Parallel Recursive Hamiltonian Algorithm for Forward Dynamics of Serial Kinematic Chains IF: 4,036
  Autorzy:
  K. Chadaj, P. Malczyk, J. Frączek
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Robotics (rok: 2017, tom: 33(3), strony: 647-660), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TRO.2017.2654507 - link do publikacji
 2. Dynamic modeling and analysis of a lightweight robotic manipulator in joint space
  Autorzy:
  Ł. Woliński, P. Malczyk
  Czasopismo:
  Archive of Mechanical Engineering (rok: 2015, tom: LXII(2), strony: 279-302), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/meceng-2015-0016 - link do publikacji
 3. The Role of Compliant Elements in Two-legged Robot's foot model
  Autorzy:
  M. Żurawska, T. Zielinska, M. Szumowski
  Czasopismo:
  Journal of Automation, Mobile Robotics & Inteliigent Systems (rok: 2015, tom: 9(1), strony: 68-76), Wydawca: Industrial Research Institute for Automation and Measurements "PIAP"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14313/JAMRIS_1-2015/9 - link do publikacji
 4. A kinetostatics-based study of uniqueness of reactions and drives in robotics
  Autorzy:
  M. Pękal, J. Frączek
  Czasopismo:
  Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems (rok: 2017, tom: 11(2), strony: 21-30), Wydawca: Industrial Research Institute for Automation and Measurements "PIAP"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14313/JAMRIS_2-2017/13 - link do publikacji
 5. A new multibody system approach for tire modeling using absolute nodal coordinate formulation finite elements IF: 1,242
  Autorzy:
  Mohil Patel, Grzegorz Orzechowski, Qiang Tian i Ahmed A. Shabana
  Czasopismo:
  Journal of Multi-body Dynamics, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part K (rok: 2016, tom: 230, strony: 68-94), Wydawca: SAGE on behalf of Institution of Mechanical Engineers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1464419315574641 - link do publikacji
 6. A Parallel Hamiltonian Formulation for Forward Dynamics of Closed-Loop Multibody Systems IF: 2,286
  Autorzy:
  K. Chadaj, P. Malczyk, J. Frączek
  Czasopismo:
  Multibody System Dynamics (rok: 2017, tom: 39(1), strony: 51-77), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11044-016-9531-x - link do publikacji
 7. Comparison of natural complement formulations for multibody dynamics IF: 0,683
  Autorzy:
  M. Pękal, J. Frączek
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2016, tom: 54(4), strony: 1391-1404), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15632/jtam-pl.54.4.1391 - link do publikacji
 8. Modeling of static friction in closed-loop kinematic chains – uniqueness and parametric sensitivity problems IF: 2,286
  Autorzy:
  M. Wojtyra
  Czasopismo:
  Multibody System Dynamics (rok: 2017, tom: 39(4), strony: 337-361), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11044-016-9535-6 - link do publikacji
 9. Physical experiment and computer simulation of the speed-up manoeuvre using the absolute nodal coordinate formulation IF: 1,146
  Autorzy:
  G. Orzechowski, J. Frączek, T. Barczak
  Czasopismo:
  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics (rok: 2018, tom: 232(4), strony: 473-480), Wydawca: SAGE on behalf of Institution of Mechanical Engineers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1464419317746258 - link do publikacji
 10. Analysis of warping deformation modes using higher order ANCF beam element IF: 2,593
  Autorzy:
  Grzegorz Orzechowski, Ahmed A. Shabana
  Czasopismo:
  Journal of Sound and Vibration (rok: 2016, tom: 363, strony: 428-445), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 11. Molecular dynamics simulation of simple polymer chain formation using divide and conquer algorithm based on the augmented Lagrangian method IF: 1
  Autorzy:
  P. Malczyk, J. Frączek
  Czasopismo:
  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics (rok: 2015, tom: 229(2), strony: 116-131), Wydawca: SAGE on behalf of Institution of Mechanical Engineers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1464419314549875 - link do publikacji
 12. On Some Problems with Modeling of Coulomb Friction in Self-locking Mechanisms IF: 1,732
  Autorzy:
  M. Wojtyra
  Czasopismo:
  Journal of Computational and Nonlinear Dynamics (rok: 2016, tom: 11(1), strony: 011008 (1-10)), Wydawca: ASME (American Society of Mechanical Engineers)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1115/1.4030386 - link do publikacji
 13. Volumetric locking suppression method for nearly incompressible nonlinear elastic multi-layer beams using ANCF elements IF: 0,683
  Autorzy:
  G. Orzechowski, J. Frączek
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2017, tom: 55(3), strony: 977-990), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15632/jtam-pl.55.3.977 - link do publikacji
 14. Comparison of selected formulations form multibody system dynamics with redundant constraints
  Autorzy:
  M. Pękal, J. Frączek
  Czasopismo:
  Archive of Mechanical Engineering (rok: 2016, tom: LXIII(1), strony: 93-112), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/meceng-2016-0005 - link do publikacji
 15. Inertia forces and shape integrals in the floating frame of reference formulation IF: 3,464
  Autorzy:
  G. Orzechowski, M. K. Matikainen, A. M. Mikkola
  Czasopismo:
  Nonlinear Dynamics (rok: 2017, tom: 88(3), strony: 1953-1968), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11071-017-3355-y - link do publikacji
 16. Nearly incompressible nonlinear material models in the large deformation analysis of beams using ANCF IF: 2,849
  Autorzy:
  Grzegorz Orzechowski, Janusz Frączek
  Czasopismo:
  Nonlinear Dynamics (rok: 2015, tom: 82, strony: 451-464), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11071-015-2167-1 - link do publikacji
 1. A novel method for modeling ANCF based finite element tire assemblies
  Autorzy:
  Mohil Patel, Grzegorz Orzechowski, Qiang Tian i Ahmed A. Shabana
  Konferencja:
  ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: ASME
  Data:
  konferencja 2-5 sierpnia, 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza dynamiki homopolimerów łańcuchowych metodą "dziel i zdobywaj" we współrzędnych Hamiltona
  Autorzy:
  Krzysztof Chadaj, Paweł Malczyk, Janusz Frączek
  Konferencja:
  Mała Wielka Nauka: Mikro, nano i co dalej? (rok: 2014, ), Wydawca: Łodź, na CD
  Data:
  konferencja 4-5.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Analiza dynamiki złożonych układów z więzami - od algorytmów rekursywnych niskiego rzędu do obliczeń równoległych
  Autorzy:
  J. Frączek, P. Malczyk
  Konferencja:
  XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii", 2014, Licheń Nowy, 2014 (Książka streszczeń) (rok: 2014, ), Wydawca: Redakcja Wydawnictw WAT
  Data:
  konferencja 6–9 maja 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Global and local personalization of a complicated human body FE model.
  Autorzy:
  M. Pedzisz, T. Dziewoński
  Konferencja:
  SIMBIO-M 2014 International Conference, Marseiile France (rok: 2014, ), Wydawca: Faculté de Médecine La Timone
  Data:
  konferencja June 19-20, 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Hamiltonian based parallel formulation for open-loop multibody system dynamics
  Autorzy:
  Krzysztof Chadaj, Paweł Malczyk, Janusz Frączek
  Konferencja:
  14th IFToMM World Congress in Mechanism and Machine Science, Taiwan, 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Taipei, Taiwan, IFToMM
  Data:
  konferencja 10,2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Modeling of Multilayer Beams using the Absolute Nodal Coordinate Formulation
  Autorzy:
  G. Orzechowski, J. Frączek
  Konferencja:
  ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics (rok: 2015, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 29 czerwca – 2 lipca, 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Modeling of composite laminated flexible systems using absolute nodal coordinate formulation
  Autorzy:
  Grzegorz Orzechowski, Janusz Frączek
  Konferencja:
  XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii (rok: 2016, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 18-21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Remarks on modeling of static friction in closed-loop kinematic chains
  Autorzy:
  M. Wojtyra, J. Frączek
  Konferencja:
  ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics (rok: 2015, ), Wydawca: Universitat Politècnica de Catalunya
  Data:
  konferencja 29 czerwca-2 lipca 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Uniqueness of reactions in multibody systems with redundant Pfaffian constraints
  Autorzy:
  Marek Wojtyra, Janusz Frączek
  Konferencja:
  25th International Conference on Theory of Machines and Mechatronic Systems (rok: 2016, ), Wydawca: PWSZ Nowy Sącz
  Data:
  konferencja 18-21.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 10. A Parallel Algorithm For Multi-rigid Body System Dynamics Based On The Hamilton's Canonical Equations
  Autorzy:
  P. Malczyk, J. Frączek, K. Chadaj
  Konferencja:
  The 3rd Joint International Conference on Multibody System Dynamics The 7th Asian Conference on Multibody Dynamics June 30-July 3, 2014, BEXCO, Busan, Korea. (Book of Abstracts) (rok: 2014, ), Wydawca: Enschede, Nederlands
  Data:
  konferencja June 30-July 3, 2014
  Status:
  Opublikowana
 11. Analiza dynamiki ruchu urządzenia treningowego "looping"
  Autorzy:
  Janusz Frączek, Marek Wojtyra, Marek Surowiec, Zbigniew Paturski
  Konferencja:
  XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii" Licheń Stary (rok: 2014, ), Wydawca: Redakcja Wydawnictw WAT
  Data:
  konferencja 6-9 maja 2014
  Status:
  Opublikowana
 12. Efficient parallel formulation for dynamics simulation of large articulated robotic systems
  Autorzy:
  Paweł Malczyk, Janusz Frączek, Krzysztof Chadaj
  Konferencja:
  20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 24-27.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. On How the Compliant Feet Support Postural Stability in Two Legged Locomotion
  Autorzy:
  T. Zielińska
  Konferencja:
  14th World Congress in Mechanism and Machine Science, Taipei, Taiwan, 25-30 October, 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 42278
  Status:
  Opublikowana
 14. Parallel recursive Hamiltonian formulation for constrained multibody system dynamics
  Autorzy:
  K. Chadaj, P. Malczyk, J. Frączek
  Konferencja:
  ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics, Barcelona, June 29 –July 2, 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 29.06-02.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Solvability of reactions and inverse dynamics problem for complex kinematic chains
  Autorzy:
  Marcin Pękal, Janusz Frączek, Paweł Tomulik
  Konferencja:
  21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 29.08.-01.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 16. Nullspace Method for the Analysis of Uniqueness of Reactions and Driving Forces in Redundantly Constrained Multibody Systems
  Autorzy:
  M. Pękal, J. Frączek, M. Wojtyra
  Konferencja:
  ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: CTU Prague
  Data:
  konferencja 19-22.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 17. Parallel Hamiltonian Formulation for Forward Dynamics of Free-Flying Manipulators
  Autorzy:
  Malczyk Paweł, Krzysztof Chadaj, Janusz Frączek
  Konferencja:
  3rd Conference on Aerospace Robotics (rok: 2015, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza WAT
  Data:
  konferencja 17.18.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. Adaptive Learning Control Algorithm for KUKA LWR 4+ Robots
  Autorzy:
  Ł. Woliński
  Konferencja:
  ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: CTU Prague
  Data:
  konferencja 19-22.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 19. Analiza dynamiki układów wieloczłonowych z zastosowaniem algorytmów równoległych we współrzędnych Hamiltona (Parallel algorithm for modeling rigid multibody system Dynamics based on the Hamilton's canonical equations)
  Autorzy:
  K. Chadaj, P. Malczyk, J. Frączek
  Konferencja:
  XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych, 21-24 września 2014 r., Piechowice. (Książka abstraktów pt. Współczesne trendy w teorii maszyn i układów mechatronicznych, ISBN 978-83-7493-850-1) (rok: 2014, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 21-24 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 20. On some problems with modeling of coulomb friction in self-locking speed reducers
  Autorzy:
  M. Wojtyra
  Konferencja:
  10th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control Buffalo, New York, USA, (rok: 2014, ), Wydawca: ASME (American Society of Mechanical Engineers) ISBN 978-0-7918-4639-1
  Data:
  konferencja August 17–20, 2014
  Status:
  Opublikowana
 21. The performance of the Hamiltonian divide and conquer algorithm on parallel architectures
  Autorzy:
  Krzysztof Chadaj, Malczyk Paweł, Janusz Frączek
  Konferencja:
  4th Joint Conference on Multibody System Dynamics, Montreal, Canada (rok: 2016, ), Wydawca: MC Gill University
  Data:
  konferencja 29.05-2.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 22. Index-3 Divide And Conquer Algorithm For Efficient Multibody Dynamics Simulations
  Autorzy:
  P. Malczyk, J. Frączek, F.Gonzales, J. Cuadrado
  Konferencja:
  ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: CTU Prague
  Data:
  konferencja 19-22.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 23. Analiza metod calkowania równań mechanizmów przestrzennych
  Autorzy:
  M. Pękal, Frączek J.
  Konferencja:
  XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych, 21-24 września 2014 r., Piechowice. (Książka abstraktów pt. Współczesne trendy w teorii maszyn i układów mechatronicznych, ISBN 978-83-7493-850-1) (rok: 2014, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 21-24 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 24. Comparison of Two Versions of the LuGre Model Under Conditions of Varying Normal Force
  Autorzy:
  M. Wojtyra
  Konferencja:
  ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: CTU Prague
  Data:
  konferencja 19-22.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 25. Kinetostatic analysis of rigid multibody systems with redundant constraints
  Autorzy:
  Marcin Pękal, Janusz Frączek
  Konferencja:
  The Fourth Joint International Conference on Multibody System Dynamics (rok: 2016, ), Wydawca: McGill University
  Data:
  konferencja 29.05-2.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Parallel Hamiltonian Formulation for Forward Dynamics of Free-Flying Manipulators
  Autorzy:
  P. Malczyk, K. Chadaj, J. Frączek
  Książka:
  Geoplanet: Earth and Planetary Sciences: Aerospace Robotics III (rok: 2019, tom: -, strony: 44576), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Badanie jednoznaczności reakcji i napędów w robotyce metodą kinetostatyki
  Autorzy:
  M. Pękal, J. Frączek
  Książka:
  Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika. Postępy Robotyki. (rok: 2016, tom: z.195 t.1, strony: 155-164), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  M. Surowiec
  Książka:
  Rozprawa Ddoktorska. Modelowanie i analiza dynamiczna układu stawu barkowego z zastosowaniem metody układów wieloczłonowych i algorytmów genetycznych (rok: 2017, tom: -, strony: 1-194), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Waszrawskiej
  Status:
  Opublikowana
 4. Comparison of Dynamic Properties of Two LWR 4+ Robots
  Autorzy:
  Ł. Woliński, M. Wojtyra
  Książka:
  ROMANSY 21 - Robot Design, Dynamics and Contro.l Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium (rok: 2016, tom: 44562, strony: 413-420), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 5. HOMER'S DREAM FULFILLED – ROBOTIC WALKING SERVANTS
  Autorzy:
  T. Zielińska
  Książka:
  MOBILE SERVICE ROBOTICS. (rok: 2014, tom: brak, strony: 167-174), Wydawca: World Scientific Publishing
  Status:
  Opublikowana
 6. Numerical Detection of Inactive Joints
  Autorzy:
  M. Wojtyra
  Książka:
  Advances on Theory and Practice of Robots and Manipulators Proceedings of ROMANSY 2014 XX CISM-IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators (rok: 2014, tom: Vol. 22, strony: 167–174), Wydawca: Springer, Berlin Heidelberg, Mechanisms and Machine Science, ISBN 978-3-319-07057-5 (print) ISBN 978-3-319-07058-2 (online)
  Status:
  Opublikowana
 7. Efficient formulation for open loop multibody system dynamics based on Hamilton's canonical equations
  Autorzy:
  P. Malczyk, J. Frączek, K. Chadaj
  Książka:
  Dynamical Systems. Applications, 2013 (rok: 2013, tom: II, strony: 449–460), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowana
 8. Properties of the Dahl Model Applied to Modelling of Static Friction in Closed-Loop Kinematic Chains
  Autorzy:
  M. Wojtyra
  Książka:
  ROMANSY 21 - Robot Design, Dynamics and Contro.l Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium (rok: 2016, tom: 44562, strony: 93-101), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana