Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe szkła antymonowe o mieszanej więźbie nisko- i wysokofononowej jako osnowy do konstrukcji włókien aktywnych

2012/07/B/ST8/04019

Słowa kluczowe:

światłowód aktywny szkła domieszkowane lantanowcami szkła antymonowe pierwiaski ziem rzadkich

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dominik Dorosz 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 529 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-25

Zakończenie projektu: 2016-06-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Piec próżniowy. Za kwotę 120 000 PLN
 2. Waga laboratoryjna.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. NIR to visible upconversion in double - clad optical fiber co-doped with Yb3+/Ho3+ IF: 2,844
  Autorzy:
  M. Kochanowicz, D. Dorosz, J. Zmojda, J. Pisarska, W. A. Pisarski
  Czasopismo:
  OPTICAL MATERIALS EXPRESS (rok: 2015, tom: 5, strony: 1505-1510), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OME.5.001505 - link do publikacji
 2. Rare-Earth Doped Optical Fibers with Nano-Phase GlassCeramic Structures
  Autorzy:
  J.Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, A. Lukowiak, W. A. Pisarski, J. Pisarska, M. Marciniak, M. Ferrari, G. Righini, M. Sitarz, D. Dorosz
  Czasopismo:
  IEEE Xplore Digital Library (rok: 2016, tom: 2016 18th ICTON, strony: 44566), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/ICTON.2016.7550679 - link do publikacji
 3. Structural and optical study on antimony-silicate glasses doped with thulium ions IF: 2,129
  Autorzy:
  D.Dorosz, J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, P. Jelen, M. Sitarz
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2015, tom: 134, strony: 608–613), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2014.06.070 - link do publikacji
 4. Broadband near-IR emission in antimony-germanate glass co-doped with Er3+/Tm3+ ions IF: 0,958
  Autorzy:
  D. Dorosz, J. Zmojda, M. Kochanowicz
  Czasopismo:
  Optical Engineering (rok: 2014, tom: 53, strony: 071807-1 - 071807-5), Wydawca: SPIE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1117/1.OE.53.7.071807 - link do publikacji
 5. Effect of GeO2 content on structural and spectroscopic properties of antimony glasses doped with Sm3+ ions IF: 1,784
  Autorzy:
  J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, M. Leśniak, M. Sitarz, W. Pisarski, J. Pisarska, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1126, strony: 207-212), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.02.012 - link do publikacji
 6. Investigation of upconversion luminescence in Yb3+/Tm3+/Ho3+ triply doped antimony-germanate glass and double-clad optical fiber IF: 2,183
  Autorzy:
  Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2016, tom: 58, strony: 279-284), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2016.05.061 - link do publikacji
 7. Investigation of upconversion luminescence in antimony–germanate double-clad two cores optical fiber co-doped with Yb3+/Tm3+ and Yb3+/Ho3+ ions IF: 2,693
  Autorzy:
  J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, J. Dorosz, J. Pisarska, W.A. Pisarski, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2016, tom: 170, strony: 795-800), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2015.09.036. - link do publikacji
 8. Low-phonon RE-doped Glasses for Multicolor Upconversion Luminescence
  Autorzy:
  Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  International Journal of Emerging Engineering Research and Technology (rok: 2015, tom: 3, strony: 122-126), Wydawca: SRYAHWA
  Status:
  Opublikowana
 9. Optical Characterization of Nano- and Microcrystals of EuPO4 Created by One-Step Synthesis of Antimony-Germanate-Silicate Glass Modified by P2O5 IF: 2,467
  Autorzy:
  Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Renata Jadach, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2017, tom: 10 (9), strony: 44569), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma10091059 - link do publikacji
 10. Upconversion emission in antimony – germanate double - clad optical fiber co-doped with Yb3+/Tm3+ ions IF: 2,075
  Autorzy:
  M. Kochanowicz, D. Dorosz, J. Zmojda, P. Miluski, J. Dorosz, J. Pisarska, W.A. Pisarski
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2015, tom: 41, strony: 108–111), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. NIR to visible upconversion in antimony - germanate glass and double – clad optical fiber co-doped with Yb3+/Tm3+
  Autorzy:
  Dominik Dorosz, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda
  Konferencja:
  5th International Workshop on Photoluminescence in Rare-Earths : Photonic Materials and Devices : PRE'14 (rok: 2014, ), Wydawca: Universidad del País Vasco
  Data:
  konferencja 13-16.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of P2O5 on structural and luminescent properties of Eu-doped antimony-germanate glass-ceramic optical fiber
  Autorzy:
  J. Zmojda, M. Kochanowicz, W. Pisarski, J. Pisarska, M. Sitarz, D. Dorosz
  Konferencja:
  6th International Workshop on PHOTOLUMINESCENCE IN RARE EARTHS: PHOTONIC MATERIALS AND DEVICES (PRE'16) (rok: 2016, ), Wydawca: Clemson University
  Data:
  konferencja 8-10.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. LUMINESCENT PROPERTIES OF OPTICAL MATERIALS DOPED WITH RARE EARTH NANOPARTICLES
  Autorzy:
  Dominik Dorosz, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz,Piotr Miluski,Jan Mrazek and Ivan Kasik.
  Konferencja:
  7 Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2015, ), Wydawca: Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 25-27 czerwca 2015 r
  Status:
  Opublikowana
 4. Antimony-gemanate active glass-ceramic optical fiber
  Autorzy:
  Jacek Żmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  18th European Conference on Integrated Optics (ECIO 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 18-20.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Antimony-silicate optical fibers co-doped with rare earth ions for near-infrared ASE source applications
  Autorzy:
  Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  5th International Workshop on Photoluminescence in Rare-Earths : Photonic Materials and Devices : PRE'14 (rok: 2014, ), Wydawca: Universidad del País Vasco
  Data:
  konferencja 13-16.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Luminescence properties in co-doped glasses for active guided-wave applications
  Autorzy:
  Dominik DOROSZ, Jacek ŻMOJDA, Marcin KOCHANOWICZ, Piotr MILUSKI, Jan DOROSZ Anna LUKOWIAK, Alessandro CHIASERA, Andrea CHIAPPINI, Iustyna VASILCHENKO, Maurizio FERRARI Giancarlo RIGHINI
  Konferencja:
  10th Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 2-6.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Rare-earth doped materials for optical waveguides
  Autorzy:
  D. Dorosz, M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, M. Marciniak, A. Chiasera, A. Chiappini, I. Vasilchenko, M. Ferrari, and G. Righini
  Konferencja:
  17th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON) (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 5-9.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Spectroscopic properties of Eu-doped antimony-germanate glass and glass-ceramics
  Autorzy:
  J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, T. Ragin, D. Dorosz and A. Zając
  Konferencja:
  XXXVIII-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments (rok: 2016, ), Wydawca: SPIE
  Data:
  konferencja 30.05.2016 - 06.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Luminescence of optical fibres
  Autorzy:
  D. Dorosz, J. Zmojda, M. Kochnowicz, P. Miluski, J. Pisarska, W. Pisarski, M. Ferrari, G.C. Righini
  Konferencja:
  5th International Conference Smart and Multifunctional Materials, Structures and Systems" , CIMTEC 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: National Research Council, Italy
  Data:
  konferencja 5-9.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Multicolor emission in optical fibers doped with luminescent centers
  Autorzy:
  Miluski, Dorosz, Kochanowicz, Zmojda Dorosz
  Konferencja:
  11th Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 29.02-04.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Rare-earth doped multicomponent optical fibers
  Autorzy:
  Dominik Dorosz , Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari
  Konferencja:
  XIV Brazil MRS Meeting - Rio de Janeiro (rok: 2015, ), Wydawca: The Brazilian Materials Research Society
  Data:
  konferencja 27.09-1.10.2015
  Status:
  Opublikowana